Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

Rezultati pretrage - vijesti

Novosti u Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima iz NN 61/18 NN 20/2021 (26.2.2021.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2021. godinu 1. Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2021 Vijesti o Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma NN 65/2023 (16.6.2023.), Odluka o donošenju Smjernica za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi 21. Novi Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja objavljen u NN 52/21 ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU NN 134/2022 (16.11.2022.), Statut Hrvatskog zavoda za socijalni rad NN 105/2020 (25.9.2020.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2379/2020 od 14. rujna 2019. i tri izdvojena mišljenja sudaca NN 35/2024 (22.3.2024.), Odluka o nazivima i uvjetima za radna mjesta u Ustavnom sudu Republike Hrvatske NN 2/2024 (3.1.2024.), Odluka o izradi Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru Vijesti o Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju Novi Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu objavljen u NN 52/21 Odluka o pravilima rada sustava TARGET-HR - pročišćeni tekst 14. Novosti u izmjenama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja objavljenim u NN 41/21 Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske - pročišćeni tekst 25. Novosti u izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu objavljenim u NN 70/21 8. Novi Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti objavljen u NN 34/21 NN 26/2021 (12.3.2021.), Odluka o osnivanju Savjeta za mlade 9. Novi Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 objavljen u NN 3 NN 138/2023 (17.11.2023.), Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske 23. Novosti u izmjenama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom objavljenim u NN 52/21 NN 28/2023 (10.3.2023.), Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije NN 39/2024 (3.4.2024.), Obvezatne upute broj EP IV – postupak kandidiranja NN 30/2019 (26.3.2019.), Obvezatne upute broj EP V, O pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača NN 32/2024 (15.3.2024.), Obvezatne upute broj Z IV – postupak kandidiranja 7. Novosti u izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika objavljenim u NN 30/21 NN 93/2023 (11.8.2023.), Kolektivni ugovor za pomorce na brodovima koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu NN 105/2022 (12.9.2022.), Odluka o predopskrbi i posrednoj predopskrbi gotovim novcem eura NN 43/2022 (6.4.2022.), Ugovor o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj NN 21/2023 (22.2.2023.), Kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi (2023. – 2024.) NN 39/2024 (3.4.2024.), Obvezatne upute broj EP VI o glasovanju birača na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birača članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i ter NN 33/2024 (20.3.2024.), Obvezatne upute broj Z VI o glasovanju birača na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, birača članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i ter Pravosudna suradnja EU u građanskim stvarima NN 21/2023 (22.2.2023.), Kolektivni ugovor za pomorce državljane trećih zemalja na brodovima u međunarodnoj plovidbi hrvatske državne pripadnosti (2023. – 2024.) NN 86/2021 (30.7.2021.), Odluka o donošenju Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. NN 133/2022 (11.11.2022.), Odluka o zamjeni gotovog novca kune u povlačenju NN 21/2021 (1.3.2021.), Izvješće o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku uređenoj člancima 63. - 70. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13., 33/15., 82/15. i 67/18.) 15. Novosti u izmjenama Zakona o energetskoj učinkovitosti objavljenim u NN 41/21 NN 23/2022 (25.2.2022.), Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu NN 36/2019 (10.4.2019.), Obvezatne upute broj EP VIII o načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, nepismenih birača, slijepih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto NN 32/2024 (15.3.2024.), Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2024. godinu NN 45/2022 (13.4.2022.), Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2022. – 2024. NN 119/2023 (13.10.2023.), Odluka o financiranju organiziranog privremenog smještaja stradalnika potresa od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke župani NN 51/2023 (12.5.2023.), Odluka o financiranju najamnine za privremeno stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine oštećene odnosno uništene u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke žup NN 133/2022 (11.11.2022.), Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem eura NN 3/2024 (5.1.2024.), Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2024. – 2026. NN 108/2022 (19.9.2022.), Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora transportnog sustava Vijesti o Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima NN 39/2024 (3.4.2024.), Obvezatne upute broj EP VIII o pravima i dužnostima promatrača

Copyright © Ante Borić