Baza je ažurirana 04.08.2022. 

zaključno sa NN 86/22

Povezani zakoni

Poduzetništvo
Zakon o zaštiti na radu Zakon o arbitraži Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o radu Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o obveznim odnosima Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o reviziji Zakon o trgovini Zakon o obrtu Zakon o strancima Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o trgovačkim društvima Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o leasingu Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o zaštiti potrošača Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Opći porezni zakon Zakon o platnom prometu Zakon o osiguranju Ovršni zakon Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o zadrugama Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o deviznom poslovanju Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o slobodnim zonama Zakon o poticanju ulaganja Zakon o sudskom registru Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o javnoj nabavi Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o zaštiti novčarskih institucija

Copyright © Ante Borić