Baza je ažurirana 08.04.2021. 

zaključno sa NN 36/21

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o javnoj nabavi Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije ...klikni za još rezultata pretrage unutar zakona

Rezultati pretrage - sudska praksa

Kž-Us 145/14 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-Us 145/14 Vrhovni sud Republike Hrvatske Revt 196/15 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-4056/08 Županijski sud u Rijeci Rev 1333/2016-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-4018/2013 Županijski sud u Rijeci P-1205/2015 Trgovački sud u Rijeci Gž 698/10 Županijski sud u Varaždinu ...klikni za još rezultata pretrage unutar sudske prakse

Rezultati pretrage - vijesti

Vijesti o Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Novosti u Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima iz NN 61/18 1. Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2021 Vijesti o Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima Vijesti o Zakonu o audiovizualnim djelatnostima Vijesti o Zakonu o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Vijesti o Zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama Vijesti o Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ...klikni za još rezultata pretrage unutar vijesti

Copyright © Ante Borić