Baza je ažurirana 18.09.2019. zaključno sa NN 87/19

Rezultati pretrage

Zakon o trgovačkim društvima Zakon o trgovačkim društvima 2015-2019 Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima 2014-2018 Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima 2018-2018 Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje Zakon o upravljanju državnom imovinom 2010-2013 Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2017-2018 Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2016-2017 Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) Zakon o reviziji 2005-2017 Zakon o sudskom registru 2015-2019 Zakon o sudskom registru 2014-2015 Zakon o sudskom registru 2013-2014 Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o sudskom registru Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o osiguranju 2013-2014 Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o leasingu Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima Zakon o zadrugama Zakon o zadrugama 2014-2018 Zakon o sportu Zakon o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o osiguranju 2014-2015 Zakon o kreditnim unijama

Copyright © Ante Borić