Baza je ažurirana 18.09.2019. zaključno sa NN 87/19

Rezultati pretrage

Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti tajnosti podataka Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Opća uredba o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o reviziji 2005-2017 Zakon o arhivskom gradivu i arhivima 1997-2018 Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o arhivskom gradivu i arhivima Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o državnom odvjetništvu Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika 2013-2018 Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma 2018-2019

Copyright © Ante Borić