Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o zaštiti svjedoka Opća uredba o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 Zakon o zaštiti tajnosti podataka ...klikni za još rezultata pretrage unutar zakona

Rezultati pretrage - podzakonski propisi

NN 62/2020 (27.5.2020.), Obvezatne upute broj Z IV – o zaštiti osobnih podataka NN 112/2019 (20.11.2019.), Obvezatne upute broj P IV o zaštiti osobnih podataka NN 12/2021 (10.2.2021.), OBVEZATNE UPUTE BROJ L II o zaštiti osobnih podataka NN 61/2021 (1.6.2021.), Pravilnik o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka NN 105/2004 (28.07.2004.) Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka NN 5/2020 (15.1.2020.), Kriterij za obročnu otplatu i uvjeti za raskid obročne otplate upravne novčane kazne Agencije za zaštitu osobnih podataka NN 54/2023 (23.5.2023.), Kriterij za obročnu otplatu i uvjete za raskid obročne otplate upravne novčane kazne Agencije za zaštitu osobnih podataka NN 139/2004 (06.10.2004.) Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka ...klikni za još rezultata pretrage unutar podzakonskih propisa

Rezultati pretrage - sudska praksa

Kž-518/17 Županijski sud u Varaždinu NN 16/2023 (13.2.2023.), Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5197/2022 od 7. veljače 2023. NN 16/2023 (13.2.2023.), Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2215/2022 i dr. od 7. veljače 2023. Gž R-1099/2017 Županijski sud u Splitu Kr 27/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske NN 21/2021 (1.3.2021.), Izvješće o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku uređenoj člancima 63. - 70. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13., 33/15., 82/15. i 67/18.) Kž-1114/16 Županijski sud u Zagrebu K-937/12 Općinski sud u Splitu ...klikni za još rezultata pretrage unutar sudske prakse

Rezultati pretrage - EU propisi

Direktiva (EU) 2024/1203 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. travnja 2024. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava i zamjeni direktiva 2008/99/EZ i 2009/123/EZ Uredba (EU) 2024/1358 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. svibnja 2024. o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu biometrijskih podataka radi djelotvorne primjene uredaba (EU) 2024/1351 i (EU) 2024/1350 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Vijeća 2 Uredba (EU) 2024/903 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2024. o utvrđivanju mjera za visoku razinu interoperabilnosti javnog sektora u Uniji (Akt o interoperabilnoj Europi) Uredba (EU) 2024/900 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2024. o transparentnosti i ciljanju u političkom oglašavanju Provedbena uredba Komisije (EU) 2024/1450 оd 23. svibnja 2024. o uvođenju obveze evidentiranja uvoza mobilne opreme za dizanje ili rukovanje podrijetlom iz Narodne Republike Kine Povelja Europske unije o temeljnim pravima 32024L1385 Pravilnik UN-a br. 169 – Jedinstvene odredbe o homologaciji uređaja za snimanje podataka o događajima (EDR) za teška vozila [2024/1218] ...klikni za još rezultata pretrage unutar EU propisa

Rezultati pretrage - vijesti

NN 33/2024 (20.3.2024.), Obvezatne upute broj EP II o zaštiti osobnih podataka NN 32/2024 (15.3.2024.), Obvezatne upute broj Z II o zaštiti osobnih podataka NN 30/2019 (26.3.2019.), Obvezatne upute broj EP IV, O zaštiti osobnih podataka NN 30/2019 (26.3.2019.), Obvezatne upute broj EP IV, O zaštiti osobnih podataka Novosti u Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima iz NN 61/18 Vijesti o Zakonu o zaštiti prirode Vijesti o Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 14. Novosti u izmjenama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja objavljenim u NN 41/21 ...klikni za još rezultata pretrage unutar vijesti

Copyright © Ante Borić