Baza je ažurirana 29.11.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Povezani zakoni

Građansko pravo
Zakon o osiguranju Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o najmu stanova Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o nasljeđivanju Obiteljski zakon Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o mirnom rješavanju sporova Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o javnobilježničkim pristojbama Stečajni zakon Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o leasingu Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o kamatama Zakon o izvanparničnom postupku Zakon o obveznim odnosima Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o parničnom postupku Zakon o koncesijama Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o mjenici Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Ovršni zakon Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o zakladama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Poduzetništvo
Zakon o trgovačkim društvima Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o zaštiti potrošača Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o reviziji Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o sudskom registru Zakon o obveznim odnosima Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o deviznom poslovanju Zakon o radu Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o poticanju ulaganja Zakon o obrtu Zakon o javnoj nabavi Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o platnom prometu Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o osiguranju Zakon o zadrugama Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o strancima Zakon o zaštiti novčarskih institucija Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o leasingu Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o arbitraži Zakon o slobodnim zonama Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o zaštiti na radu Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Ovršni zakon Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Opći porezni zakon Zakon o trgovini Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak

Copyright © Ante Borić