Baza je ažurirana 17.12.2018. zaključno sa NN 111/18

Povezani zakoni

Arhiva starih zakona
Carinski zakon 1999-2013 Kazneni zakon 1997-2012 Kazneni zakon 2013-2015 Kazneni zakon 2015-2017 Obiteljski zakon 2003-2015 Obiteljski zakon 2014 Opći porezni zakon 2012-2013 Opći porezni zakon 2013-2015 Opći porezni zakon 2015-2016 Opći porezni zakon 2016-2016 Ovršni zakon 2008-2012 Ovršni zakon 2010 Ovršni zakon 2012-2013 Ovršni zakon 2013-2014 Ovršni zakon 2014-2017 Pomorski zakonik 2011-2013 Pomorski zakonik 2013-2015 Prekršajni zakon 2008-2013 Prekršajni zakon 2014-2015 Prekršajni zakon 2015-2017 Stečajni zakon 1996-2015 Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa Zakon o Državnom sudbenom vijeću 2015-2018 Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 2003-2018 Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 2006-2018 Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru 2013-2018 Zakon o Jadroliniji, Rijeka 1996-2006 Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza 2017-2017 Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza 2018-2018 Zakon o alternativnim investicijskim fondovima 2014-2018 Zakon o arhivskom gradivu i arhivima 1997-2018 Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima 2013-2014 Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima 2014-2017 Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima 2017-2018 Zakon o biogorivima za prijevoz 2014-2018 Zakon o carinskoj službi 2009-2013 Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o cestama 2014-2014 Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2014-2018 Zakon o doplatku za djecu 2015-2018 Zakon o doprinosima 2015-2016 Zakon o doprinosima 2017-2018 Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji 2015-2018 Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina 2016-2018 Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 2011-2012 Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu 2009-2014 Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o državnom odvjetništvu 2009-2018 Zakon o eksplozivnim tvarima 2004-2017 Zakon o elektroničkim komunikacijama 2013-2014 Zakon o elektroničkim komunikacijama 2014-2017 Zakon o elektroničkim medijima 2003-2009 Zakon o elektroničkim medijima 2011-2013 Zakon o elektroničkoj trgovini 2011-2014 Zakon o energiji 2010-2012 Zakon o energiji 2014-2015 Zakon o energiji 2015-2018 Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 2012-2013 Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 2013-2015 Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 2015-2015 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2017-2017 Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 2016-2017 Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva 2013-2015 Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva 2015-2015 Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva 2016-2017 Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom 2013-2016 Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom 2017-2018 Zakon o fiskalnoj odgovornosti 2010-2014 Zakon o fiskalnoj odgovornosti 2014-2018 Zakon o genetski modificiranim organizmima 2009-2013 Zakon o genetski modificiranim organizmima 2013-2018 Zakon o građevnim proizvodima 2013-2013 Zakon o građevnim proizvodima 2014-2018 Zakon o hrani 2013-2015 Zakon o hrani 2007-2013 Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe Zakon o hrvatskom crvenom križu 2003-2010 Zakon o hrvatskom državljanstvu 1994-2012 Zakon o hrvatskom državljanstvu 2012-2015 Zakon o igrama na sreću 2014-2014 Zakon o industrijskom dizajnu 2011-2018 Zakon o informiranju potrošača o hrani 2014-2016 Zakon o inspekcijama u gospodarstvu 2014-2016 Zakon o inspekcijama u poljoprivredi 2013-2015 Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta 2011-2014 Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika 2013-2018 Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske 2011-2014 Zakon o izvlaštenju Zakon o izvršavanju kazne zatvora 2011-2011 Zakon o izvršavanju kazne zatvora 2011-2013 Zakon o izvršavanju kazne zatvora 2013-2013 Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje 2011-2013 Zakon o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje 2003-2009 Zakon o javnim cestama 2004-2011 Zakon o javno privatnom partnerstvu 2011-2012 Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o kazalištima 2006-2013 Zakon o kazalištima 2013-2014 Zakon o kaznenom postupku 1997-2011 Zakon o kaznenom postupku 2012-2013 Zakon o kaznenom postupku 2013-2013 Zakon o kaznenom postupku 2013-2014 Zakon o kaznenom postupku 2014-2017 Zakon o kemikalijama 2005-2013 Zakon o kombiniranom prometu 2010-2016 Zakon o komunalnom gospodarstvu 1995-2018 Zakon o koncesijama 2009-2012 Zakon o koncesijama 2012-2017 Zakon o kreditnim institucijama 2009-2013 Zakon o kreditnim institucijama 2015-2018 Zakon o kreditnim unijama 2006-2009 Zakon o kreditnim unijama 2009-2011 Zakon o kulturnim vijećima 2009-2013 Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite 2007-2011 Zakon o leasingu 2006-2013 Zakon o lijekovima 2011-2013 Zakon o lijekovima 2013-2018 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 2012-2017 Zakon o lovstvu 2005-2018 Zakon o medicinskim proizvodima 2008-2013 Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima Zakon o minimalnoj plaći 2008-2013 Zakon o mirovinskom osiguranju 1998-2013 Zakon o mjeriteljstvu 2003-2014 Zakon o mjeriteljstvu 2014-2018 Zakon o morskom ribarstvu 2010-2013 Zakon o morskom ribarstvu 2014-2014 Zakon o morskom ribarstvu 2014-2017 Zakon o najmu stanova 2006-2018 Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti 2008-2018 Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji 2017-2018 Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu 2009-2013 Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu 1998-2008 Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu 2008-2009 Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju 2008-2013 Zakon o osiguranju 2013-2014 Zakon o osiguranju 2014-2015 Zakon o osiguranju depozita 2004 Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo Zakon o otpadu Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom 2013-2016 Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga 2011-2018 Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda 2013-2014 Zakon o područjima posebne državne skrbi 2013-2014 Zakon o područjima posebne državne skrbi 2014-2014 Zakon o područjima posebne državne skrbi 2014-2015 Zakon o područjima posebne državne skrbi 2015-2019 Zakon o poljoprivredi 2009-2015 Zakon o porezu na dobit 2013-2014 Zakon o porezu na dobit 2014-2016 Zakon o porezu na dobit 2016-2016 Zakon o porezu na dobit 2017-2018 Zakon o porezu na dodanu vrijednost 1995-2013 Zakon o porezu na dodanu vrijednost 2013-2014 Zakon o porezu na dodanu vrijednost 2015-2016 Zakon o porezu na dodanu vrijednost 2017-2018 Zakon o porezu na dohodak 2015 Zakon o porezu na dohodak 2016 Zakon o porezu na dohodak 2017-2018 Zakon o porezu na promet nekretnina 2014-2016 Zakon o porezu na promet nekretnina 2017-2018 Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti 2008-2017 Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 2012-2013 Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 2013-2015 Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije 2015-2017 Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije 2017 Zakon o prijevozu u cestovnom prometu 2004-2013 Zakon o probaciji 2009-2012 Zakon o probaciji 2012-2018 Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijiom 2010-2013 Zakon o pružanju usluga u turizmu 2007-2017 Zakon o radu 1995-2009 Zakon o radu 2010-2013 Zakon o radu 2013-2014 Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o reviziji 2005-2017 Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama 2008-2013 Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama 2015-2017 Zakon o savjetodavnoj službi 2012-2018 Zakon o socijalnoj skrbi 2015-2017 Zakon o strancima 2009-2012 Zakon o strancima 2012-2013 Zakon o strancima 2017-2018 Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske 2013-2018 Zakon o sudovima 2011-2013 Zakon o sustavu državne uprave 2007-2011 Zakon o sustavu državne uprave 2011-2013 Zakon o sustavu državne uprave 2013-2016 Zakon o trošarinama 2010-2013 Zakon o trošarinama 2013-2015 Zakon o trošarinama 2015-2016 Zakon o trošarinama 2017-2018 Zakon o tržištu kapitala 2008-2013 Zakon o tržištu kapitala 2013-2013 Zakon o tržištu kapitala 2014-2015 Zakon o tržištu kapitala 2015-2017 Zakon o tržištu kapitala 2018-2018 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 2006-2015 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 2014-2014 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 2014-2015 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 2016-2018 Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o upravnim pristojbama 2014-2017 Zakon o veterinarstvu 2007-2013 Zakon o vodama 2013-2018 Zakon o zakladama i fundacijama Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 2017-2018 Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o zaštiti na radu 1996-2014 Zakon o zaštiti na radu 2014-2018 Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji 2003-2009 Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji 2009-2017 Zakon o zaštiti okoliša 2015-2018 Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama 1997-2014 Zakon o zaštiti potrošača 2007-2014 Zakon o zaštiti prirode 2005-2013 Zakon o zaštiti životinja 2006-2013 Zakon o zaštiti životinja 2013-2017 Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2015-2018 Zakon o zemljišnim knjigama 2009-2013 Zakon o zemljišnim knjigama 2013-2017 Zakon o šumama 2014-2018 Zakon o žičarama za prijevoz osoba 2014-2018 Zakon reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija 2009-2014 Hrana i piće
Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Zakon o genetski modificiranim organizmima Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu Zakon o hrani Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe Zakon o informiranju potrošača o hrani Zakon o kontaminantima Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829.2003 o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830.2003 o sljedivosti i označavanju genetski modifirianih organizama Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258.97 Eurospkog parlamenta i Vijeća od 27.01.1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane 2013-2018 Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životnjskog podrijetla Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br.834.2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja Zakon o veterinarstvu Zakon o vinu Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Copyright © Ante Borić