Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Povezani zakoni

Poduzetništvo
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/740 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o obrtu Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o osiguranju Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o zadrugama Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o deviznom poslovanju Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o reviziji Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o slobodnim zonama Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o zaštiti potrošača Zakon o osobnom identifikacijskom broju Opći porezni zakon Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o obveznim odnosima Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o trgovačkim društvima Zakon o platnom prometu Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o radu Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o leasingu Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Ovršni zakon Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača Zakon o strancima Zakon o javnoj nabavi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o poticanju ulaganja Zakon o zaštiti na radu Zakon o trgovini Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o arbitraži Zakon o sudskom registru

Copyright © Ante Borić