Baza je ažurirana 20.09.2018. zaključno sa NN 82/18

Povezani zakoni

Arhiva starih zakona
Obiteljski zakon 2003-2015 Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe Zakon o izvlaštenju Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima Zakon o morskom ribarstvu 2013-2017 Zakon o osiguranju depozita 2004 Zakon o otpadu Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije 2015-2017 Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije 2017 Zakon o pružanju usluga u turizmu 2007-2017 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 2006-2015 Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o vodama 2013-2018 Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija 2009-2014 zzz Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti 2008-2017 zzz Zakon o savjetodavnoj službi zzz Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske 2013-2018 zzz Zakon o eksplozivnim tvarima zzz Zakon o kaznenom postupku 2014-2017 zzz Zakon o komunalnom gospodarstvu 1995-2018 zzz Zakon o kreditnim institucijama 2015-2018 zzz Zakon o porezu na dohodak 2016 zzz Carinski zakon zzz Kazneni zakon 1997-2012 zzz Kazneni zakon 2013-2015 zzz Kazneni zakon 2015-2017 zzz Obiteljski zakon 2014 zzz Opći porezni zakon 2012 zzz Opći porezni zakon 2013 zzz Opći porezni zakon 2015 zzz Opći porezni zakon 2016 zzz Ovršni zakon 2008-2012 zzz Ovršni zakon 2010 zzz Ovršni zakon 2014-2017 zzz Stečajni zakon 1996-2015 zzz Zakon o arhivskom gradivu i arhivima 1997 zzz Zakon o carinskoj službi 2009-2013 zzz Zakon o doprinosima 2015-2016 zzz Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 2011 zzz Zakon o državnom odvjetništvu 2009-2018 zzz Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 2012-2015 zzz Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 zzz Zakon o genetski modificiranim organizmima 2005-2013 zzz Zakon o građevnim proizvodima 2008 2013 zzz Zakon o hrani 2007-2013 zzz Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 zzz Zakon o kaznenom postupku 1997-2011 zzz Zakon o kaznenom postupku 2008-2013 zzz Zakon o kemikalijama 2005-2013 zzz Zakon o kreditnim institucijama 2009-2013 zzz Zakon o mirovinskom osiguranju 1998-2013 zzz Zakon o mjeriteljstvu 2003-2014 zzz Zakon o morskom ribarstvu 2010-2013 zzz Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti 2008-2018 zzz Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju 2008-2013 zzz Zakon o osiguranju 2013 zzz Zakon o osiguranju 2014-2015 zzz Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom 2013 zzz Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda 2013-2014 zzz Zakon o poljoprivredi 2009-2015 zzz Zakon o porezu na dobit 2016 zzz Zakon o porezu na dodanu vrijednost 1995-2013 zzz Zakon o porezu na dodanu vrijednost 2015-2016 zzz Zakon o porezu na dohodak 2015 zzz Zakon o porezu na promet nekretnina 2014-2016 zzz Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 2012-2013 zzz Zakon o prijevozu u cestovnom prometu 2004-2013 zzz Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijiom 2010-2013 zzz Zakon o radu 1995-2009 zzz Zakon o radu 2010 zzz Zakon o radu 2013-2014 zzz Zakon o računovodstvu 2016 zzz Zakon o reviziji 2005-2017 zzz Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama 2008-2013 zzz Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama 2015-2017 zzz Zakon o socijalnoj skrbi 2015 zzz Zakon o trošarinama 2015-2016 zzz Zakon o tržištu kapitala 2008-2013 zzz Zakon o tržištu kapitala 2013 zzz Zakon o tržištu kapitala 2014 zzz Zakon o tržištu kapitala 2015-2017 zzz Zakon o tržištu kapitala 2018 zzz Zakon o upravnim pristojbama 2014-2017 zzz Zakon o veterinarstvu 2007-2013 zzz Zakon o zaštiti na radu 1996-2014 zzz Zakon o zaštiti okoliša 2015-2018 zzz Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama 1997-2014 zzz Zakon o zaštiti potrošača 2007-2014 zzz Zakon o zaštiti prirode 2005-2013 zzz Zakon o zaštiti životinja 2006-2013 zzz Zakon o zaštiti životinja 2013-2017 zzz Zakon o šumama 2014-2018 Hrana i piće
Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Zakon o genetski modificiranim organizmima Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu Zakon o hrani Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe Zakon o informiranju potrošača o hrani Zakon o kontaminantima Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829.2003 o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830.2003 o sljedivosti i označavanju genetski modifirianih organizama Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005 Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br.834.2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja Zakon o veterinarstvu Zakon o vinu Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda zzz Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258.97 Eurospkog parlamenta i Vijeća od 27.01.1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane

Copyright © Ante Borić