Baza je ažurirana 16.05.2022. 

zaključno sa NN 55/22

Povezani zakoni

Poduzetništvo
Zakon o strancima Zakon o platnom prometu Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o zadrugama Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Ovršni zakon Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o sudskom registru Zakon o leasingu Zakon o javnoj nabavi Zakon o trgovačkim društvima Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o radu Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o osiguranju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o zaštiti na radu Zakon o arbitraži Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o trgovini Zakon o poticanju ulaganja Zakon o slobodnim zonama Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o deviznom poslovanju Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o obrtu Zakon o reviziji Zakon o zaštiti potrošača Opći porezni zakon Zakon o obveznim odnosima Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom

Copyright © Ante Borić