Baza je ažurirana 08.04.2021. 

zaključno sa NN 36/21

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o obradi biometrijskih podataka Opća uredba o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o zaštiti tajnosti podataka Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu ...klikni za još rezultata pretrage unutar zakona

Rezultati pretrage - sudska praksa

Kž-518/17 Županijski sud u Varaždinu Gž R-1099/2017 Županijski sud u Splitu Kr 27/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-1114/16 Županijski sud u Zagrebu Kž 353/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kir-651/17 Županijski sud u Varaždinu Gž Ovr-432/2019.-2 Županijski sud u Rijeci Gž Ovr Ob-67/2019-2 Županijski sud u Splitu ...klikni za još rezultata pretrage unutar sudske prakse

Rezultati pretrage - vijesti

Novosti u Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima iz NN 61/18 NN 125/2020 (13.11.2020.), Odluka o uspostavi prekogranične interoperabilnosti mobilne aplikacije za obavještavanje korisnika o izloženosti COVID-19 u svrhu javnozdravstvenog interesa praćenja i suzbijanja zaraznih bolesti Vijesti o Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Novosti u Zakonu o platnom prometu iz NN 66/18 Vijesti o Zakonu o zaštiti prirode NN 14/2021 (12.2.2021.), Odluka o donošenju Programa dodjele potpora male vrijednosti za sanaciju šteta od potresa poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke župan Vijesti o Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma 6. Novosti u izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka objavljenim u NN 30/21 ...klikni za još rezultata pretrage unutar vijesti

Copyright © Ante Borić