Baza je ažurirana 07.12.2018. zaključno sa NN 109/18

Povezani zakoni

Arhiva starih zakona
Carinski zakon 1999-2013 Kazneni zakon 1997-2012 Kazneni zakon 2013-2015 Kazneni zakon 2015-2017 Obiteljski zakon 2003-2015 Obiteljski zakon 2014 Opći porezni zakon 2012-2013 Opći porezni zakon 2013-2015 Opći porezni zakon 2015-2016 Opći porezni zakon 2016-2016 Ovršni zakon 2008-2012 Ovršni zakon 2010 Ovršni zakon 2012-2013 Ovršni zakon 2013-2014 Ovršni zakon 2014-2017 Pomorski zakonik 2011-2013 Pomorski zakonik 2013-2015 Prekršajni zakon 2008-2013 Prekršajni zakon 2014-2015 Prekršajni zakon 2015-2017 Stečajni zakon 1996-2015 Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa Zakon o Državnom sudbenom vijeću 2015-2018 Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 2003-2018 Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 2006-2018 Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru 2013-2018 Zakon o Jadroliniji, Rijeka 1996-2006 Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza 2017-2017 Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza 2018-2018 Zakon o alternativnim investicijskim fondovima 2014-2018 Zakon o arhivskom gradivu i arhivima 1997-2018 Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima 2013-2014 Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima 2014-2017 Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima 2017-2018 Zakon o biogorivima za prijevoz 2014-2018 Zakon o carinskoj službi 2009-2013 Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o cestama 2014-2014 Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2014-2018 Zakon o doplatku za djecu 2015-2018 Zakon o doprinosima 2015-2016 Zakon o doprinosima 2017-2018 Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji 2015-2018 Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 2011-2012 Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu 2009-2014 Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o državnom odvjetništvu 2009-2018 Zakon o eksplozivnim tvarima 2004-2017 Zakon o elektroničkim komunikacijama 2013-2014 Zakon o elektroničkim komunikacijama 2014-2017 Zakon o elektroničkim medijima 2003-2009 Zakon o elektroničkim medijima 2011-2013 Zakon o elektroničkoj trgovini 2011-2014 Zakon o energiji 2010-2012 Zakon o energiji 2014-2015 Zakon o energiji 2015-2018 Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 2012-2013 Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 2013-2015 Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 2015-2015 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2017-2017 Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 2016-2017 Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva 2013-2015 Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva 2015-2015 Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva 2016-2017 Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom 2013-2016 Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom 2017-2018 Zakon o genetski modificiranim organizmima 2009-2013 Zakon o genetski modificiranim organizmima 2013-2018 Zakon o građevnim proizvodima 2013-2013 Zakon o građevnim proizvodima 2014-2018 Zakon o hrani 2013-2015 Zakon o hrani 2007-2013 Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe Zakon o hrvatskom crvenom križu 2003-2010 Zakon o hrvatskom državljanstvu 1994-2012 Zakon o hrvatskom državljanstvu 2012-2015 Zakon o igrama na sreću 2014-2014 Zakon o industrijskom dizajnu 2011-2018 Zakon o informiranju potrošača o hrani 2014-2016 Zakon o inspekcijama u gospodarstvu 2014-2016 Zakon o inspekcijama u poljoprivredi 2013-2015 Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta 2011-2014 Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika 2013-2018 Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske 2011-2014 Zakon o izvlaštenju Zakon o izvršavanju kazne zatvora 2011-2011 Zakon o izvršavanju kazne zatvora 2011-2013 Zakon o izvršavanju kazne zatvora 2013-2013 Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje 2011-2013 Zakon o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje 2003-2009 Zakon o javnim cestama 2004-2011 Zakon o javno privatnom partnerstvu 2011-2012 Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o kazalištima 2006-2013 Zakon o kazalištima 2013-2014 Zakon o kaznenom postupku 1997-2011 Zakon o kaznenom postupku 2012-2013 Zakon o kaznenom postupku 2013-2013 Zakon o kaznenom postupku 2013-2014 Zakon o kaznenom postupku 2014-2017 Zakon o kemikalijama 2005-2013 Zakon o kombiniranom prometu 2010-2016 Zakon o komunalnom gospodarstvu 1995-2018 Zakon o koncesijama 2009-2012 Zakon o koncesijama 2012-2017 Zakon o kreditnim institucijama 2009-2013 Zakon o kreditnim institucijama 2015-2018 Zakon o kreditnim unijama 2006-2009 Zakon o kreditnim unijama 2009-2011 Zakon o kulturnim vijećima 2009-2013 Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite 2007-2011 Zakon o leasingu 2006-2013 Zakon o lijekovima 2011-2013 Zakon o lijekovima 2013-2018 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 2012-2017 Zakon o lovstvu 2005-2018 Zakon o medicinskim proizvodima 2008-2013 Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima Zakon o minimalnoj plaći 2008-2013 Zakon o mirovinskom osiguranju 1998-2013 Zakon o mjeriteljstvu 2003-2014 Zakon o morskom ribarstvu 2010-2013 Zakon o morskom ribarstvu 2014-2014 Zakon o morskom ribarstvu 2014-2017 Zakon o najmu stanova 2006-2018 Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti 2008-2018 Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu 2009-2013 Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu 1998-2008 Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu 2008-2009 Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju 2008-2013 Zakon o osiguranju 2013-2014 Zakon o osiguranju 2014-2015 Zakon o osiguranju depozita 2004 Zakon o otpadu Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom 2013-2016 Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga 2011-2018 Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda 2013-2014 Zakon o područjima posebne državne skrbi 2013-2014 Zakon o područjima posebne državne skrbi 2014-2014 Zakon o područjima posebne državne skrbi 2014-2015 Zakon o područjima posebne državne skrbi 2015-2019 Zakon o poljoprivredi 2009-2015 Zakon o porezu na dobit 2013-2014 Zakon o porezu na dobit 2014-2016 Zakon o porezu na dobit 2016-2016 Zakon o porezu na dobit 2017-2018 Zakon o porezu na dodanu vrijednost 1995-2013 Zakon o porezu na dodanu vrijednost 2013-2014 Zakon o porezu na dodanu vrijednost 2015-2016 Zakon o porezu na dodanu vrijednost 2017-2018 Zakon o porezu na dohodak 2015 Zakon o porezu na dohodak 2016 Zakon o porezu na dohodak 2017-2018 Zakon o porezu na promet nekretnina 2014-2016 Zakon o porezu na promet nekretnina 2017-2018 Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti 2008-2017 Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 2012-2013 Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 2013-2015 Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije 2015-2017 Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije 2017 Zakon o prijevozu u cestovnom prometu 2004-2013 Zakon o probaciji 2009-2012 Zakon o probaciji 2012-2018 Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijiom 2010-2013 Zakon o pružanju usluga u turizmu 2007-2017 Zakon o radu 1995-2009 Zakon o radu 2010-2013 Zakon o radu 2013-2014 Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o reviziji 2005-2017 Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama 2008-2013 Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama 2015-2017 Zakon o savjetodavnoj službi 2012-2018 Zakon o socijalnoj skrbi 2015-2017 Zakon o strancima 2009-2012 Zakon o strancima 2012-2013 Zakon o strancima 2017-2018 Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske 2013-2018 Zakon o sudovima 2011-2013 Zakon o sustavu državne uprave 2007-2011 Zakon o sustavu državne uprave 2011-2013 Zakon o sustavu državne uprave 2013-2016 Zakon o trošarinama 2010-2013 Zakon o trošarinama 2013-2015 Zakon o trošarinama 2015-2016 Zakon o trošarinama 2017-2018 Zakon o tržištu kapitala 2008-2013 Zakon o tržištu kapitala 2013-2013 Zakon o tržištu kapitala 2014-2015 Zakon o tržištu kapitala 2015-2017 Zakon o tržištu kapitala 2018-2018 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 2006-2015 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 2014-2014 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 2014-2015 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 2016-2018 Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o upravnim pristojbama 2014-2017 Zakon o veterinarstvu 2007-2013 Zakon o vodama 2013-2018 Zakon o zakladama i fundacijama Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 2017-2018 Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o zaštiti na radu 1996-2014 Zakon o zaštiti na radu 2014-2018 Zakon o zaštiti okoliša 2015-2018 Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama 1997-2014 Zakon o zaštiti potrošača 2007-2014 Zakon o zaštiti prirode 2005-2013 Zakon o zaštiti životinja 2006-2013 Zakon o zaštiti životinja 2013-2017 Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2015-2018 Zakon o zemljišnim knjigama 2009-2013 Zakon o zemljišnim knjigama 2013-2017 Zakon o šumama 2014-2018 Zakon o žičarama za prijevoz osoba 2014-2018 Zakon reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija 2009-2014 Poljoprivreda, životinje i okoliš
Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Zakon o Parku prirode "Kopački rit" Zakon o akvakulturi Zakon o biljnom zdravstvu Zakon o biogorivima za prijevoz Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji Zakon o duhanu Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla Zakon o hidrografskoj djelatnosti Zakon o igralištima za golf Zakon o inspekcijama u poljoprivredi 2013-2015 Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o kontaminantima Zakon o lovstvu Zakon o morskom ribarstvu Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu Zakon o održivoj uporabi pesticida Zakon o održivom gospodarenju otpadom Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo Zakon o poljoprivredi Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o popisu poljoprivrede 2003 Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 2013-2015 Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama Zakon o prostornom uređenju i gradnji Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107.2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946.2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003.2003 o gnojivima Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životnjskog podrijetla Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850.2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234.2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br.834.2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Zakon o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja Zakon o provedbi uredbi Europske unije u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti Zakon o savjetodavnoj službi 2012-2018 Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja Zakon o slatkovodnom ribarstvu Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima Zakon o sredstvima za zaštitu bilja Zakon o stočarstvu Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu 2009-2013 Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje Zakon o vatrogastvu Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima Zakon o vinu Zakon o vodama Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o zadrugama Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima Zakon o zaštiti od buke Zakon o zaštiti od požara Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Zakon o zaštiti okoliša Zakon o zaštiti prirode Zakon o zaštiti zraka Zakon o zaštiti životinja Zakon o šumama Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu

Copyright © Ante Borić