NN 77/2024 (28.6.2024.), Pravilnik o visini naknada u skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i člankom 42. Uredbe (EZ) br. 396/2005

Ministarstvo POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA

1318

Na temelju članka 8. stavka 5. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (»Narodne novine«, broj 80/13., 32/19. i 32/20.) i članka 9. stavka 2. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 80/13., 115/18. i 32/20.), uz prethodno mišljenje ministra financija, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAKNADA U SKLADU S ČLANKOM 74. UREDBE (EZ) BR. 1107/2009 I ČLANKOM 42. UREDBE (EZ) BR. 396/2005

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju visine naknada za postupak odobravanja aktivnih tvari, safenera i sinergista, postupak registracije sredstava za zaštitu bilja, postupak odobravanja sredstava za zaštitu bilja, postupak određivanja, izmjene i brisanja maksimalnih razina ostataka pesticida, provedbu postregistracijske kontrole registriranih sredstava za zaštitu bilja i sredstava za zaštitu bilja kojima je izdana dozvola za paralelnu trgovinu za stavljanje na tržište Republike Hrvatske, provedbu Nacionalnog programa monitoringa ostataka pesticida u hrani, laboratorijske analize uzoraka sredstava za zaštitu bilja, bilja, biljnih proizvoda ili proizvoda životinjskog podrijetla, tla i drugih predmeta, hrane i hrane za životinje biljnog ili životinjskog podrijetla pri inspekcijskom nadzoru.

Iznosi naknada za postupak odobravanja aktivnih tvari, safenera i sinergista

Članak 2.

(1) Naknade u postupku odobravanja i produljenja odobrenja aktivne tvari, safenera i sinergista, kada je Republika Hrvatska država članica izvjestiteljica (engl. Rapporteur Member State /RMS/) ili država članica suizvjestiteljica (engl. co-Rapporteur Member State /co-RMS/) iznose:

 

1. Odobravanje i produljenje odobrenja aktivne tvari, safenera i sinergista

Iznosi u eurima (€)

RMS

co-RMS

1.1. provjera prihvatljivosti dokumentacije

3.981,68

1.592,67

1.2. ocjena identiteta, fizikalno-kemijskih svojstava i analitičkih metoda

11.546,88

11.546,88

1.3. toksikološka ocjena

20.572,04

20.572,04

1.4. ocjena izloženosti primjenitelja

4.247,13

4.247,13

1.5. ocjena ostataka u ili na hrani i hrani za životinje

14.201,34

14.201,34

1.6. ocjena ponašanja u okolišu

24.686,44

24.686,44

1.7. ekotoksikološka ocjena

24.686,44

24.686,44

1.8. ocjena učinkovitosti

14.201,34

14.201,34

1.9. izrada nacrta izvještaja o procjeni

(eng. Draft Assessment Report /DAR/)

3.981,68

1.592,67

 

 

(2) Naknade u postupku ocjene ekvivalentnosti izvora aktivne tvari, safenera i sinergista te provjere ekvivalentnosti zaštićenih studija (eng. data matching) iznose:

 

1. Ocjena ekvivalentnosti izvora aktivne tvari, safenera i sinergista

Iznosi u eurima (€)

1.1. ocjena identiteta, fizikalno-kemijskih svojstava i analitičkih metoda

3.052,62

1.2. toksikološka ocjena

79,63

1.3. ekotoksikološka ocjena

79,63

1.4. ocjena pojedine toksikološke ili ekotoksikološke studije

212,36

1.5. izrada izvještaja o ekvivalentnosti izvora aktivne tvari, safenera i sinergista

504,35

 

 

 

2. Provjera ekvivalentnosti zaštićenih studija (eng. data matching)

Iznosi u eurima (€)

2.1. provjera ekvivalentnosti studija pojedinog područja ocjene

199,08

2.2. izrada izvještaja o ekvivalentnosti zaštićenih studija

106,18

 

 

Iznosi naknada za postupak registracije sredstava za zaštitu bilja

Članak 3.

(1) Naknade u postupku registracije i produljenja registracije sredstva za zaštitu bilja, kada je Republika Hrvatska država članica koja razmatra zahtjev u Južnoj zoni (engl. zonal Rapporteur Member State /zRMS/) ili u svim zonama (engl. interzonal Rapporteur Member State /izRMS/), odnosno kada je Republika Hrvatska dotična država članica (engl. concerned Member State /cMS/) iznose:

 

1. Registracija i produljenje registracije sredstva za zaštitu bilja s jednom aktivnom tvari

Iznosi u eurima (€)

zRMS/izRMS

cMS

1.1. provjera potpunosti dokumentacije

398,17

398,17

1.2. ocjena identiteta, fizikalno-kemijskih svojstava i analitičkih metoda

2.654,46

398,17

1.3. toksikološka ocjena

3.318,07

530,89

1.4. ocjena izloženosti primjenitelja

2.256,29

331,81

1.5. ocjena ostataka u ili na hrani i hrani za životinje

3.318,07

331,81

1.6. ocjena ponašanja u okolišu

3.318,07

597,25

1.7. ekotoksikološka ocjena

3.318,07

663,61

1.8. ocjena učinkovitosti

3.318,07

663,61

1.9. izrada izvještaja za registraciju

1.984,20

258,81

 

 

 

2. Registracija i produljenje registracije sredstva za zaštitu bilja – za svaku dodatnu aktivnu tvar

Iznosi u eurima

(€)

zRMS/izRMS

cMS

2.1. provjera potpunosti dokumentacije

199,08

199,08

2.2. ocjena identiteta, fizikalno-kemijskih svojstava i analitičkih metoda

1.327,23

199,08

2.3. toksikološka ocjena

1.592,67

199,08

2.4. ocjena izloženosti primjenitelja

1.128,14

199,08

2.5. ocjena ostataka u ili na hrani i hrani za životinje

1.592,67

199,08

2.6. ocjena ponašanja u okolišu

1.592,67

331,81

2.7. ekotoksikološka ocjena

1.659,04

331,81

2.8. ocjena učinkovitosti

1.592,67

331,81

2.9. izrada izvještaja za registraciju

992,10

129,40

 

 

 

(2) Naknade u postupku uzajamnog priznavanja registracije sredstva za zaštitu bilja iznose:

 

1. Uzajamno priznavanje registracije sredstva za zaštitu bilja

Iznosi u eurima (€)

1.1. provjera potpunosti dokumentacije

398,17

1.2. ocjena identiteta, fizikalno-kemijskih svojstava i analitičkih metoda

398,17

1.3. toksikološka ocjena

530,89

1.4. ocjena izloženosti primjenitelja

331,81

1.5. ocjena ostataka u ili na hrani i hrani za životinje

331,81

1.6. ocjena ponašanja u okolišu

597,25

1.7. ekotoksikološka ocjena

663,61

1.8. ocjena učinkovitosti

663,61

1.9. izrada izvještaja za registraciju

258,81

 

 

(3) Naknade u postupku ukidanja/povlačenja, izmjene i/ili dopune registracije sredstva za zaštitu bilja iznose:

 

1. Ukidanje/povlačenje, izmjena i/ili dopuna registracije sredstva za zaštitu bilja

Iznosi u eurima (€)

1.1. provjera potpunosti dokumentacije

398,17

1.2. ocjena identiteta, fizikalno-kemijskih svojstava i analitičkih metoda

398,17

1.3. toksikološka ocjena

530,89

1.4. ocjena izloženosti primjenitelja

331,81

1.5. ocjena ostataka u ili na hrani i hrani za životinje

331,81

1.6. ocjena ponašanja u okolišu

597,25

1.7. ekotoksikološka ocjena

663,61

1.8. ocjena učinkovitosti

663,61

1.9. izrada izvještaja o ukidanju/povlačenju, izmjeni i/ili dopuni registracije

258,81

 

 

(4) Naknade u postupku ocjene istovjetnosti sredstva za zaštitu bilja iznose:

 

1. Ocjena istovjetnosti sredstva za zaštitu bilja

Iznosi u eurima (€)

1.1. ocjena identiteta, fizikalno-kemijskih svojstava i analitičkih metoda

1.061,78

1.2. toksikološka ocjena

530,89

1.3. ekotoksikološka ocjena

597,25

1.4. izrada izvještaja o istovjetnosti

129,40

 

 

(5) Naknade u postupku registracije identičnog sredstva za zaštitu bilja iznose:

 

1. Registracija identičnog sredstva za zaštitu bilja

Iznosi u eurima (€)

1.1. provjera potpunosti dokumentacije

398,17

1.2. izrada izvještaja za registraciju

258,81

 

 

2. Za ocjenu ekvivalentnosti izvora aktivne tvari, safenera i sinergista, provjeru ekvivalentnosti zaštićenih studija (eng. data matching) i ocjenu istovjetnosti sredstva za zaštitu bilja primjenjuju se iznosi naknada iz članka 2. stavka 2. točki 1. i 2. ovoga Pravilnika te članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(6) Naknade u postupku proširenja registracije sredstva za zaštitu bilja za male namjene iznose:

 

1. Proširenje registracije sredstva za zaštitu bilja za male namjene

Iznosi u eurima (€)

1.1. provjera potpunosti dokumentacije

26,54

1.2. ocjena identiteta, fizikalno-kemijskih svojstava i analitičkih metoda

26,54

1.3. toksikološka ocjena

26,54

1.4. ocjena izloženosti primjenitelja

26,54

1.5. ocjena ostataka u ili na hrani i hrani za životinje

132,72

1.6. ocjena ponašanja u okolišu

26,54

1.7. ekotoksikološka ocjena

26,54

1.8. ocjena učinkovitosti

199,08

1.9. izrada izvještaja za proširenje registracije za male namjene

17,25

 

 

(7) Naknade u postupku ponovne ocjene sredstva za zaštitu bilja na temelju članka 80. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 iznose:

 

1. Ponovna ocjena sredstva s jednom aktivnom tvari

Iznosi u eurima (€)

1.1. provjera potpunosti dokumentacije

929,06

1.2. ocjena identiteta, fizikalno-kemijskih svojstava i analitičkih metoda

663,61

1.3. toksikološka ocjena

729,98

1.4. ocjena izloženosti primjenitelja

464,53

1.5. ocjena ostataka u ili na hrani i hrani za životinje

464,53

1.6. ocjena ponašanja u okolišu

663,61

1.7. ekotoksikološka ocjena

530,89

1.8. ocjena učinkovitosti

530,89

1.9. izrada izvještaja za registraciju

345,08

 

 

 

2. Ponovna ocjena sredstva s više aktivnih tvari – za svaku dodatnu aktivnu tvar

Iznosi u eurima (€)

2.1. provjera potpunosti dokumentacije

132,72

2.2. ocjena identiteta, fizikalno-kemijskih svojstava i analitičkih metoda

199,08

2.3. toksikološka ocjena

132,72

2.4. ocjena izloženosti primjenitelja

132,72

2.5. ocjena ostataka u ili na hrani i hrani za životinje

265,45

2.6. ocjena ponašanja u okolišu

265,45

2.7. ekotoksikološka ocjena

132,72

2.8. ocjena učinkovitosti

199,08

2.9. izrada izvještaja za registraciju

43,13

 

 

Iznosi naknada za postupak odobravanja sredstava za zaštitu bilja

Članak 4.

(1) Naknade u postupku izdavanja dozvole za paralelnu trgovinu sa svrhom stavljanja sredstva za zaštitu bilja na tržište Republike Hrvatske iznose:

 

1. Dozvola za paralelnu trgovinu – za stavljanje sredstva za zaštitu bilja na tržište Republike Hrvatske

Iznosi u eurima (€)

1.1. provjera potpunosti dokumentacije

663,61

1.2. izrada stručnog mišljenja

106,18

 

 

2. Za ocjenu istovjetnosti sredstva za zaštitu bilja primjenjuju se iznosi naknada iz članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Naknade u postupku izdavanja dozvole za paralelnu trgovinu bez mogućnosti stavljanja sredstva za zaštitu bilja na tržište Republike Hrvatske (za krajnjeg korisnika) iznose:

 

1. Dozvola za paralelnu trgovinu – za krajnjeg korisnika

Iznosi u eurima (€)

1.1. provjera potpunosti dokumentacije

19,91

1.2. ocjena istovjetnosti sredstva i izrada stručnog mišljenja

79,63

 

 

Iznosi naknada za postupak određivanja, izmjene i brisanja maksimalnih razina ostataka pesticida (MDK)

Članak 5.

Naknade u postupku određivanja, izmjene i brisanja MDK te ocjene potvrdnih informacija po jednom proizvodu, kada je Republika Hrvatska država članica ocjeniteljica (engl. Evaluating Member State / EMS) iznose:

 

1. Određivanje, izmjena i brisanje MDK po jednom proizvodu

Iznosi u eurima (€)

1.1. provjera prihvatljivosti dokumentacije

398,17

1.2. ocjena analitičkih metoda ili prijedlog nove analitičke metode (ocjena studija)

265,45

1.3. ocjena studija iz područja ostataka (ocjena metabolizma, ostaci u hrani životinjskog podrijetla, učinci prerade, stabilnost ostataka tijekom skladištenja, plodored)

1.061,78

1.4. određivanje najvišeg dnevnog unosa (ADI) ili akutne referentne doze (ARfD)

530,89

1.5. ocjena toksikoloških studija

1.061,78

1.6. ocjena studija ostataka pesticida na polju (engl. residue field trials)

663,61

1.7. određivanje MDK

265,45

1.8. postupak ekstrapolacije

132,72

1.9. procjena rizika za potrošače

331,81

1.10. izrada Izvještaja o ocjeni za MDK (engl. Evaluation Report)

106,18

 

 

Iznosi naknada za administrativne izmjene i/ili dopune rješenja o registraciji ili dozvoli za sredstvo za zaštitu bilja

Članak 6.

Naknade za administrativne izmjene i/ili dopune rješenja o registraciji ili dozvoli za sredstvo za zaštitu bilja iznose:

 

1. Naknade za administrativne izmjene i/ili dopune rješenja o registraciji ili dozvoli za sredstvo za zaštitu bilja

Iznosi u eurima (€)

1.1. provjera potpunosti dokumentacije

92,91

1.2. izmjena i/ili dopuna izvještaja za registraciju (u slučaju kada se ne traži ocjena novih studija)

 

69,02

1.3. izmjena i/ili dopuna stručnog mišljenja

17,25

 

 

Iznos naknada za izradu stručnih mišljenja

Članak 7.

Ako se u postupku rješavanja zahtjeva utvrdi da je potrebno izraditi dodatno stručno mišljenje za koje nije predviđena određena naknada, u tom slučaju naknada iznosi od 17,25 do 172,54 eura za pojedino stručno mišljenje ovisno o složenosti i opsegu utrošenog rada.

Plaćanje naknada

Članak 8.

(1) Uz zahtjeve koji obuhvaćaju provjeru potpunosti dokumentacije obvezno se prilaže dokaz o uplati naknade za provjeru potpunosti dokumentacije.

(2) Na dokazu o uplati naknade za provjeru potpunosti dokumentacije mora biti navedena svrha uplate koja obvezno mora sadržavati ispravan naziv i/ili šifru aktivne tvari, safenera, sinergista ili sredstva za zaštitu bilja te datum uplate.

(3) Naknade iz članaka 2. – 7. ovoga Pravilnika snosi podnositelj zahtjeva i prihod su osoba koje obavljaju poslove ili pružaju usluge za koje se plaća naknada.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, naknade za provjeru potpunosti dokumentacije iz članka 3. stavka 1. točke 1. podtočke 1.1., točke 2. podtočke 2.1., stavka 2. točke 1. podtočke 1.1., stavka 3. točke 1. podtočke 1.1., stavka 5. točke 1. podtočke 1.1., stavka 6. točke 1. podtočke 1.1., stavka 7. točke 1. podtočke 1.1., točke 2. podtočke 2.1.; članka 4. stavka 1. točke 1. podtočke 1.1., stavka 2. točke 1. podtočke 1.1. i članka 6. stavka 1. točke 1. podtočke 1.1. prihod su Državnog proračuna Republike Hrvatske i uplaćuju se u punom iznosu, bez mogućnosti smanjivanja pojedine naknade.

(5) Račun u korist kojeg se uplaćuje naknada iz stavka 4. ovoga članka je HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske. U polje »model« upisuje se oznaka modela »HR65«. U polje »poziv na broj odobrenja« upisuje se za pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj 7005-493-OIB (osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta u duljini jedanaest znamenaka), a za osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske 7005-493-1079.

(6) Naknade iz članaka 2. – 7. ovoga Pravilnika naplaćuju se od podnositelja zahtjeva samo za ona područja procjene rizika i ocjene dokumentacije te stručna mišljenja za koja osobe koje obavljaju poslove ili pružaju usluge utvrde da su neophodno potrebna.

(7) Prihodom od naknada iz ovoga Pravilnika mogu se podmirivati materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine vezani uz obavljanje poslova propisanih ovim Pravilnikom.

(8) Za registraciju sredstva za zaštitu bilja namijenjenog samo za neprofesionalne korisnike (amatere) koje zadovoljava propisane kriterije za odobravanje sredstva za zaštitu bilja neprofesionalnim korisnicima, naknade iz članaka 2. – 7. ovoga Pravilnika mogu se smanjiti 10 – 60 %.

(9) Ovisno o kategoriji aktivne tvari, safenera i sinergista te sredstva za zaštitu bilja, koji predstavljaju manji rizik za zdravlje ljudi, životinja i okoliš, određene se naknade iz članaka 2. – 7. ovoga Pravilnika mogu smanjiti 10 – 60 %.

(10) Naknade iz članka 5. ovoga Pravilnika mogu se smanjiti 10 – 60 % ako zahtjev za određivanje, izmjene ili brisanje MDK podnose udruge ili ostale interesne skupine ili pojedinci u svrhu zaštite potrošača.

(11) Naknade koje su prihod osoba koje obavljaju poslove ili pružaju usluge za koje se plaća naknada podnositelj zahtjeva plaća u punom iznosu i izravno na račun tih osoba nakon primitka njihovog predračuna. U iznimnim slučajevima, kada podnositelj zahtjeva ne može izvršiti plaćanje po predračunu ili ponudi, moguće je izdavanje računa.

(12) Predračun, ponuda ili račun koji se upućuje podnositelju zahtjeva obvezno mora sadržavati podatak o područjima procjene rizika koji se ocjenjuju, podatak o visini naknade svakog pojedinog područja procjene rizika koji se ocjenjuje. Na predračunu, ponudi ili računu obvezno mora biti naveden ispravan naziv i/ili šifra aktivne tvari, safenera, sinergista ili sredstva za zaštitu bilja.

(13) Ako podnositelj zahtjeva ne plati naknade osobama koje obavljaju poslove ili pružaju usluge za koje se plaća naknada, o tome će te osobe službeno obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede.

(14) Osobe koje obavljaju poslove ili pružaju usluge za koje se plaća naknada dužne su Ministarstvu poljoprivrede kao sastavni dio nacrta izvještaja o procjeni aktivne tvari, safenera i sinergista, izvještaja o ekvivalentnosti izvora aktivne tvari, safenera i sinergista, izvještaja o ekvivalentnosti zaštićenih studija, izvještaja za registraciju sredstva za zaštitu bilja, izvještaja o ukidanju/povlačenju, izmjeni i/ili dopuni registracije sredstva za zaštitu bilja, izvještaja o istovjetnosti i stručnog mišljenja za sredstvo za zaštitu bilja te izvješća o ocjeni za MDK, dostaviti i kopiju predračuna, ponude ili računa upućenog podnositelju zahtjeva da plati naknade za procjenu rizika i ocjenu dokumentacije svakog pojedinog područja ocjene.

(15) Osobe koje obavljaju poslove ili pružaju usluge za koje se plaća naknada neće izraditi nacrt izvještaja o procjeni aktivne tvari, safenera i sinergista, izvještaj o ekvivalentnosti izvora aktivne tvari, safenera i sinergista, izvještaj o ekvivalentnosti zaštićenih studija, izvještaj o istovjetnosti sredstva, izvješće o ocjeni za MDK i stručna mišljenja ako nisu uplaćeni propisani iznosi naknada.

Iznos naknade za provedbu postregistracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja i Nacionalnog programa monitoringa ostataka pesticida u hrani

Članak 9.

(1) Naknadu za provođenje postregistracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja te provedbu Nacionalnog programa monitoringa ostataka pesticida u hrani plaća podnositelj zahtjeva za izdavanje rješenja o registraciji i rješenja o produljenju registracije sredstva za zaštitu bilja, odnosno podnositelj zahtjeva za izdavanje rješenja o dozvoli za paralelnu trgovinu sredstva za zaštitu bilja za stavljanje na tržište Republike Hrvatske.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka po pojedinom zahtjevu za registraciju sredstva, produljenje registracije sredstva ili dozvolu za paralelnu trgovinu sredstva za zaštitu bilja za stavljanje na tržište Republike Hrvatske iznosi 2.156,75 eura i prihod je Državnog proračuna Republike Hrvatske.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka za sredstva za zaštitu bilja koja su namijenjena profesionalnim korisnicima, a zadovoljavaju propisane kriterije za odobravanje sredstva za zaštitu bilja i neprofesionalnim korisnicima (amaterima), naknade iz stavka 2. ovoga članka mogu se smanjiti 10 – 60 %.

(4) Podnositeljima zahtjeva koji podnesu zahtjev za registraciju sredstva, produljenje registracije sredstva ili dozvolu sredstva za zaštitu bilja za paralelnu trgovinu za stavljanje na tržište Republike Hrvatske koje predstavlja manji rizik za zdravlje ljudi, životinja i okoliš, naknade iz stavka 2. ovoga članka mogu se smanjiti 10 – 60 %.

(5) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, naknada se ne plaća za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari koje su odobrene u ekološkoj proizvodnji bilja sukladno posebnom propisu Europske unije o ekološkoj proizvodnji bilja, sredstva koja su u postupku izdavanja dozvole za paralelnu trgovinu iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika i sredstva za zaštitu bilja koja zadovoljavaju propisane kriterije za odobravanje sredstva za zaštitu bilja samo neprofesionalnim korisnicima (amaterima).

(6) Račun u korist kojeg se uplaćuje naknada iz stavka 2. ovoga članka je HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske. U polje »model« upisuje se oznaka modela »HR65«. U polje »poziv na broj odobrenja« upisuje se za pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj 7005-507-OIB (osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta u duljini jedanaest znamenaka), a za osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske 7005-507-1079.

(7) Podnositelj zahtjeva je obvezan dostaviti dokaz o uplati naknade iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvu poljoprivrede nakon zaprimanja obavijesti Ministarstva da će izdati rješenje o registraciji sredstva ili rješenje o dozvoli za paralelnu trgovinu sredstva za zaštitu bilja.

(8) Na dokazu o uplati naknade iz stavka 2. ovoga članka mora biti navedena svrha uplate koja obvezno mora sadržavati ispravan naziv i/ili šifru aktivne tvari, safenera, sinergista ili sredstva za zaštitu bilja te datum uplate.

Naknade za laboratorijske analize

Članak 10.

(1) Naknade za laboratorijske analize uzoraka sredstava za zaštitu bilja, bilja, biljnih proizvoda ili proizvoda životinjskog podrijetla, tla i drugih predmeta, hrane i hrane za životinje biljnog ili životinjskog podrijetla pri inspekcijskom nadzoru iznose od 66,36 do 796,34 eura po jednom uzorku ovisno o složenosti analize i stvarnim troškovima analize.

(2) Naknade za laboratorijske analize sredstava za zaštitu bilja pri inspekcijskom nadzoru sredstava za zaštitu bilja snosi vlasnik rješenja o registraciji ili dozvoli sredstva za zaštitu bilja, ako sredstvo za zaštitu bilja nije u skladu s rješenjem o registraciji ili rješenjem o dozvoli za paralelnu trgovinu sredstva za zaštitu bilja.

(3) Naknade za analizu hrane i hrane za životinje biljnog ili životinjskog podrijetla za određivanje MDK snose subjekti u poslovanju s hranom i hranom za životinje u slučaju nesukladnosti s propisanim MDK vrijednostima.

(4) Naknade za analize uzoraka bilja, biljnih proizvoda ili proizvoda životinjskog podrijetla, hrane i hrane za životinje, tla i drugih predmeta na prisutnost ostataka sredstava za zaštitu bilja pri inspekcijskom nadzoru snosi vlasnik bilja, biljnih proizvoda, proizvoda životinjskog podrijetla, hrane i hrane za životinje te vlasnik/korisnik zemljišta ili drugih predmeta, ako se utvrdi nepravilna primjena sredstva za zaštitu bilja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini naknada u skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i člankom 42. Uredbe (EZ) br. 396/2005 (»Narodne novine«, broj 3/14.).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. srpnja 2024. godine.

Klasa: 011-01/24-01/3

Urbroj: 525-06/254-24-18

Zagreb, 25. lipnja 2024.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Josip Dabro, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić