Baza je ažurirana 02.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

Rezultati pretrage - podzakonski propisi

Pravilnik o tajnosti podataka obrane Pravilnik o tajnosti podataka obrane – pročišćeni tekst NN 67/2018 (25.7.2018.), Pravilnik o tajnosti podataka obrane NN 39/08 od 04.04.2008. Pravilnik o tajnosti podataka obrane NN 39/08 od 04.04.2008. Pravilnik o tajnosti podataka obrane NN 112/1997 (24.10.1997.) Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka obrane NN 112/97 od 24.10.1997. Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka obrane NN 107/12 od 28.09.2012. Pravilnik o tajnosti službenih podataka Ministarstva unutarnjih poslova NN 4/2023 (11.1.2023.), Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Državnoodvjetničkog vijeća NN 26/2023 (3.3.2023.), Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Državnog sudbenog vijeća NN 75/08 od 01.07.2008. Pravilnik o tajnosti podataka Državne uprave za zaštitu i spašavanje NN 53/2022 (6.5.2022.), Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Ureda predsjednika Republike Hrvatske NN 30/2020 (15.3.2020.), Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Ureda predsjednika Republike Hrvatske NN 20/2020 (21.2.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o tajnosti podataka obrane NN 20/11 od 15.02.2011. Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske NN 27/17 od 24.03.2017. Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Ureda predsjednice Republike Hrvatske NN 148/08 od 19.12.2008. Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka iz djelokruga Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi NN 53/2019 (24.5.2019.), Pravilnik o načinu prikupljanja izvještaja, obavijesti i podataka od subjekata nadzora NN 43/14 od 04.04.2014. Pravilnik o kriterijima za klasificiranje podataka iz djelokruga Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost NN 52/2023 (17.5.2023.), Pravilnik o pristupu sobi s podacima i korištenju podataka NN 102/07 od 10.10.2007. Uredba o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu Uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri i Izjave o postupanju s klasificiranim podacima NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o načinu dostavljanja dodatnih podataka koje su obveznici dužni dostaviti na zahtjev Ureda za sprječavanje pranja novca NN 78/2021 (9.7.2021.), Naputak o načinu zaštite povjerljivih statističkih podataka u Državnom zavodu za statistiku Uredba o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru - pročišćeni tekst NN 55/2011 (18.5.2011.), Uredba o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru NN 122/2020 (9.11.2020.), Pravilnik o obradi biometrijskih podataka NN 14/10 od 29.01.2010. Pravilnik o uporabi i zaštiti podataka iz medicinske dokumentacije pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske NN 56/2022 (18.5.2022.), Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka NN 144/14 od 05.12.2014. Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka NN 144/14 od 05.12.2014. Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka NN 144/14 od 05.12.2014. Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka NN 07/17 od 25.01.2017. Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka NN 73/10 od 14.06.2010. Pravilnik o načinu čuvanja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina NN 33/2002 (29.3.2002.), Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme NN 107/2019 (7.11.2019.), Pravilnik o načinu pribavljanja podataka, sadržaju izvješća te rokovima dostave podataka iz središnjeg depozitorija NN 46/2008 (23.04.2008.) Uredba o mjerama informacijske sigurnosti NN 124/15 od 13.11.2015. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita NN 64/07 od 20.06.2007. Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja prijave za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš NN 135/15 od 16.12.2015. Pravilnik o uredskom poslovanju NN 16/13 od 08.02.2013. Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu NN 60/17 od 23.06.2017. Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu NN 90/02 od 26.07.2002. Pravilnik o predaji arhivskoga gradiva arhivima NN 107/10 od 13.09.2010. Pravilnik o evidenciji davatelja usluga certifiiciranja u Republici Hrvatskoj NN 121/2019 (11.12.2019.), Pravilnik o korištenju javnog arhivskog gradiva NN 07/07 od 17.01.2007. Pravilnik o programu i načinu stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Ministarstva financija, Carinske uprave NN 01/16 od 02.01.2016. Pravilnik o sadržaju, uvjetima korištenja, opsegu podataka i naknadi troškova za isporuku dokumentacije i podataka iz Registra godišnjih financijskih izvješ­taja NN 168/2003 (23.10.2003.) Pravilnik o informacijskoj sigurnosti Ministarstva obrane i oružanih snaga Republike Hrvatske NN 168/03 od 23.10.2003. Pravilnik o informacijskoj sigurnosti Ministarstva obrane i oružanih snaga Republike Hrvatske NN 08/14 od 22.01.2014. Uredba o okolišnoj dozvoli NN 74/12 od 04.07.2012. Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora zaštite od požara za potrebe Ministarstva obrane i Ministarstva pravosuđa

Copyright © Ante Borić