Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Povezani zakoni

Poduzetništvo
Zakon o deviznom poslovanju Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o radu Zakon o trgovačkim društvima Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o obrtu Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o platnom prometu Zakon o leasingu Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o zadrugama Zakon o slobodnim zonama Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o javnoj nabavi Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o sudskom registru Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o poticanju ulaganja Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o obveznim odnosima Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o trgovini Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o osiguranju Zakon o zaštiti na radu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/740 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre Ovršni zakon Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o zaštiti potrošača Zakon o arbitraži Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Opći porezni zakon Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o strancima Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o reviziji Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Porezi i carine
Zakon o igrama na sreću Zakon o minimalnom globalnom porezu na dobit Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o poreznoj upravi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o porezu na dobit Zakon o lokalnim porezima Zakon o trošarinama Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o proračunu Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o carinskoj službi Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o porezu na dohodak Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o dodatnom porezu na dobit Carinski zakonik EU Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Opći porezni zakon Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o računovodstvu Zakon o doprinosima

Copyright © Ante Borić