Baza je ažurirana 31.03.2023. 

zaključno sa NN 36/23

Povezani zakoni

Poduzetništvo
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o osiguranju Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o reviziji Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o zadrugama Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o mirovinskom osiguranju Opći porezni zakon Zakon o obveznim odnosima Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o strancima Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Ovršni zakon Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o sudskom registru Zakon o arbitraži Zakon o zaštiti potrošača Zakon o slobodnim zonama Zakon o platnom prometu Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o poticanju ulaganja Zakon o trgovačkim društvima Zakon o leasingu Zakon o zaštiti na radu Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o radu Zakon o deviznom poslovanju Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o trgovini Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o javnoj nabavi Zakon o obrtu Građansko pravo
Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Ovršni zakon Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o nasljeđivanju Zakon o osiguranju Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o mirenju Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Obiteljski zakon Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o leasingu Zakon o zakladama Zakon o parničnom postupku Zakon o kamatama Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o najmu stanova Zakon o mjenici Zakon o koncesijama Zakon o obveznim odnosima Stečajni zakon Zakon o vanparničnom postupku Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o javnobilježničkim pristojbama

Copyright © Ante Borić