Baza je ažurirana 20.03.2023. 

zaključno sa NN 29/23

Povezani zakoni

Poduzetništvo
Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o osiguranju Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o radu Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Opći porezni zakon Zakon o zadrugama Zakon o zaštiti novčarskih institucija Ovršni zakon Zakon o trgovini Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o strancima Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o obrtu Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o leasingu Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o sudskom registru Zakon o zaštiti potrošača Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o obveznim odnosima Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o javnoj nabavi Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o slobodnim zonama Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o trgovačkim društvima Zakon o platnom prometu Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o arbitraži Zakon o reviziji Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o poticanju ulaganja Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o deviznom poslovanju Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o zaštiti na radu

Copyright © Ante Borić