Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Objavljeno u NN 81/08 od 14.07.2008.:

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004) i članka 123. stavaka 1., 2., 5. i 10. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 79/2007 i 125/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. srpnja 2008. godine donijela

 

ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

I.

U Odluci o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (»Narodne novine«, broj 21/2008), u točki II. iza podstavka 24. dodaju se podstavci 25., 26. i 27., koji glase: »- prof. dr. sc. Vesna Tomljenović, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci; – doc. dr. sc. Marko Baretić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; – Vesna Buntić, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«. Klasa: 330-01/07-02/07 Urbroj: 5030105-08-4 Zagreb, 10. srpnja 2008.

Potpredsjednica Vlade i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

Copyright © Ante Borić