Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

Povezani zakoni

Poduzetništvo
Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/740 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre Zakon o deviznom poslovanju Zakon o poticanju ulaganja Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o obveznim odnosima Zakon o leasingu Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o reviziji Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o trgovini Zakon o arbitraži Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o obrtu Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o slobodnim zonama Zakon o osiguranju Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o zaštiti na radu Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o trgovačkim društvima Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o zaštiti potrošača Zakon o javnoj nabavi Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o zadrugama Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o strancima Zakon o platnom prometu Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o sudskom registru Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o radu Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Ovršni zakon Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Opći porezni zakon

Copyright © Ante Borić