Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

Povezani zakoni

Poduzetništvo
Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/740 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre Zakon o poticanju ulaganja Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o javnoj nabavi Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o arbitraži Zakon o zaštiti na radu Zakon o obrtu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o zaštiti potrošača Zakon o slobodnim zonama Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o trgovini Zakon o strancima Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o sudskom registru Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o platnom prometu Zakon o radu Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Opći porezni zakon Zakon o deviznom poslovanju Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o trgovačkim društvima Zakon o obveznim odnosima Zakon o zadrugama Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Ovršni zakon Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o osiguranju Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o reviziji Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o leasingu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača

Copyright © Ante Borić