Povezani zakoni

Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja

NN 20/97, 69/98, 161/98

na snazi od 19.02.1997.

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

Članak 1. (NN 69/98)

Ukinut.

Članak 2. (NN 69/98)

Ukinut.

Članak 3. (NN 69/98)

Ukinut.

Članak 4. (NN 69/98)

Ukinut.

Članak 5.

Republičkim fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja upravljaju upravni odbori.

Upravni odbori imaju 11 članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Članovi upravnih odbora imenuju se iz reda osiguranika i korisnika mirovine.

Djelokrug, ovlasti i odgovornosti upravnih odbora i njihovih tijela utvrđuju se statutima fondova iz članka 1. ovoga Zakona.

Članak 6. (NN 69/98)

Ukinut.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a odredbe članka 3., članka 4. u dijelu u kojem se novčane nadoknade usklađuju prema članku 3. ovoga Zakona i odredbe članka 6. stavka 1. ovoga Zakona, primjenjuju se od 1. siječnja 1997.

 

Iz odluke Ustavnog suda NN 161/98

Ustavni sud Republike Hrvatske upozorava Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske i Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske da na temelju Odluke Ustavnog suda o ukidanju Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja od 12. svibnja 1998. godine broj: U-I-283/1997 ("Narodne novine", broj 69/98) nisu prestala prava na isplatu razlike koju su korisnici tih prava stekli temeljem Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 20/97), ni pravo da se te isplate izvrše u rokovima utvrđenim Pravilnikom o rokovima i načinu isplate razlike mirovina i drugih novčanih primanja od 1. veljače 1995. godine do 31. prosinca 1996. godine ("Narodne novine", broj 66/97), te ih poziva da bez odgađanja isplate navedene obroke razlike.

 

Copyright © Ante Borić