Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o trgovačkim društvima Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o zadrugama Zakon o sudskom registru Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) ...klikni za još rezultata pretrage unutar zakona

Rezultati pretrage - podzakonski propisi

NN 132/2017 (29.12.2017.), Odluka o donošenju Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele NN 59/2023 (2.6.2023.), Pravilnik o upisu u registar i vođenju registra pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću pružanja usluga povezanih s trustovima i trgovačkim društvima te prometom plemenitih metala i dragog kamenja NN 74/2021 (1.7.2021.), Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima NN 75/2020 (1.7.2020.), Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima NN 1/2022 (3.1.2022.), Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima NN 33/16 od 15.04.2016. Odluka o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku ...klikni za još rezultata pretrage unutar podzakonskih propisa

Rezultati pretrage - sudska praksa

Kzz 11/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-222/16 Županijski sud u Zadru Povrv-441/16 Trgovački sud u Varaždinu Gž-1130/2022 Županijski sud u Rijeci Gž-918/18 Županijski sud u Zadru Gž-3828/16 Županijski sud u Splitu NN 77/2024 (28.6.2024.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-3628/2023 od 4. lipnja 2024. NN 76/2024 (26.6.2024.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-153/2022-10 od 20. svibnja 2024. ...klikni za još rezultata pretrage unutar sudske prakse

Rezultati pretrage - EU propisi

Direktiva (EU) 2022/2381 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. studenoga 2022. o poboljšanju rodne ravnoteže među direktorima uvrštenih trgovačkih društava i o povezanim mjerama Direktiva 2008/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima Direktiva (EU) 2019/633 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima Uredba (EU) 2023/2844 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2023. o digitalizaciji pravosudne suradnje i pristupa pravosuđu u prekograničnim građanskim, trgovačkim i kaznenim stvarima te o izmjeni određenih akata u području pravosudne suradnje Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog Parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage dire Uredba (EU) br. 1374/2014 Europske središnje banke od 28. studenoga 2014. o statističkim izvještajnim zahtjevima za osiguravajuća društva (ESB/2014/50) Uredba (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o pravu koje se primjenjuje na izvanugovorne obveze ( „Rim II” ) ...klikni za još rezultata pretrage unutar EU propisa

Rezultati pretrage - vijesti

Obavijest trgovačkim društvima o postupku prijave štete od elementarne nepogode NN 1/2021 (4.1.2021.), Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima NN 75/2022 (1.7.2022.), Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima NN 20/2021 (26.2.2021.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2021. godinu NN 138/2020 (11.12.2020.), Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima NN 8/2021 (29.1.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima NN 14/2021 (12.2.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima NN 20/2021 (26.2.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima ...klikni za još rezultata pretrage unutar vijesti

Copyright © Ante Borić