Baza je ažurirana 12.04.2021. 

zaključno sa NN 37/21

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o trgovačkim društvima Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o zadrugama Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima ...klikni za još rezultata pretrage unutar zakona

Rezultati pretrage - sudska praksa

Kzz 11/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-222/16 Županijski sud u Zadru Povrv-441/16 Trgovački sud u Varaždinu Gž-3828/16 Županijski sud u Splitu Gž-918/18 Županijski sud u Zadru Gž R-553/2018 Županijski sud u Splitu Rev-x 1171/2017-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-3579/15 Županijski sud u Splitu ...klikni za još rezultata pretrage unutar sudske prakse

Rezultati pretrage - vijesti

Obavijest trgovačkim društvima o postupku prijave štete od elementarne nepogode NN 1/2021 (4.1.2021.), Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima NN 8/2021 (29.1.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima NN 14/2021 (12.2.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima NN 20/2021 (26.2.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima NN 26/2021 (12.3.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima NN 32/2021 (31.3.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima - pročišćeni tekst ...klikni za još rezultata pretrage unutar vijesti

Copyright © Ante Borić