Baza je ažurirana 04.08.2022. 

zaključno sa NN 86/22

Rezultati pretrage - vijesti

Novi Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu objavljen u NN 52/21 8. Novi Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti objavljen u NN 34/21 Vijesti o Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Vijesti o Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Vijesti o Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma NN 105/2020 (25.9.2020.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2379/2020 od 14. rujna 2019. i tri izdvojena mišljenja sudaca 21. Novi Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja objavljen u NN 52/21 23. Novosti u izmjenama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom objavljenim u NN 52/21 9. Novi Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 objavljen u NN 3 Vijesti o Zakonu o sudovima Vijesti o Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima NN 134/2020 (4.12.2020.), Odluka o oslobađanju obveze plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske za zakupnike i korisnike kojima je obustavljen rad temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvats Vijesti o Zakonu o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori NN 26/2021 (12.3.2021.), Odluka o osnivanju Savjeta za mlade Vijesti o Zakonu o audiovizualnim djelatnostima Vijesti o Zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama Vijesti o Zakonu o održivom gospodarenju otpadom Novosti u Zakonu o platnom prometu iz NN 66/18 6. Novosti u izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka objavljenim u NN 30/21 NN 58/2022 (25.5.2022.), Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva 3. Novosti u izmjenama Zakona o poticanju ulaganja objavljenim u NN 20/21 NN 26/2022 (3.3.2022.), Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2022. Vijesti o Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju 1. Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2021 NN 20/2021 (26.2.2021.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2021. godinu Propisi Geodezija Novosti u Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima iz NN 61/18 NN 59/2020 (20.5.2020.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 NN 60/2022 (27.5.2022.), Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2022. godini 18. Novosti u izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji objavljenim u NN 52/21 20. Novosti u izmjenama Zakona o uzgoju domaćih životinja objavljenim u NN 52/21 12. Novosti u izmjenama Zakona o sportskoj inspekciji objavljenim u NN 34/21 Novosti u izmjenama Zakona o deviznom poslovanju objavljenim u NN 52/21 11. Novosti u izmjenama Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine objavljenim u NN 34/21 NN 60/2022 (27.5.2022.), Odluka o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama NN 60/2022 (27.5.2022.), Odluka o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama NN 60/2022 (27.5.2022.), Odluka o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u ustanovama kulture NN 41/2021 (16.4.2021.), Obvezatne upute broj L VIII o imenovanju članova biračkih odbora NN 60/2022 (27.5.2022.), Odluka o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi 25. Novosti u izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu objavljenim u NN 70/21 5. Novosti u izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu objavljenim u NN 30/21 19. Novosti u izmjenama Zakona o veterinarstvu objavljenim u NN 52/21 4. Novosti u izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite objavljenim u NN 20/21 10. Novosti u izmjenama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem objavljenim u NN 34/21 NN 101/2021 (17.9.2021.), Odluka o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja Novosti u izmjenama Zakona o biogorivima za prijevoz objavljenim u NN 52/21 NN 26/2022 (3.3.2022.), Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2022. NN 41/2021 (16.4.2021.), Obvezatne upute broj L VII o imenovanju članova proširenih sastava izbornih povjerenstava NN 21/2021 (1.3.2021.), Izvješće o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku uređenoj člancima 63. - 70. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13., 33/15., 82/15. i 67/18.) 14. Novosti u izmjenama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja objavljenim u NN 41/21

Copyright © Ante Borić