Baza je ažurirana 09.12.2023. 

zaključno sa NN 144/23

Unutarnji poslovi

Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o policiji Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o obradi biometrijskih podataka Ustav Republike Hrvatske Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o nadzoru državne granice Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o prebivalištu Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Prekršajni zakon Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o tajnosti podataka Zakon o javnom okupljanju Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o državnim službenicima Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o azilu Zakon o strancima Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o kaznenom postupku Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o osobnom imenu Zakon o privatnim detektivima Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o sustavu civilne zaštite

Copyright © Ante Borić