Baza je ažurirana 29.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Povezani zakoni

Intelektualno vlasništvo
Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva Zakon o zaštiti tajnosti podataka Zakon o tajnosti podataka Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o patentu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. (Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije) Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga Zakon o industrijskom dizajnu Zakon o upravnim pristojbama u području intelektualnog vlasništva Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o žigu Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda Zakon o zaštiti biljnih sorti Poduzetništvo
Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o reviziji Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o leasingu Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o strancima Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o obrtu Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o obveznim odnosima Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o zaštiti potrošača Zakon o deviznom poslovanju Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o platnom prometu Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o slobodnim zonama Zakon o zaštiti na radu Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o poticanju ulaganja Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Opći porezni zakon Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o javnoj nabavi Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o radu Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o osiguranju Zakon o sudskom registru Zakon o arbitraži Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Ovršni zakon Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o trgovačkim društvima Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o trgovini Zakon o zadrugama Zakon o zaštiti novčarskih institucija

Copyright © Ante Borić