Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti tajnosti podataka Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o obradi biometrijskih podataka ...klikni za još rezultata pretrage unutar zakona

Rezultati pretrage - podzakonski propisi

Pravilnik o tajnosti podataka obrane Pravilnik o tajnosti podataka obrane – pročišćeni tekst NN 67/2018 (25.7.2018.), Pravilnik o tajnosti podataka obrane NN 39/08 od 04.04.2008. Pravilnik o tajnosti podataka obrane NN 39/08 od 04.04.2008. Pravilnik o tajnosti podataka obrane NN 112/1997 (24.10.1997.) Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka obrane NN 112/97 od 24.10.1997. Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka obrane NN 107/12 od 28.09.2012. Pravilnik o tajnosti službenih podataka Ministarstva unutarnjih poslova ...klikni za još rezultata pretrage unutar podzakonskih propisa

Rezultati pretrage - sudska praksa

Kž-518/17 Županijski sud u Varaždinu Kž 443/2018-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske NN 52/2022 (4.5.2022.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4251/2010 i dr. od 29. ožujka 2022. NN 16/2023 (13.2.2023.), Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5197/2022 od 7. veljače 2023. Kž 150/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-487/16 Županijski sud u Zagrebu Rev 987/11 Vrhovni sud Republike Hrvatske NN 60/2024 (20.5.2024.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIBi-2548/2019 od 23. travnja 2024. ...klikni za još rezultata pretrage unutar sudske prakse

Rezultati pretrage - EU propisi

Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju Pravilnik UN-a br. 169 – Jedinstvene odredbe o homologaciji uređaja za snimanje podataka o događajima (EDR) za teška vozila [2024/1218] Uredba (EU) 2024/1358 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. svibnja 2024. o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu biometrijskih podataka radi djelotvorne primjene uredaba (EU) 2024/1351 i (EU) 2024/1350 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Vijeća 2 Uredba (EU) 2022/2065 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. listopada 2022. o jedinstvenom tržištu digitalnih usluga i izmjeni Direktive 2000/31/EZ (Akt o digitalnim uslugama) Europska deklaracija o biciklističkom prometu Povelja Europske unije o temeljnim pravima Uredba (EU) 2024/903 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2024. o utvrđivanju mjera za visoku razinu interoperabilnosti javnog sektora u Uniji (Akt o interoperabilnoj Europi) Uredba (EU) 2023/2854 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2023. o usklađenim pravilima za pravedan pristup podacima i njihovu uporabu i o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2394 i Direktive (EU) 2020/1828 (Akt o podacima) ...klikni za još rezultata pretrage unutar EU propisa

Rezultati pretrage - vijesti

Novosti u Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima iz NN 61/18 NN 33/2024 (20.3.2024.), Obvezatne upute broj EP II o zaštiti osobnih podataka NN 32/2024 (15.3.2024.), Obvezatne upute broj Z II o zaštiti osobnih podataka NN 30/2019 (26.3.2019.), Obvezatne upute broj EP IV, O zaštiti osobnih podataka NN 30/2019 (26.3.2019.), Obvezatne upute broj EP IV, O zaštiti osobnih podataka 1. Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2021 NN 30/2019 (26.3.2019.), Obvezatne upute broj EP V, O pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača NN 36/2019 (10.4.2019.), Obvezatne upute broj EP VIII o načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, nepismenih birača, slijepih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto ...klikni za još rezultata pretrage unutar vijesti

Copyright © Ante Borić