Odluka Europskog vijeća (EU) 2024/1861 od 28. lipnja 2024. o izboru predsjednika Europskog vijeća

REGISTAR ZAKONODAVSTVA EU - EU01 Opća financijska i institucionalna pitanja

Službeni link: 32024D1861 verzija: 01.07.2024. na snazi od 01.07.2024.

Odluka Europskog vijeća (EU) 2024/1861 od 28. lipnja 2024. o izboru predsjednika Europskog vijeća

EUROPSKO VIJEĆE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 15. stavak 5.,

budući da:

(1)

Mandat sadašnjeg predsjednika Europskog vijeća g. Charlesa MICHELA isteći će 30. studenoga 2024.

(2)

Stoga bi trebalo izabrati novog predsjednika Europskog vijeća,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

G. António COSTA izabire se za predsjednika Europskog vijeća za razdoblje od 1. prosinca 2024. do 31. svibnja 2027.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. lipnja 2024.

Za Europsko vijeće

Predsjednik

C. MICHEL

 

 

Copyright © Ante Borić