Baza je ažurirana 15.04.2024. 

zaključno sa NN 40/24

Povezani zakoni

Poduzetništvo
Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o obveznim odnosima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o javnoj nabavi Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača Zakon o sudskom registru Zakon o poticanju ulaganja Zakon o zaštiti na radu Zakon o trgovačkim društvima Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o trgovini Zakon o slobodnim zonama Zakon o strancima Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o zaštiti potrošača Zakon o arbitraži Zakon o platnom prometu Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o zadrugama Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o leasingu Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o deviznom poslovanju Zakon o osiguranju Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o reviziji Zakon o radu Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Ovršni zakon Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/740 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre Opći porezni zakon Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o obrtu Intelektualno vlasništvo
Zakon o upravnim pristojbama u području intelektualnog vlasništva Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. (Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije) Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva Zakon o patentu Zakon o tajnosti podataka Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga Zakon o industrijskom dizajnu Zakon o zaštiti tajnosti podataka Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o žigu Zakon o zaštiti biljnih sorti Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

Copyright © Ante Borić