Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

Povezani zakoni

Industrija, kemija i tehnika
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223.2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2009. o kozmetičkim proizvodima Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o provedbi Uredbe EU br. 649.2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o normizaciji Zakon o tržištu kapitala 1/2 Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272.2008 o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa Zakon o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS) Zakon o zaštiti od požara Zakon o mjeriteljstvu Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima Zakon o provedbi uredbe (EZ) br. 1907.2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalije Poduzetništvo
Zakon o trgovačkim društvima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o trgovini Zakon o sudskom registru Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o slobodnim zonama Ovršni zakon Zakon o zadrugama Zakon o arbitraži Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o platnom prometu Zakon o obveznim odnosima Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o zaštiti na radu Zakon o deviznom poslovanju Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o radu Zakon o poticanju ulaganja Zakon o javnoj nabavi Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o reviziji Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o leasingu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/740 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o zaštiti potrošača Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o osiguranju Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o obrtu Opći porezni zakon Zakon o strancima

Copyright © Ante Borić