Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o javnoj nabavi Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ...klikni za još rezultata pretrage unutar zakona

Rezultati pretrage - podzakonski propisi

Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti NN 10/12 od 23.01.2012. Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi - pročišćeni tekst NN 89/12 od 02.08.2012. Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti NN 19/12 od 17.02.2012. Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi NN 65/17 od 07.07.2017. Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi NN 19/2023 (17.2.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi NN 101/2017 (12.10.2017.) Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi ...klikni za još rezultata pretrage unutar podzakonskih propisa

Rezultati pretrage - sudska praksa

NN 63/2024 (24.5.2024.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-272/2023-6 od 29. travnja 2024. NN 92/2023 (9.8.2023.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-98/23-5 od 22. svibnja 2023. Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-137/21-13 Kž-Us 145/14 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-Us 145/14 Vrhovni sud Republike Hrvatske Revt 196/15 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-4056/08 Županijski sud u Rijeci Rev 1333/2016-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske ...klikni za još rezultata pretrage unutar sudske prakse

Rezultati pretrage - EU propisi

Direktiva 2014/55/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Uredba (EU) 2022/1031 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. lipnja 2022. o pristupu gospodarskih subjekata, robe i usluga iz trećih zemalja tržištu javne nabave Unije i tržištu koncesija Unije i o postupcima kojima se podupiru pregovori o pristupu gospodar Direktiva (EU) 2021/1187 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o mjerama racionalizacije radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže (TEN-T) Direktiva (EU) 2022/2041 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. listopada 2022. o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji Uredba (EU) 2022/2560 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o stranim subvencijama kojima se narušava unutarnje tržište Direktiva (EU) 2023/970 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. svibnja 2023. o jačanju primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti putem transparentnosti plaća i mehanizama izvršenja Uredba (EU) 2023/2418 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. listopada 2023. o uspostavi instrumenta za jačanje europske obrambene industrije putem zajedničke nabave (EDIRPA) Registar zakonodavstva EU ...klikni za još rezultata pretrage unutar EU propisa

Rezultati pretrage - vijesti

NN 49/2021 (7.5.2021.), Odluka o zelenoj javnoj nabavi u postupcima središnje javne nabave Novi Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu objavljen u NN 52/21 NN 65/2023 (16.6.2023.), Odluka o donošenju Smjernica za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi NN 107/2021 (1.10.2021.), Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda NN 71/2022 (21.6.2022.), Zaključak Vlade Republike Hrvatske o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda Vijesti o Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 1. Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2021 DIGITALNO TRŽIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE UNIJE 2024 ...klikni za još rezultata pretrage unutar vijesti

Copyright © Ante Borić