Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 61/24 (21.05.2024.), Odluka o objavljivanju Međunarodnih standarda kontrole kvalitete, revidiranja, uvida, ostalih usluga s izražavanjem uvjerenja i povezanih usluga

HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA

1049

Na temelju članka 106. stavka 2. točke 6. i članka 108. stavka 1. točke 2. Zakona o reviziji (»Narodne novine«, broj 127/17 i 27/24) i članka 17. točke 6. Statuta Hrvatske revizorske komore (»Narodne novine«, broj 58/18, 147/20 i 77/21), Upravno vijeće Hrvatske revizorske komore na sjednici održanoj 9. travnja 2024., donijelo je

 

ODLUKU O OBJAVLJIVANJU MEĐUNARODNIH STANDARDA KONTROLE KVALITETE, REVIDIRANJA, UVIDA, OSTALIH USLUGA S IZRAŽAVANJEM UVJERENJA I POVEZANIH USLUGA

I.

 

Objavljuju se sljedeći Međunarodni standardi kontrole kvalitete, revidiranja, uvida, ostalih usluga s izražavanjem uvjerenja i povezanih usluga, izdanje 2020., koje je pripremio Međunarodni odbor za standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja (International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB) i u izvorniku objavila Međunarodna federacija računovođa (International Federation of Accountants, IFAC), a Hrvatska revizorska komora, uz odobrenje IFAC-a, prevela na hrvatski jezik:

 

1. Međunarodni standard kontrole kvalitete 1, Kontrola kvalitete za društva koja obavljaju revizije i uvide u financijske izvještaje i ostale angažmane s izražavanjem uvjerenja i povezane usluge (na snazi od 15. prosinca 2009.)

 

2. Međunarodni revizijski standard 200, Opći ciljevi neovisnog revizora i obavljanje revizije u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na 15. prosinca 2009. ili nakon tog datuma)

 

3. Međunarodni revizijski standard 210, Dogovaranje uvjeta revizijskih angažmana (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na 15. prosinca 2009. ili nakon tog datuma ili nakon tog datuma)

 

4. Međunarodni revizijski standard 220, Kontrola kvalitete za reviziju financijskih izvještaja (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na 15. prosinca 2009. ili nakon tog datuma)

 

5. Međunarodni revizijski standard 230, Revizijska dokumentacija (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na 15. prosinca 2009. ili nakon tog datuma)

 

6. Međunarodni revizijski standard 240, Revizorove odgovornosti u vezi s prijevarama u reviziji financijskih izvještaja (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na 15. prosinca 2009. ili nakon tog datuma)

 

7. Međunarodni revizijski standard 250 (izmijenjen), Razmatranje zakona i regulativa u reviziji financijskih izvještaja (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na 15. prosinca 2017. ili nakon tog datuma)

 

8. Međunarodni revizijski standard 260 (izmijenjen), Komuniciranje s onima koji su zaduženi za upravljanje (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15. prosinca 2016. ili nakon tog datuma)

 

9. Međunarodni revizijski standard 265, Priopćavanje nedostataka u internim kontrolama onima koji su zaduženi za upravljanje i menadžmentu (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na 15. prosinca 2009. ili nakon tog datuma)

 

10. Međunarodni revizijski standard 300, Planiranje revizije financijskih izvještaja (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na 15. prosinca 2009. ili nakon tog datuma)

 

11. Međunarodni revizijski standard 315 (izmijenjen), Identificiranje i procjenjivanje rizika značajnih pogrešnih prikazivanja kroz stjecanje razumijevanja subjekta i njegovog okruženja (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15. prosinca 2013. ili nakon tog datuma)

 

12. Međunarodni revizijski standard 320, Značajnost u planiranju i obavljanju revizije (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na 15. prosinca 2009. ili nakon tog datuma)

 

13. Međunarodni revizijski standard 330, Revizorove reakcije na procijenjene rizike (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na 15. prosinca 2009. ili nakon tog datuma)

 

14. Međunarodni revizijski standard 402, Revizijska razmatranja u vezi sa subjektom koji koristi rad uslužnih organizacija (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na 15. prosinca 2009. ili nakon tog datuma)

 

15. Međunarodni revizijski standard 450, Ocjenjivanje pogrešnih prikaza ustanovljenih tijekom revizije (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na 15. prosinca 2009. ili nakon tog datuma)

 

16. Međunarodni revizijski standard 500, Revizijski dokazi (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na 15. prosinca 2009. ili nakon tog datuma)

 

17. Međunarodni revizijski standard 501, Revizijski dokazi – posebna razmatranja za odabrane stavke (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na 15. prosinca 2009. ili nakon tog datuma)

 

18. Međunarodni revizijski standard 505, Eksterne konfirmacije (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na 15. prosinca 2009. ili nakon tog datuma)

 

19. Međunarodni revizijski standard 510, Početni revizijski angažmani – početna stanja (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na 15. prosinca 2009. ili nakon tog datuma)

 

20. Međunarodni revizijski standard 520, Analitički postupci (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na 15. prosinca 2009. ili nakon tog datuma)

 

21. Međunarodni revizijski standard 530, Revizijsko uzorkovanje (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na 15. prosinca 2009. ili nakon tog datuma)

 

22. Međunarodni revizijski standard 540 (izmijenjen), Revidiranje računovodstvenih procjena i povezanih objava (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na ili nakon 15. prosinca 2019.)

 

23. Međunarodni revizijski standard 550, Povezane strane (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na 15. prosinca 2009. ili nakon tog datuma)

 

24. Međunarodni revizijski standard 560, Naknadni događaji (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na 15. prosinca 2009. ili nakon tog datuma)

 

25. Međunarodni revizijski standard 570 (izmijenjen), Vremenska neograničenost poslovanja (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15. prosinca 2016. ili nakon tog datuma)

 

26. Međunarodni revizijski standard 580, Pisane izjave (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na 15. prosinca 2009. ili nakon tog datuma)

 

27. Međunarodni revizijski standard 600, Posebna razmatranja – revizije financijskih izvještaja grupe (uključujući rad revizora komponente) (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na 15. prosinca 2009. ili nakon tog datuma)

 

28. Međunarodni revizijski standard 610 (izmijenjen 2013.), Korištenje radom internih revizora (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na 15. prosinca 2014. ili nakon tog datuma)

 

29. Međunarodni revizijski standard 620, Korištenje radom revizorovog stručnjaka (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na 15. prosinca 2009. ili nakon tog datuma)

 

30. Međunarodni revizijski standard 700 (izmijenjen), Formiranje mišljenja i izvješćivanje o financijskim izvještajima (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15. prosinca 2016. ili nakon tog datuma)

 

31. Međunarodni revizijski standard 701, Priopćavanje ključnih revizijskih pitanja u izvješću neovisnog revizora (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15. prosinca 2016. ili nakon tog datuma)

 

32. Međunarodni revizijski standard 705 (izmijenjen), Modifikacije mišljenja u izvješću neovisnog revizora(na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15. prosinca 2016. ili nakon tog datuma)

 

33. Međunarodni revizijski standard 706 (izmijenjen), Odjeljci za isticanje pitanja i odjeljci za ostala pitanja u izvješću neovisnog revizora (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15. prosinca 2016. ili nakon tog datuma)

 

34. Međunarodni revizijski standard 710, Usporedne informacije – usporedni iznosi i usporedni financijski izvještaji (na snazi za financijske izvještaje za razdoblja započeta na 15. prosinca 2009. ili nakon tog datuma)

 

35. Međunarodni revizijski standard 720 (izmijenjen), Revizorove odgovornosti u vezi s ostalim informacijama (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15. prosinca 2016. ili nakon tog datuma)

 

36. Međunarodni revizijski standard 800 (izmijenjen), Posebna razmatranja – revizije financijskih izvještaja sastavljenih u skladu s okvirima posebne namjene (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja završena na 15. prosinca 2016. ili nakon tog datuma)

 

37. Međunarodni revizijski standard 805 (izmijenjen), Posebna razmatranja – revizije pojedinačnih financijskih izvještaja i određenih elemenata, računa ili stavaka financijskih izvještaja (na snazi za revizije za razdoblja završena na 15. prosinca 2016. ili nakon tog datuma)

 

38. Međunarodni revizijski standard 810 (izmijenjen), Angažmani radi izvješćivanja o sažetim financijskim izvještajima (na snazi za angažmane radi izvješćivanja o sažetim financijskim izvještajima za razdoblja završena na 15. prosinca 2016. ili nakon tog datuma)

 

39. Međunarodna smjernica revizijske prakse 1000, Posebna razmatranja u revidiranju financijskih instrumenata

 

40. Međunarodni revizijski standard 315 (izmijenjen 2019.), Identificiranje i procjenjivanje rizika značajnih pogrešnih prikazivanja (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja započinju na 15. prosinca 2021. ili nakon tog datuma)

 

Usklađujuće i posljedične izmjene i dopune drugih međunarodnih standarda koje proizlaze iz MRevS-a 315 (izmijenjen 2019.)

 

41. Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1, Upravljanje kvalitetom za društva koja obavljaju reviziju ili uvide u financijske izvještaje ili druge angažmane za izražavanje uvjerenja ili povezane usluge (na snazi od 15. prosinca 2022.)

 

42. Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 2, Pregledi kvalitete angažmana (na snazi za revizije i uvide u financijske izvještaje za razdoblja koja počinju 15. prosinca 2022. ili nakon tog datuma, a za druge angažmane za izražavanje uvjerenja i povezane usluge na snazi je za usluge koje počinju 15. prosinca 2022. ili nakon tog datuma)

 

43. Međunarodni revizijski standard 220 (izmijenjen), Upravljanje kvalitetom za reviziju financijskih izvještaja (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja počinju 15. prosinca 2022. ili nakon tog datuma)

 

Usklađujuće izmjene Međunarodnih revizijskih standarda (MRevS) i povezanih materijala koje proizlaze iz projekata upravljanja kvalitetom.

 

II.

 

Ovom Odlukom stavljanju se izvan snage:

 

– Odluka o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda, Međunarodnih standarda kontrole kvalitete i Međunarodnih smjernica revizijske prakse (»Narodne novine«, broj 49/10)

 

– Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 315 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 610 (izmijenjen 2013.), Međunarodnog standarda za angažmane uvida 2400 (izmijenjen) (»Narodne novine«, broj 33/16), u dijelu objavljivanja Međunarodnog revizijskog standarda 315 (izmijenjen) i Međunarodnog revizijskog standarda 610 (izmijenjen 2013.)

 

– Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 260 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 570 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 700 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 701, Međunarodnog revizijskog standarda 705 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 706 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 720 (izmijenjen) (»Narodne novine«, broj 107/16)

 

– Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 250 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 800 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 805 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 810 (izmijenjen) (»Narodne novine«, broj 3/19)

 

– Odluka o objavljivanju Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 540 (izmijenjen) (»Narodne novine«, broj 71/19), u dijelu objavljivanja Međunarodnog revizijskog standarda 540 (izmijenjen)

 

– Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 315 (izmijenjen 2019.) i usklađujuće i posljedične izmjene i dopune drugih međunarodnih standarda koje proizlaze iz Međunarodnog revizijskog standarda 315 i Međunarodnog standarda za povezane usluge 4400 (izmijenjen) (»Narodne novine«, broj 82/21), u dijelu objavljivanja Međunarodnog revizijskog standarda 315 (izmijenjen 2019.)

 

– Odluka o objavljivanju Međunarodne smjernice revizijske prakse 1000, Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3410, Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3420, Međunarodnog standarda za povezane usluge 4410 (izmijenjen) (»Narodne novine«, broj 17/22), u dijelu objavljivanja Međunarodne smjernice revizijske prakse 1000

 

– Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 220 (izmijenjen), Međunarodnog standarda upravljanja kvalitetom 1, Međunarodnog standarda upravljanja kvalitetom 2 (»Narodne novine«, broj 105/22).

 

MEĐUNARODNI STANDARDI KONTROLE KVALITETE, REVIDIRANJA, UVIDA, OSTALIH USLUGA S IZRAŽAVANJEM UVJERENJA I POVEZANIH, IZDANJE 2020.

 

PREDGOVOR MEĐUNARODNIM STANDARDIMA KONTROLE KVALITETE, REVIDIRANJA, UVIDA, IZRAŽAVANJA UVJERENJA I POVEZANIH USLUGA

(Stupa na snagu 15. prosinca 2011.)

 

SADRŽAJ

 

Točka

Uvod     1 – 2

IAASB-ovi standardi        3 – 4

Mjerodavni standardi IAASB-a   3 – 4

Mjerodavnost koja se pridaje Međunarodnim standardima koje je izdao Odbor za međunarodne standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja         5 – 19

Međunarodni revizijski standardi             11

Međunarodni standardi kontrole kvalitete           12

Ostali međunarodni standardi    13 – 16

Profesionalna prosudba               17

Primjenjivost međunarodnih standarda 18 – 19

Nemjerodavni materijali              20 – 24

Međunarodne smjernice revizijske prakse           21 – 22

Smjernice prakse koje se odnose na druge međunarodne standarde        23

Publikacije stručnog osoblja       24

Jezik      25

 

Uvod

 

1. Ovaj Predgovor Međunarodnim standardima kontrole kvalitete, revidiranja, uvida, drugih usluga za izražavanje uvjerenja i povezanih usluga izdaje se kako bi se olakšalo razumijevanje opsega i mjerodavnosti standarda koje izdaje Odbor za međunarodne standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja (International Auditing and Assurance Board – dalje u tekstu: IAASB), kako je navedeno u IAASB-ovim Uvjetima djelovanja.

 

2. IAASB se zalaže za cilj koji je razvoj skupa međunarodnih standarda i drugih objava koje su općeprihvaćene širom svijeta. Članovi IAASB-a djeluju u zajedničkom interesu javnosti u cjelini i računovodstvene profesije u svjetskim razmjerima. To ih može dovesti u položaj da u vezi s nekim pitanjem imaju stav koji nije u skladu s postojećom praksom u njihovoj zemlji ili društvu ili nije u skladu sa stajalištem onih koji su ih predložili za članstvo u IAASB-u.

 

Objave IAASB-a

 

Mjerodavni standardi IAASB-a

 

3. Standardi IAASB-a uređuju reviziju, uvid, druga izražavanja uvjerenja i povezane usluge koje se obavljaju u skladu Međunarodnim standardima. Oni nisu iznad državnih zakona ili propisa koji uređuju reviziju povijesnih financijskih izvještaja ili angažmane za izražavanje uvjerenja u vezi s drugim informacijama u određenoj zemlji koje je potrebno primjenjivati u skladu s nacionalnim standardima te zemlje. U slučaju da se lokalni zakoni ili propisi razlikuju od, ili su u sukobu sa standardima IAASB-a o određenoj problematici, angažman koji se obavlja u skladu s lokalnim zakonima ili propisima neće automatski biti u skladu sa standardima IAASB-a. Profesionalni računovođa ne smije iskazivati usklađenost sa standardima IAASB-a, osim ako je profesionalni računovođa u potpunosti ispunio sve standarde relevantne za angažman.

 

4. Mjerodavni standardi IAASB-a su Međunarodni standardi koji se izdaju u skladu s propisanim postupkom IAASB-a.

 

Područja primjene Međunarodnih standarda koje je izdao Odbor za međunarodne standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja

 

5. Međunarodni revizijski standardi (MRevS) (International Auditing Standards – ISA) trebaju se primijeniti u reviziji povijesnih financijskih informacija.

 

6. Međunarodni standardi za angažmane uvida (MSU) (International Standards on Review Engagements – ISRE) trebaju se primijeniti u uvidu u povijesne financijske informacije.

 

7. Međunarodni standardi za angažmane za izražavanje uvjerenja (MSIU) (International Standards on Assurance Engagements – ISAE) trebaju se primijeniti u angažmanima koji nisu revizije ili uvidi u povijesne financijske informacije.

 

8. Međunarodni standardi za povezane usluge (MSPU) (International Standards on Related Services – ISRS) trebaju se primijeniti na angažmane za kompilacije, angažmane za primjenu dogovorenih postupaka na informacijama i druge angažmane za obavljanje drugih povezanih usluga kako ih je odredio IAASB.

 

9. MRevS-ovi, MSU-ovi, MSIU-ovi i MSPU-ovi zajednički se nazivaju standardima IAASB-a za obavljanje angažmana.

 

10. Međunarodni standardi kontrole kvalitete (International Standards on Quality Control – ISQC) trebaju se primijeniti na sve usluge obuhvaćene IAASB-ovim standardima za obavljanje angažmana.

 

Međunarodni revizijski standardi

 

11. MRevS-ovi su napisani u kontekstu revizije financijskih izvještaja[1](Ako nije drugačije navedeno, »financijski izvještaji« znače financijske izvještaje koji se sastoje od povijesnih financijskih informacija.) koju obavlja neovisni revizor. Kad se primjenjuju na revizije drugih povijesnih financijskih informacija potrebno ih je prilagoditi kako je nužno u danim okolnostima. Mjerodavnost MRevS-ova navedena je u MRevS-u 200.[2](ISA 200, Opći ciljevi neovisnog revizora i obavljanje revizije u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima)

 

Međunarodni standardi kontrole kvalitete

 

12. MSKK-ovi su napisani kako bi se primjenjivali na društva u pogledu svih njihovih angažmana koji potpadaju pod standarde IAASB-a za obavljanje angažmana. Mjerodavnost MSKK-ova navedena je u uvodu MSKK-ova.

 

Ostali međunarodni standardi

 

13. Neki međunarodni standardi utvrđeni u točkama 6 – 8 sadržavaju: ciljeve, zahtjeve, materijale za primjenu i druge materijale s objašnjenjima, uvodni materijal i definicije. Te pojmove treba tumačiti na izravno analogan način s načinom na koji se oni objašnjavaju u kontekstu MRevS-a i revizije financijskih izvještaja u MRevS-u 200.

 

14. Ostali međunarodni standardi utvrđeni u točkama 6 – 8 sadržavaju osnovna načela i bitne postupke (utvrđene podebljanim slovima tipa i riječju »treba«) zajedno s povezanim smjernicama u obliku materijala s objašnjenjima i drugih materijala, uključujući dodatke. Osnovna načela i bitne postupke treba razumjeti i primijeniti u kontekstu materijala s objašnjenjima i drugih materijala koji pružaju smjernice za njihovu primjenu. Stoga je potrebno razmotriti cijeli tekst nekog standarda kako bi se razumjela i primijenila osnovna načela i bitni postupci.

 

15. Osnovna načela i bitni postupci nekog standarda primjenjuju se u svim slučajevima kad su relevantni u okolnostima angažmana. Međutim, u iznimnim okolnostima profesionalni računovođa može procijeniti da je potrebno odstupiti od relevantnog bitnog postupka kako bi se postigla svrha tog postupka. Kad se takva situacija pojavi, profesionalni računovođa dužan je dokumentirati kako obavljeni alternativni postupci postižu svrhu postupka i, osim ako nije na drugačiji način jasno, razloge za neprimjenu. Pojavljivanje potrebe profesionalnog računovođe za neprimjenom relevantnog bitnog postupka očekuje se samo ako bi u posebnim okolnostima angažmana taj postupak bio neučinkovit.

 

16. Dodaci, koji su dio materijala za primjenu, sastavni su dio standarda. Svrha i namjena dodatka objašnjeni su u tijelu odnosnog standarda ili unutar naslova i uvoda samog dodatka.

 

Profesionalna prosudba

 

17. Primjena Međunarodnih standarda zahtijeva od profesionalnog računovođe korištenje profesionalne prosudbe pri njihovoj primjeni.

 

Primjenjivost međunarodnih standarda

 

18. Područje uređivanja, datum stupanja na snagu i svako posebno ograničenje primjenjivosti određenog Međunarodnog standarda jasno je navedeno u Standardu. Osim ako u Međunarodnom standardu nije drugačije navedeno, profesionalnom računovođi dopušteno je primjenjivati Međunarodni standard prije datuma stupanja na snagu koji je u njemu naveden.

 

19. Međunarodni standardi relevantni su za angažmane u javnom sektoru. Kad je primjereno, uključuju se dodatna razmatranja specifična za subjekte iz javnog sektora:

 

(a) unutar teksta Međunarodnog standarda u slučaju MRevS-ova i MSKK-ova;

 

(b) u Perspektivi javnog sektora (PJS) (Public Sector Perspective – PSP) koja se pojavljuje na kraju drugih Međunarodnih standarda.

 

Nemjerodavni materijal

 

20. Nemjerodavni materijal uključuje Smjernice prakse koje je izdao IAASB i publikacije stručnog osoblja. Nemjerodavni materijal nije dio Međunarodnih standarda IAASB-a.

 

Međunarodne smjernice revizijske prakse

 

21. Međunarodne smjernice revizijske prakse (MSRP) (International Auditing Practice Notes – IAPN) ne nameću dodatne zahtjeve revizorima izvan onih uključenih u MRevS-ove niti mijenjaju odgovornost revizora za pridržavanje svih MRevS-ova koji su relevantni za reviziju. MSRP-ovi pružaju praktičnu pomoć revizorima. Namijenjeni su širenju od strane odgovornih za nacionalne standarde ili korištenju pri pisanju odgovarajućeg nacionalnog materijala. One također pružaju materijal koji društva mogu koristiti u razvoju svojih programa osposobljavanja i internih smjernica.

 

22. Ovisno o vrsti obuhvaćenih tema, MSRP može pomoći revizoru u:

 

•     stjecanju razumijevanja okolnosti subjekta i donošenju prosudbi o utvrđivanju i procjeni rizika značajnih pogrešnih prikazivanja;

 

•     donošenju prosudbi o tome kako reagirati na procijenjene rizike, uključujući prosudbe o postupcima koji mogu biti prikladni u danim okolnostima;

 

•     rješavanju pitanja izvješćivanja, uključujući formiranje mišljenja o financijskim izvještajima i komuniciranju s onima koji su zaduženi za upravljanje.

 

Smjernice za praksu koje se odnose na druge Međunarodne standarde

 

23. IAASB također može izdati Međunarodne smjernice za praksu angažmana uvida u financijske izvještaje (MSPAU) (International Review Engagement Practice Notes – IREPN), Međunarodne smjernice za praksu angažmana za izražavanje uvjerenja (MSPAIU) (International Assurance Engagement Practice Notes – IAEPN) i Međunarodne smjernice za praksu povezanih usluga (MSPPU) (International Related Services Practice Notes – IRSPN) kako bi služile istoj svrsi za MSU-ove, MSIU-ove i MSPU-ove.

 

Publikacije stručnog osoblja

 

24. Publikacije stručnog osoblja koriste se za podizanje svjesnosti praktičara o značajnim novim ili dolazećim pitanjima upućivanjem na postojeće zahtjeve i materijal za primjenu ili za usmjeravanje njihove pozornosti na relevantne odredbe standarda IAASB-a.

 

Jezik

 

25. Jedini službeni tekst IAASB-ovog Međunarodnog standarda, Smjernice za praksu, nacrta za raspravu ili druge publikacije jest onaj koji je IAASB objavio na engleskom jeziku.

 

POJMOVNIK[3](*Označuje pojam koji je definiran u MRevS-ovima.† Označuje pojam koji je definiran u MSKK 1.1     U slučaju angažmana u javnom sektoru pojmove u ovom Pojmovniku treba čitati u značenju koje imaju njihovi ekvivalenti iz javnog sektora.Tamo gdje računovodstveni pojmovi nisu definirani u objavama Odbora za međunarodne standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja (International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB), čitatelji se upućuju na Pojmovnik koji je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (International Accounting Standards Board – IASB).)

 

(siječanj 2020.)

 

*Analitički postupci (Analytical procedures) – ocjenjivanje financijskih informacija analiziranjem vjerojatnih odnosa između financijskih i nefinancijskih podataka. Analitički postupci također uključuju takva ispitivanja, koja su nužna, za uočene fluktuacije i odnose koji nisu u skladu s ostalim relevantnim informacijama ili koji značajno odstupaju od predviđenih iznosa.

 

Angažman s izražavanjem uvjerenja – Angažman u kojem praktičar ima za cilj pribaviti dostatne i primjerene dokaze radi izražavanja zaključka koji je oblikovan kako bi se povećao stupanj povjerenja namjeravanih korisnika, koji nisu odgovorna strana, u informacije o predmetnom pitanju (tj. ishodu mjerenja ili ocjenjivanja osnovnog predmetnog pitanja u odnosu na kriterije). Svaki angažman s izražavanjem uvjerenja razvrstava se u dvije dimenzije:

 

(i) ili angažman s izražavanjem razumnog uvjerenja ili angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja:

 

a. Angažman s izražavanjem razumnog uvjerenja – angažman s izražavanjem uvjerenja u kojem praktičar smanjuje rizik angažmana na prihvatljivo nisku razinu u okolnostima angažmana kao temelj za praktičarev zaključak. Praktičarev zaključak izražava se u obliku koji prenosi praktičarevo mišljenje o ishodu mjerenja ili ocjenjivanja osnovnog predmetnog pitanja u odnosu na kriterije.

 

b. Angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja – angažman s izražavanjem uvjerenja u kojemu praktičar smanjuje rizik angažmana na razinu koja je prihvatljiva u danim okolnostima angažmana, ali gdje je taj rizik veći nego kod angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja; to je osnova za izražavanje zaključka u obliku koji prenosi je li, na temelju obavljenih postupaka i prikupljenih dokaza, praktičar uočio pitanja zbog kojih bi praktičar stekao uvjerenje da je/su informacija/informacije o predmetnom pitanju značajno pogrešno prikazane. Vrsta, vremenski raspored i opseg obavljenih postupaka u angažmanu s izražavanjem ograničenog uvjerenja su ograničeni u usporedbi s onim koji su nužni u angažmanu s izražavanjem razumnog uvjerenja, ali su planirani radi stjecanja razine uvjerenja koja je smislena prema profesionalnoj prosudbi praktičara. Da bi bila smislena, razina uvjerenja koju stječe praktičar trebala bi poboljšati povjerenje namjeravanih korisnika u informacije o predmetnom pitanju do stupnja koji je jasno viši od beznačajnog.

 

(ii) ili atestacijski angažman ili izravni angažman:

 

a. Atestacijski angažman – angažman s izražavanjem uvjerenja u kojem strana koja je različita od praktičara mjeri ili ocjenjuje osnovno predmetno pitanje putem usporedbe s kriterijima. Strana koja nije praktičar također često prezentira rezultirajuće informacije o predmetnom pitanju u izvještaju ili izjavi. U nekim slučajevima, međutim, informacije o predmetnom pitanju mogu biti prezentirane od strane praktičara u izvješću s izražavanjem uvjerenja. U atestacijskom angažmanu, praktičarev zaključak odnosi se na to jesu li informacije o predmetnom pitanju bez značajnih pogrešnih prikazivanja. Praktičarev zaključak može biti izražen u odnosu na:

 

i. osnovno predmetno pitanje i primjenjive kriterije;

 

ii. informaciju o predmetnom pitanju i primjenjivim kriterijima; ili

 

iii. izjavu danu od primjerene(ih) strane/strana.

 

b. Izravni angažman – angažman s izražavanjem uvjerenja u kojem praktičar mjeri ili ocjenjuje osnovno predmetno pitanje usporedbom s primjenjivim kriterijima i u kojem praktičar prezentira rezultirajuće informacije o predmetnom pitanju kao dio, ili kao prilog, izvješća s izražavanjem uvjerenja. U izravnom angažmanu praktičarev zaključak obuhvaća izvještaj o ishodu mjerenja ili ocjenjivanja osnovnog predmetnog pitanja putem usporedbe s kriterijima.

 

Angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja (Limited assurance engagement) – vidjeti Angažman s izražavanjem uvjerenja (Assurance engagement).

 

Angažman s izražavanjem razumnog uvjerenja (Reasonable assurance engagement) – vidjeti Angažman s izražavanjem uvjerenja (Assurance engagement)).

 

Angažman za kompilaciju (Compilation engagement) – angažman u kojem praktičar koristi znanje iz područja računovodstva i financijskog izvještavanja radi pružanja pomoći menadžmentu u prikupljanju i prezentiranju financijskih informacija subjekta u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja i izvješćuje sukladno zahtjevima ovog MSPU-a. U MSPU 4410 (izmijenjen) pojmovi »kompilirati«, »kompiliranje« i »kompilirani« koriste se u ovom kontekstu.

 

Angažman za obavljanje dogovorenih postupaka (Agreed-upon procedures engagement) – angažman u kojem je revizor angažiran kako bi obavio one postupke revizijske prirode o kojima su se dogovorili revizor, subjekt i odgovarajuće treće strane te izvijestio o činjeničnim nalazima. Primatelji izvješća moraju oblikovati vlastite zaključke temeljem revizorskog izvješća. Izvješće je namijenjeno samo stranama koje su sudjelovale u ugovaranju postupaka, jer ostali, koji nisu upoznati s razlozima odabira postupaka, mogu krivo tumačiti rezultate.

 

Angažman za obavljanje uvida (Review engagement) – cilj angažmana za obavljanje uvida jest omogućiti revizoru davanje izjave o tome je li uočio, na temelju postupaka koji ne pružaju sve dokaze koji bi bili potrebni u slučaju obavljanja revizije, postojanje nečega zbog čega smatra da financijski izvještaji nisu pripremljeni, u svim značajnim odrednicama, u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja.

 

*†Angažirani partner (Engagement partner)[4](»Angažirani partner«, »partner« i »društvo«, kada je primjenjivo, trebaju se shvaćati u značenjima koja imaju njihove istoznačnice u javnom sektoru.) – partner ili druga osoba u društvu koja je odgovorna za angažman i njegovo obavljanje i za izvješće koje se izdaje u ime društva te koja, kad se to zahtijeva, ima odgovarajuće ovlaštenje od profesionalnog, zakonskog ili regulatornog tijela. Pojam »angažirani partner« treba čitati u značenju ekvivalenta u javnom sektoru kad je to relevantno.

 

*Angažirani partner za grupu (Group engagement partner) – partner ili druga osoba u društvu koja je odgovorna za angažman revizije grupe i njegovo obavljanje te za revizorsko izvješće o financijskim izvještajima grupe koje se izdaje u ime društva. Ako se revizija grupe obavlja kao zajednička revizija, partneri zajedničke revizije i njihovi angažirani timovi zajednički čine angažiranog partnera za grupu i angažirane timove za grupu.

 

*†Angažirani tim (Engagement team) – svi partneri i stručno osoblje koje sudjeluje u obavljanju angažmana i svaka osoba koju je angažiralo društvo ili umreženo društvo, a koja sudjeluje u obavljanju postupaka za angažman. To isključuje revizorovog eksternog stručnjaka kojeg angažira društvo ili umreženo društvo. Pojam »angažirani tim« također isključuje pojedince iz klijentove funkcije interne revizije koji pružaju izravnu pomoć u revizijskom angažmanu kad je vanjski revizor usklađen s zahtjevima MRevS-a 610 (izmijenjen 2013.).[5](ISA 610 (izmijenjen 2013.), Korištenje radom internih revizora, postavlja granice korištenju izravne pomoći. Također potvrđuje da vanjskom revizoru zakon ili regulative može zabranjivati dobivanje izravne pomoći od internih revizora. Stoga je korištenje izravne pomoći ograničeno na situacije u kojima je to dopušteno.)

 

*†Angažirani tim (u kontekstu MSIU 3000 (izmijenjen) – Engagement team (in the context of MSIU 3000 (Revised)[6](MSIU 3000 (izmijenjen), Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizije ili uvida u povijesne financijske informacije) – Svi partneri i stručno osoblje koje obavlja angažman i svi pojedinci koje angažira društvo ili umreženo društvo koji obavljaju postupke na angažmanu. To isključuje praktičarevog eksternog stručnjaka kojeg angažira društvo ili umreženo društvo.

 

*Angažirani tim za grupu (Group engagement team) – partneri, uključujući angažiranog partnera za grupu, i stručno osoblje koje utvrđuje opću strategiju revizije grupe, komuniciraju s revizorima komponenti, obavljaju poslove vezane za proces konsolidacije i ocjenjuju zaključke izvedene iz revizijskih dokaza kao osnove za formiranje mišljenja o financijskim izvještajima grupe.

 

*Anomalija (Anomaly) – pogrešno prikazivanje ili devijacija koja dokazivo nije reprezentativna za pogrešna prikazivanja ili devijacije u populaciji.

 

Aplikacijske kontrole u informacijskim tehnologijama (Application control in information technology) – ručni ili automatizirani postupci koji uobičajeno djeluju na razini poslovnog procesa. Prema vrsti mogu biti sprječavajući ili otkrivajući i oblikovani su kako bi osigurali integritet računovodstvenih evidencija. U skladu s tim, aplikacijske kontrole odnose se na postupke koji se primjenjuju pri iniciranju, evidentiranju, obrađivanju i izvještavanju transakcija ili drugih financijskih podataka.

 

Bazna godina (Base year) – određena godina ili prosjek više godina u odnosu na koje se uspoređuju emisije subjekta tijekom vremena.

 

*Čimbenici rizika prijevare (Fraud risk factors) – događaji ili uvjeti koji ukazuju na poticaj ili pritisak da se počini prijevara ili pruži prilika za počinjenje prijevare.

 

Daljnji postupci (Further procedures) – postupci koji se obavljaju kao reakcija na procijenjene rizike značajnog pogrešnog prikazivanja, uključujući testove kontrola (ako ih ima), testove detalja i analitičke postupke.

 

*Datum financijskih izvještaja (Date of the financial statements) – datum kraja posljednjeg razdoblja obuhvaćenog financijskim izvještajima.

 

*Datum izdavanja financijskih izvještaja (Date the financial statements are issued) – datum na koji su revizorsko izvješće i revidirani financijski izvještaji postali dostupni trećim osobama.

 

†Datum izvješća (u vezi s kontrolom kvalitete) (Date of report (in relation to quality control)) – datum koji je odabrao praktičar u javnoj praksi za datiranje izvješća.

 

*Datum odobravanja financijskih izvještaja (Date of approval of the financial statements) – datum na koji su sastavljeni svi izvještaji koji obuhvaćaju financijske izvještaje, uključujući povezane bilješke uz financijske izvještaje, i kada su oni s priznatom ovlašću potvrdili da su preuzeli odgovornost za njih.

 

*Datum revizorskog izvješća (Date of the auditor’s report) – datum s kojim je revizor datirao izvješće o financijskim izvještajima u skladu s MRevS-om 700 (izmijenjen)[7](MRevS 700 (izmijenjen), Formiranje mišljenja i izvješćivanje o financijskim izvještajima).

 

Dokazi (Evidence) – Informacije koje koristi praktičar pri donošenju svojeg zaključka. Dokazi uključuju i informacije koje su sadržane u relevantnim informacijskim sustavima, ako postoje, i druge informacije. Za potrebe MSIU-ova:

 

(i) dostatnost dokaza je mjera kvantitete dokaza;

 

(ii) primjerenost dokaza je mjera kvalitete dokaza.

 

*Dokazni postupak (Substantive procedure) – revizijski postupak oblikovan radi otkrivanja značajnih pogrešnih prikazivanja na razini tvrdnje. Dokazni postupci obuhvaćaju:

 

(a) testove detalja (za klase transakcija, stanja račun i objavljivanja); i

 

(b) dokazne analitičke postupke.

 

†Dokumentacija angažmana (Engagement documentation) – evidencija obavljenog posla, pribavljenih rezultata i zaključaka do kojih je došao praktičar (ponekad se koristi naziv radna dokumentacija ili radni papiri).

 

Dopunske informacije (Supplementary informations) – informacije prezentirane zajedno s financijskim izvještajima koje nisu zahtijevane okvirom financijskog izvještavanja primijenjenim pri sastavljanju financijskih izvještaja, obično prikazane u dopunskim tablicama ili dodatnim bilješkama.

 

*Dopunske kontrole u subjektu korisniku (Complementary user entity controls) – kontrole za koje uslužna organizacija pretpostavlja, pri oblikovanju svojih usluga, da će ih implementirati subjekti korisnici i koje su, ako su nužne za postizanje ciljeva kontroliranja, identificirane u opisu njezinog sustava.

 

*Dostatnost (revizijskih dokaza) (Sufficiency (of audit evidence)) – mjera za količinu revizijskih dokaza. Na količinu potrebnih revizijskih dokaza utječe revizorova procjena rizika pogrešnog prikazivanja kao i kvaliteta takvih revizijskih dokaza.

 

*†Društvo (Firm) – samostalni praktičar kao pojedinac, ortaštvo ili korporacija ili drugi subjekt profesionalnih računovođa. Pojam »društvo« treba čitati u značenju njegovih ekvivalenata u javnom sektoru, ako je relevantno.

 

*† Društvo mreže (Network firm) – društvo ili subjekt koji pripada mreži.

 

*Element (Element) – vidjeti Element financijskog izvještaja (Element of a financial statement).

 

*Element financijskog izvještaja (u kontekstu MRevS-a 805 (izmijenjen)[8](MRevS 805 (izmijenjen), Posebna razmatranja – Revizije pojedinačnog financijskog izvještaja i određenih elemenata, računa ili stavaka financijskih izvještaja)) (Element of a financial statement (in the context of ISA 805 (Revised)) – element, račun ili stavka financijskog izvještaja.

 

Emisije (Emissions) – emisije stakleničkih plinova koje su tijekom relevantnog razdoblja emitirane u atmosferu ili bi bile emitirane u atmosferu da nisu uhvaćene i usmjerene u ponor. Emisije se mogu kategorizirati kao:

 

Izravne emisije (poznate i kao emisije iz opsega 1), odnosno emisije iz izvora koji su u vlasništvu subjekta ili pod njegovom kontrolom.

 

Neizravne emisije, odnosno emisije koje su posljedica aktivnosti subjekta, ali koje se javljaju na izvorima koji su u vlasništvu ili pod kontrolom drugog subjekta. Neizravne emisije mogu se dodatno kategorizirati kao:

 

Emisije iz opsega 2., su povezane s energijom koja se distribuira subjektu i koju on konzumira.

 

Emisije iz opsega 3., su sve ostale neizravne emisije.

 

Emisijski faktor (Emissions factor) – matematički faktor ili omjer za pretvaranje mjere aktivnosti (na primjer, litara potrošenog goriva, prijeđenih kilometara, broja životinja u stočarstvu ili tona proizvedenog proizvoda) u procjenu količine stakleničkih plinova povezanih s tom aktivnošću.

 

Emisijski odbici (Emissions deduction) – svaka stavka uključena u izvješće subjekta o stakleničkim plinovima koja se odbija od ukupnih emisija iskazanih u izvješću, ali koja nije uklanjanje; obično uključuje kompenzaciju ugljika, ali može uključivati i niz drugih instrumenata ili mehanizama kao što su krediti za uspješnost i emisijske jedinice koje priznaje regulatorna ili druga shema čiji je subjekt dio.

 

*Financijski izvještaji (Financial statements) – strukturirano predstavljanje povijesnih financijskih informacija, uključujući objavljivanja, s namjerom priopćavanja o ekonomskim resursima ili obvezama subjekta u određenoj vremenskoj točki ili o njihovim promjenama tijekom razdoblja, u skladu s okvirom financijskog izvještavanja. Pojam »financijski izvještaji« uobičajeno upućuju na potpuni skup financijskih izvještaja sukladno odredbama primjenjivog okvira financijskog izvještavanja, ali može upućivati i na zaseban financijski izvještaj. Objavljivanja obuhvaćaju objašnjavajuće ili opisne informacije koje se navode u skladu s zahtjevima, izričitim dopuštenjima ili ako su drugačije dopuštene primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja, u temeljnim financijskim izvještajima ili u bilješkama ili ugrađivanjem u izvještaj putem unakrsnog upućivanja.

 

*Financijski izvještaji grupe (Group financial statements) – financijski izvještaji koji uključuju financijske informacije više od jedne komponente. Pojam »financijski izvještaji grupe« odnosi se također i na kombinirane financijske izvještaje nastale objedinjavanjem financijskih informacija pripremljenih od strane komponenti koje nemaju maticu ali su pod zajedničkom kontrolom.

 

Financijski izvještaji ili informacije za međurazdoblja (Interim financial information or statements) – financijske informacije (mogu biti nepotpunije nego u cjelovitom skupu financijskih izvještaja, definiranom prethodno u ovom pojmovniku) objavljene na neki raniji međudatum (obično polugodišnji ili kvartalni) u odnosu na poslovnu godinu.

 

*Financijski izvještaji opće namjene (General purpose financial statements) – financijski izvještaji sastavljeni u skladu s okvirom opće namjene.

 

*Financijski izvještaji posebne namjene (Special purpose financial statements) – financijski izvještaji sastavljeni u skladu s okvirom posebne namjene.

 

*Funkcija interne revizije (Internal audit function) – funkcija unutar subjekta koja obavlja aktivnosti s izražavanjem uvjerenja ili savjetovanja, a koja je oblikovana radi ocjenjivanja i poboljšanja učinkovitosti upravljanja subjektom, upravljanja rizicima i internih kontrolnih procesa.

 

Godišnji izvještaj (Annual report) – Dokument ili kombinacija dokumenata koje obično na godišnjoj osnovi priprema menadžment ili oni koji su zaduženi za upravljanje u skladu sa zakonom, regulativom ili običajima, čija je svrha pružiti vlasnicima (ili sličnim dionicima) informacije o poslovanju subjekta te financijskim rezultatima i financijskom položaju subjekta koji su navedeni u financijskim izvještajima. Godišnje izvješće sadrži ili su mu priloženi financijski izvještaji i revizorsko izvješće te obično uključuje informacije o razvoju subjekta, njegovim budućim izgledima te rizicima i nesigurnostima, izjavu upravljačkog tijela subjekta i izvješća koja pokrivaju pitanja upravljanja.

 

Gornje ograničenje i trgovina (Cap and trade) sustav koji određuje ukupna ograničenja emisija, dodjeljuje emisijske jedinice sudionicima i omogućuje im međusobnu trgovinu emisijskim jedinicama i emisijskim kreditima.

 

*Grupa (Group) – sve komponente čije su financijske informacije uključene u financijske izvještaje grupe. Grupa ima uvijek više od jedne komponente.

 

Informacija o predmetnom pitanju (Subject matter information) – ishod mjerenja ili ocjenjivanja osnovnog predmetnog pitanja usporedbom s kriterijima, to jest, informacija koja rezultira iz primjene kriterija na osnovno predmetno pitanje.

 

Informacijski sustav relevantan za financijsko izvještavanje (Information system relevant to financial reporting) – komponenta internih kontrola koja uključuje sustav financijskog izvještavanja i sastoji se od postupaka i evidencija ustanovljenih s ciljem iniciranja, evidentiranja, obrađivanja i izvještavanja transakcija poslovnog subjekta (kao i događaja i stanja) te za održavanje odgovornosti za povezanu imovinu, obveze i vlastiti kapital.

 

*Inherentni rizik (Inherent risk) – vidjeti Rizik značajnih pogrešnih prikazivanja (Risk of material misstatement).

 

Inkluzivna metoda (Inclusive method) metoda postupanja s uslugama koje pruža poduslužna organizacija s time da opis sustava uslužne organizacije uključuje vrstu usluga koje pruža poduslužna organizacija i da su relevantni kontrolni ciljevi i povezane kontrole te poduslužne organizacije uključeni u opis sustava uslužne organizacije i u opseg angažmana revizora usluge.

 

*Interne kontrole (Internal control) – proces koji je oblikovan, implementiran i održavan od strane onih koji su zaduženi za upravljanje, menadžmenta i ostalog osoblja kako bi se osiguralo razumno uvjerenje o postizanju ciljeva subjekta u vezi s pouzdanošću financijskog izvještavanja, učinkovitim i djelotvornim (efektivnim i efikasnim) poslovanjem i usklađenošću s primjenjivim zakonima i regulativom. Pojam »kontrole« odnosi se na svaki aspekt jedne ili više komponenti internih kontrola.

 

*Interni revizori (Internal auditors) – oni pojedinci koji obavljaju aktivnosti funkcije interne revizije. Interni revizori mogu pripadati odjelu interne revizije ili ekvivalentnoj funkciji.

 

*Ishod računovodstvene procjene (Outcome of an accounting estimate) – stvarni novčani iznos koji nastaje kao posljedica okončanja transakcije/transakcija, događaja ili uvjeta na koje se odnosila računovodstvena procjena.

 

*Iskusni revizor (Experienced auditor) – pojedinac (unutar ili izvan društva) s praktičnim revizijskim iskustvom i ima razumno poznavanje:

 

(a) revizijskog procesa;

 

(b) MRevS-ova i primjenjivih zakonskih i regulativnih zahtjeva;

 

(c) poslovnog okruženja u kojem posluje subjekt; i

 

(d) pitanja u vezi s revidiranjem i financijskim izvještavanjem relevantnim za djelatnost subjekta.

 

Istraživati (Investigate) – ispitivanje s ciljem razrješavanja pitanja nastalog obavljanjem drugih postupaka.

 

IT okruženje (IT environment) – politike i postupci koje subjekt implementira i infrastruktura informacijskih tehnologija (hardver, operacijski sustav, itd.) i aplikacijski softver koji subjekt koristi za podržavanje poslovnih aktivnosti i ostvarivanje poslovnih strategija.

 

Izjava uslužne organizacije (Service organization’s statement) pisana izjava o pitanjima na koje upućuje točka (b) definicije izvješća o opisu, oblikovanju i operativnoj učinkovitosti kontrola kod uslužne organizacije (u slučaju izvješća vrste 2) ili točke (b) definicije izvješća o opisu i oblikovanju kontrola kod uslužne organizacije (u slučaju izvješća vrste 1).

 

*Izravna pomoć (Direct assistance) – korištenje internih revizora za obavljanje revizijskih postupaka pod usmjeravanjem, nadzorom i pregledom vanjskog revizora.

 

*Izuzetak (Exception) – odgovor koji ukazuje na razliku između informacije za koju se zahtijevalo konfirmiranje, ili sadržane u evidencijama poslovnog subjekta, i informacije koju je dostavila strana od koje se zahtijevalo konfirmiranje.

 

*Izvješće o opisu i oblikovanosti kontrola uslužne organizacije (koje se u MRevS-u 402 naziva – izvješće vrste 1) (Report on the description and design of controls at a service organization (referred to in ISA 402[9](MRevS 402, Revizijska razmatranja u vezi sa subjektom koji koristi uslužne organizacije) as a type 1 report)) – izvješće koje obuhvaća:

 

(a) opis sustava, kontrolnih ciljeva i povezanih kontrola uslužne organizacije koje su bile oblikovane i uvedene na određeni datum a sastavlja ga menadžment uslužne organizacije; i

 

(b) izvješće revizora usluge s ciljem davanja razumnog uvjerenja koje uključuje mišljenje revizora usluge o opisu sustava uslužne organizacije, kontrolnim ciljevima i povezanim kontrolama i prikladnosti oblikovanja kontrola za postizanje određenih kontrolnih ciljeva.

 

*Izvješće o opisu i oblikovanosti kontrola uslužne organizacije (koje se u MRevS-u 3402[10](MRevS 402, Revizijska razmatranja u vezi sa subjektom koji koristi uslužne organizacije) naziva – izvješće vrste 1) (Report on the description and design of controls at a service organization (referred to in ISAE 3402 as a type 1 report)) – izvješće koje obuhvaća:

 

(a) opis sustava uslužne organizacije sastavljen od te uslužne organizacije;

 

(b) pisanu izjavu uslužne organizacije da, u svim značajnim odrednicama, i temeljno na prikladnim kriterijima:

 

(i) opis fer prezentira sustav uslužne organizacije kako je oblikovan i implementiran na specificirani datum;

 

(ii) kontrole koje se odnose na kontrolne ciljeve navedene u opisu sustava uslužne organizacije koji je sastavila uslužna organizacija su prikladno oblikovane; i

 

(c) izvješće s izražavanjem uvjerenja revizora usluge koje daje zaključak o razumnom uvjerenju o pitanjima iz točke (b) (i)-(ii).

 

* Izvješće o opisu, oblikovanosti i operativnoj djelotvornosti kontrola uslužne organizacije (koje se u MRevS-u 402 naziva – izvješće vrste 2) (Report on the description, design and operating effectiveness of controls at a service organization (referred to in ISA 402 as a type 2 report)) – izvješće koje obuhvaća:

 

(a) opis sustava uslužne organizacije, kontrolnih ciljeva i povezanih kontrola, njihovog oblikovanja i implementacije na određeni datum ili tijekom određenog razdoblja i, u nekim slučajevima, njihove operativne učinkovitosti tijekom određenog razdoblja a sastavlja ga menadžment uslužne organizacije; i

 

(b) izvješće revizora usluge s ciljem davanja razumnog uvjerenja koje uključuje:

 

(i) mišljenje revizora usluge o opisu sustava uslužne organizacije, kontrolnim ciljevima i povezanim kontrolama, prikladnosti oblikovanja kontrola za postizanje određenih kontrolnih ciljeva i operativnoj učinkovitosti kontrola; i

 

(ii) opis testova kontrola, koje je obavio revizor usluge, i njihovih rezultata.

 

*Izvješće o opisu i oblikovanosti kontrola uslužne organizacije (koje se u MRevS-u 3402 naziva – izvješće vrste 2) (Report on the description and design of controls at a service organization (referred to in ISA 3402 as a type 2 report)) – izvješće koje obuhvaća:

 

(a) opis sustava uslužne organizacije sastavljen od strane uslužne organizacije;

 

(b) pisanu izjavu uslužne organizacije da, u svim značajnim odrednicama, i temeljno na prikladnim kriterijima:

 

(i) opis fer prezentira sustav uslužne organizacije kako je oblikovan i implementiran kroz specificirano razdoblje;

 

(ii) kontrole koje se odnose na kontrolne ciljeve navedene u opisu sustava uslužne organizacije koji je sastavila uslužna organizacija bile su prikladno oblikovane kroz određeno razdoblje; i

 

(iii) kontrole koje se odnose na kontrolne ciljeve navedene u opisu sustava uslužne organizacije koji je sastavila uslužna organizacija bile su operativno učinkovite kroz određeno razdoblje; i

 

(c) izvješće revizora usluge koji:

 

(i) daje zaključak na temelju razumnog uvjerenja o pitanjima iz točke (b) (i) – (iii); i

 

(ii) uključuje opis testova kontrola i rezultate tih testova.

 

Izvješće o stakleničkim plinovima (GHG statement) – izvješće u kojem se prikazuju sastavni elementi i kvantificiraju emisije stakleničkih plinova subjekta za razdoblje (ponekad poznato kao inventar stakleničkih plinova) i, prema potrebi, usporedne informacije i objašnjavajuće bilješke, uključujući sažetak značajnih politika kvantificiranja i izvješćivanja. Izvješće subjekta o stakleničkim plinovima može uključivati i kategorizirani popis uklonjenih emisija ili emisijskih odbitaka. Ako angažman ne obuhvaća cijelo izvješće o SP, pojam »izvješće o SP« treba tumačiti kao onaj dio koji je obuhvaćen angažmanom. Izvješće o SP je »informacija o predmetnom pitanju« angažmana.[11](MSIU 3000 (izmijenjen), točka 12 (x).)

 

Izvor (Source) – fizička jedinica ili proces koji oslobađa stakleničke plinove u atmosferu.

 

Javni sektor (Public sector) – odnosi se na državne upravne organe, regionalne (primjerice, županijske, pokrajinske, teritorijalne) uprave i lokalne uprave (primjerice, gradske, mjesne) i povezane upravne organizacije (primjerice, agencije, odbori, komisije i poduzeća).

 

*Jedinice uzorka (Sampling units) – pojedinačne stavke koje čine populaciju.

 

Ključna revizijska pitanja (Key audit matters) – ona pitanja koja su po revizorovoj profesionalnoj prosudbi bila najznačajnija u revizija financijskih izvještaja za tekuće razdoblje. Ključna revizijska pitanja izabiru se iz pitanja koja su komunicirana onima koji su zaduženi za upravljanje.

 

Kompenzacija ugljika (Purchased offset) – emisijski odbitak u kojem subjekt plaća smanjenje emisija drugog subjekta (smanjenje emisija) ili povećanje uklanjanja emisija (poboljšanja kroz uklanjanje) drugog subjekta u usporedbi s hipotetskom polaznom osnovnom količinom.

 

*Komponenta (Component) – subjekt ili poslovna aktivnost za koju menadžment grupe ili komponente sastavlja financijske informacije koje trebaju biti uključene u financijske izvještaje grupe.

 

*Kontrole na razini grupe (Group-wide controls) – kontrole nad financijskim izvještavanjem grupe koje su oblikovane, implementirane i održavane od strane menadžmenta grupe.

 

Kontrole pristupa (Access controls) – postupci oblikovani radi ograničavanja pristupa on-line terminalima, programima i podacima. Kontrole pristupa sastoje se od autentifikacije korisnika («user authentification«) i autorizacije korisnika («user authorization«). Autentifikacija korisnika uobičajeno je usmjerena na identificiranje korisnika primjenom jedinstvenih identifikatora za logiranje, lozinki, pristupnih kartica ili biometrijskih podataka. Autorizacija korisnika sastoji se od pravila pristupa kako bi se odredili računalni resursi kojima može pristupiti pojedini korisnik. Takvi su postupci osobito oblikovani za sprječavanje ili otkrivanje:

 

• neovlaštenog pristupa on-line terminalima, programima i podacima;

 

• unosa neodobrenih transakcija;

 

• neovlaštenih izmjena datoteka;

 

• i

 

• uporabe računalnog programa koji nisu bili odobreni.

 

Kontrole u poduslužnoj organizaciji (Controls at a subservice organization) – Kontrole u poduslužnoj organizaciji radi pružanja razumnog uvjerenja o postizanju kontrolnog cilja.

 

Kontrole u uslužnoj organizaciji (Controls at the service organization) – Kontrole nad postizanjem kontrolnog cilja koji je pokriven izvješćem s izražavanjem uvjerenja revizora usluge.

 

Kontrolne aktivnosti (Control activities) – one politike i postupci koji pomažu da se provode nalozi menadžmenta. Kontrolne aktivnosti su komponenta internih kontrola.

 

Kontrolni cilj (Control objective) – cilj ili svrha pojedinog aspekta kontrola. Kontrolni ciljevi odnose se na rizike koje kontrole nastoje ublažiti.

 

*Kontrolni rizik (Control risk) – vidjeti Rizik značajnih pogrešnih prikazivanja (Risk of material misstatement)).

 

Kontrolno okruženje (Control environment) – uključuje funkcije upravljanja i managementa te poimanje, svjesnost i djelovanje onih koji su zaduženi za upravljanje i menadžment u vezi s internim kontrolama subjekta i njihovom važnošću za subjekt. Okruženje kontrola je komponenta internih kontrola.

 

Korporativno upravljanje (Corporate Governance) – vidjeti Upravljanje (Governance).

 

Kriteriji (Criteria) – referentne vrijednosti (benchmarks) koje se koriste za mjerenje ili ocjenjivanje osnovnog predmetnog pitanja. »Primjenjivi kriteriji« su kriteriji koji se koriste za određeni angažman.

 

Kvantifikacija (Quantification) – postupak određivanja količine stakleničkih plinova koji se izravno ili neizravno odnose na subjekt, a koje emitiraju (ili uklanjaju) određeni izvori (ili ponori).

 

Manji subjekt (Smaller entity) – subjekt koji uobičajeno ima kvalitativne karakteristike kao što su:

 

(a) koncentracija vlasništva i menadžmenta u malom broju osoba (često u pojedincu-fizičkoj osobi ili pravnoj osobi koja je vlasnik subjekta pod uvjetom da vlasnik ima relevantne kvalitativne karakteristike); i

 

(b) jedno ili više od sljedećeg:

 

(i) jasne ili nekomplicirane transakcije;

 

(ii) jednostavno knjigovodstvo;

 

(iii) mali broj djelatnosti i mali broj proizvoda unutar djelatnosti;

 

(iv) mali broj internih kontrola;

 

(v) mali broj razina menadžmenta s odgovornostima za širok raspon kontrola; ili

 

(vi) malobrojno osoblje sa širokim rasponom odgovornosti.

 

Ovo nisu sve kvalitativne karakteristike, niti su svojstvene samo manjim subjektima s time da manji subjekti ne moraju nužno imati sve navedene karakteristike.

 

*Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (International Financial Reporting Standards – Međunarodni standardi financijskog izvještavanja koje je izdao Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (International Accounting Standards Board).

 

*Menadžment (Management) – osoba ili osobe s izvršnom dužnošću vođenja poslovanja subjekta. Za neke poslovne subjekte u nekim zakonodavstvima, menadžment uključuje neke ili sve od onih koji su zaduženi za upravljanje, primjerice, izvršne članove upravnog odbora ili vlasnika-menadžera.

 

*Menadžment grupe (Group management) – menadžment odgovoran za sastavljanje financijskih izvještaja grupe.

 

Menadžment komponente (Component management) – menadžment koji je odgovoran za pripremanje financijskih izvještaja komponente.

 

*Menadžmentov stručnjak (Management’s expert) – pojedinac ili društvo koje ima stručnost u području izvan računovodstva ili revizije, čiji rad u tom području koristi subjekt kako bi mu to pomoglo u sastavljanju financijskih izvještaja.

 

*Menadžmentova točka procjene (Management’s point estimate) – iznos koji je kao računovodstvenu procjenu odabrao menadžment za priznavanje ili objavljivanje u financijskim izvještajima.

 

Metoda isključivanja (Carve-out method) – način postupanja s uslugama koje pruža poduslužna organizacija pri čemu opis sustava uslužne organizacije uključuje vrstu usluga koja pruža poduslužna organizacija, ali su relevantni kontrolni ciljevi i povezane kontrole isključene iz opisa sustava uslužne organizacije i iz opsega angažmana revizora usluge. Opis sustava uslužne organizacije i opseg angažmana revizora usluge uključuju kontrole u uslužnoj organizaciji za monitoring učinkovitosti kontrola u poduslužnoj organizaciji što može uključivati pregledavanje izvješća s izražavanjem uvjerenja o kontrolama u poduslužnoj organizaciji od strane uslužne organizacije.

 

Mjeritelj ili ocjenitelj (Measurer or evaluator) – Strana ili strane koje mjere ili ocjenjuju osnovno predmetno pitanje u odnosu na kriterije. Mjeritelj ili ocjenitelj posjeduje stručno znanje o osnovnom predmetnom pitanju.

 

*Modificirano mišljenje (Modified opinion) – mišljenje s rezervom (qualified opinion), negativno mišljenje (adverse opinion) ili suzdržanost od mišljenja (disclaimer of opinion).

 

*†Monitoring (u vezi s kontrolom kvalitete) (Monitoring (in relation to quality control)) – proces koji obuhvaća neprekidno razmatranje i ocjenjivanje sustava kontrole kvalitete društva, uključujući periodično provjeravanje odabranih dovršenih angažmana, oblikovan kako bi se omogućilo društvu stjecanje razumnog uvjerenja da njegov sustav kontrola kvalitete djeluje učinkovito.

 

Monitoring kontrola (Monitoring of control) – proces procjenjivanja učinkovitosti funkcioniranja internih kontrola tijekom vremena. On uključuje procjenjivanje oblikovanja i pravodobnosti djelovanja kontrola i poduzimanje nužnih korektivnih mjera uslijed promjena uvjeta. Monitoring kontrola je komponenta internih kontrola.

 

*†Mreža (Network) – veća struktura koja:

 

(a) je usmjerena na kooperaciju, i

 

(b) jasno ima za cilj stvaranje dobiti ili dijeljenje troškova ili dijeli zajedničko vlasništvo, kontrolu ili menadžment, zajedničke politike i postupke kontrole kvalitete, zajedničku poslovnu strategiju, korištenje zajedničkog brenda ili značajan dio profesionalnih resursa.

 

*Naknadni događaji (Subsequent events) – događaji nastali između datuma financijskih izvještaja i datuma revizorskog izvješća i činjenice koje postanu poznate revizoru nakon datuma revizorskog izvješća.

 

Namjeravani korisnici (Intended users) – pojedinac ili pojedinci ili organizacija ili organizacije ili njihove skupine za koje praktičar očekuje da će koristiti izvješće s izražavanjem uvjerenja. U nekim slučajevima mogu postojati namjeravani korisnici različiti od onih na koje je adresirano izvješće s izražavanjem uvjerenja.

 

Naručitelj angažmana (Engaging party) – Strana/strane koje angažiraju praktičara za obavljanje angažmana s izražavanjem uvjerenja.

 

*Nedostaci u internim kontrolama (Deficiency in internal control) – postoje kad:

 

(a) je kontrola oblikovana, implementirana ili djeluje na takav način da ne može pravodobno spriječiti ili otkriti i ispraviti pogrešna prikazivanja u financijskim izvještajima; ili

 

(b) nedostaje kontrola za pravodobno sprječavanje ili otkrivanje i ispravljanje pogrešnih prikazivanja u financijskim izvještajima.

 

*Negativni zahtjev za konfirmacijom (Negative confirmation request) – zahtjev da strana kojoj je poslan zahtjev za konfirmacijom odgovori izravno revizoru samo ako se ta strana ne slaže s informacijama koje su navedene u zahtjevu.

 

*Neispravljena pogrešna prikazivanja (Uncorrected misstatements) – pogrešna prikazivanja koja je revizor akumulirao tijekom revizije i koja nisu ispravljena.

 

Neizvjesnost (Uncertainty) – pitanje kojem ishod ovisi o budućim radnjama ili događajima koji nisu pod izravnom kontrolom subjekta, ali mogu utjecati na financijske izvještaje.

 

*Nemodificirano mišljenje (Unmodified opinion) – mišljenje koje izražava revizor kad zaključi da su financijski izvještaji sastavljeni, u svim značajnim odrednicama, u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja.[12](Točke 35-36 MRevS-a 700, uređuju izraze koji se koriste za izražavanje mišljenja u slučaju okvira fer prezentacije, odnosno okvira sukladnosti.)

 

*Neodgovaranje (Non-response) – propust strane kojoj se upućuje zahtjev za konfirmiranje da odgovori, djelomično ili u cijelosti, na zahtjev za pozitivno konfirmiranje ili kad je vraćen neuručen zahtjev za konfirmiranje.

 

Neovisnost[13](Kao što je definirano u IESBA Kodeksu etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde neovisnosti) (IESBA Kodeks).) (Independence) – obuhvaća:

 

(a) neovisnost mišljenja – mentalno stanje koje omogućava izražavanje zaključka bez utjecaja koji kompromitiraju profesionalnu prosudbu, čime se pojedincu omogućava djelovanje s integritetom, objektivno i s profesionalnim skepticizmom;

 

(b) neovisnost u nastupu – izbjegavanje činjenica i okolnosti koje su toliko značajne da bi razumna i informirana treća osoba vjerojatno zaključila da je integritet, objektivnost ili profesionalni skepticizam društva ili člana revizijskog tima ili tima za izražavanje uvjerenja kompromitiran.

 

*Nepridržavanje (u kontekstu MRevS-a 250[14](MRevS 250, Razmatranje zakona i regulativa u reviziji financijskih izvještaja)) (Non-compliance (in the context of ISA 250)) – namjerna ili nenamjerna subjektova činidba koja je propuštanje djelovanja ili djelovanje protivno važećim zakonima i regulativi. Takvo djelovanje uključuje transakcije koje zaključuju oni koji su zaduženi za upravljanje, menadžment ili zaposlenici u svoje ime ili u ime ili za račun subjekta. Nepridržavanje ne uključuje osobno nedolično ponašanje (nepovezano s poslovnim aktivnostima subjekta) onih koji su zaduženi za upravljanje, menadžmenta ili zaposlenika subjekta.

 

*Nesigurnost procjene (Estimation uncertainty) – podložnost inherentnom nedostatku preciznosti u mjerenju.

 

Neusklađene financijske informacije (Unadjusted financial information) – financijske informacije subjekta na koje odgovorna strana primjenjuje pro forma usklađivanja.

 

Objavljene financijske informacije (Published financial information) – Financijske informacije subjekta ili stečenog ili otuđenog poslovanja koje su javno dostupne.

 

Ocijeniti (Evaluate) – identificirati i analizirati relevantna pitanja, uključujući obavljanje daljnjih postupaka kad su potrebni, kako bi se došlo do određenog zaključka u vezi s pitanjem. Pojam »ocjenjivanje«, po konvenciji, koristi se samo u vezi s rasponom pitanja, uključujući dokaze, rezultatima postupaka i učinkovitošću reakcija menadžmenta na rizike (vidjeti također Procjena (Assess)).

 

Odgovorna strana (Responsible party) – strana ili strane koje su odgovorne za osnovno predmetno pitanje.

 

*Odjeljak za isticanje pitanja (Emphasis of matter paragraph) – odjeljak uključen u revizorosko izvješće koji se odnosi na pitanje primjereno prezentirano ili objavljeno u financijskim izvještajima i koje je, po revizorovoj prosudbi, od takve važnosti da je ključno za korisnikovo razumijevanje financijskih izvještaja.

 

*Odjeljak za ostala pitanja (Other Matter paragraph) – odjeljak uključen u revizorsko izvješće koji se odnosi na pitanja koja nisu prezentirana ili objavljena u financijskim izvještajima i po revizorovoj prosudbi relevantna su korisnicima za razumijevanje revizije, revizorovih odgovornosti ili revizorskog izvješća.

 

Ograničeno uvjerenje (u kontekstu MSU 2400 (izmijenjen)) (Limited assurance (in the context of ISRE 2400 (Revised)) – razina stečenog uvjerenja gdje je rizik angažmana snižen na razinu koja je prihvatljiva u okolnostima angažmana kao osnovica za izražavanje zaključka u skladu s ovim MSU-om, ali gdje je taj rizik veći nego za angažman s izražavanjem razumnog uvjerenja. Kombinacija vrsta, vremenskog rasporeda i obujma postupaka pribavljanja dokaza je barem tolika da praktičar stekne smislenu razinu uvjerenja. Da bi bila smislena, razina uvjerenja koju je stekao praktičar je ona za koju je vjerojatno da će povećati povjerenje namjeravanih korisnika u financijske izvještaje.

 

Okolišni rizik (Environmental risk) – u određenim okolnostima čimbenici relevantni za procjenjivanje inherentnog rizika pri utvrđivanju općeg plana revizije mogu uključivati rizik značajnih pogrešnih prikazivanja financijskih izvještaja uslijed pitanja zaštite okoliša.

 

Okolnosti angažmana (Engagement circumstances) – široki kontekst koji definira određeni angažman što uključuje: uvjete angažmana; uključujući radi li se o angažmanu s izražavanjem razumnog uvjerenja ili angažmanu s izražavanjem ograničenog uvjerenja, karakteristike osnovnog predmetnog pitanja; kriterije za mjerenje ili ocjenjivanje; potrebe namjeravanih korisnika za informacijama; relevantne karakteristike odgovorne strane, mjeritelja ili ocjenitelja i strane koja angažira i njihovog okruženja; i druga pitanja, na primjer događaje, transakcije, uvjete i prakse koje mogu imati značajan utjecaj na angažman.

 

*Okvir fer prezentacije (Fair presentation framework) – vidjeti Primjenjivi okvir financijskog izvještavanja (Applicable financial reporting framework) i Okvir opće namjene (General purpose framework).

 

*Okvir opće namjene (General purpose framework) – okvir financijskog izvještavanja oblikovan za ispunjavanje zajedničkih informacijskih potreba širokog raspona korisnika. Okvir financijskog izvještavanja može biti okvir fer prezentacije ili okvir sukladnosti.

 

Pojam »okvir fer prezentacije« koristi se za označavanje okvira financijskog izvještavanja koji zahtijeva sukladnost sa zahtjevima okvira i:

 

(i) izričito ili neizravno navodi da za postizanje fer prezentacije financijskih izvještaja može biti nužno da menadžment osigura objavljivanja povrh onih koje izričito zahtijeva okvir; ili

 

(ii) izričito navodi kako može biti nužno da, radi postizanja fer prezentacije financijskih izvještaja, menadžment ne primijeni zahtjeve iz okvira. Očekuje se da će takvo neprimjenjivanje biti nužno samo u iznimno rijetkim okolnostima.

 

Pojam »okvir sukladnosti« koristi se za označavanje okvira financijskog izvještavanja koji zahtijeva sukladnost sa zahtjevima okvira, ali ne sadrži navode iz točke (i) ili (ii). [15](ISA 200, Opći ciljevi neovisnog revizora i obavljanje revizije u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima, točka 13(a).)

 

*Okvir posebne namjene (Special purpose framework) – okvir financijskog izvještavanja oblikovan za ispunjavanje potreba za informacijama posebnih korisnika. Okvir financijskog izvještavanja može biti okvir fer prezentacije ili okvir sukladnosti.[16](MRevS 200, točka 13(a).)

 

*Okvir sukladnosti (Compliance framework) – vidjeti Primjenjivi okvir financijskog izvještavanja (Applicable financial reporting framework) i Okvir opće namjene (General purpose framework.

 

Oni koji su zaduženi za upravljanje (Those charged with governance) – osoba ili osobe ili jedna ili više organizacija (primjerice, opunomoćenik) s odgovornošću za nadziranje strateškog usmjerenja subjekta i s obvezama koje su povezane s odgovornostima subjekta. To uključuje nadziranje procesa financijskog izvještavanja. Kod nekih subjekata u nekim zakonodavstvima, oni koji su zaduženi za upravljanje mogu uključivati osoblje menadžmenta, primjerice, izvršne članove upravnog odbora subjekta privatnog ili javnog sektora, ili vlasnike menadžere.[17](Vidjeti točke A1-A8 MRevS-a 260, Komuniciranje s onima koji su zaduženi za upravljanje, u kojima se razmatraju raznolikosti struktura upravljanja.)

 

Opća strategija revizije (Overall audit strategy) – određuje opseg, vremenski raspored i usmjerenje revizije te daje smjernice za razvijanje detaljnijeg plana revizije.

 

Opće kontrole informacijskih tehnologija (IT) (General IT-controls) – politike i postupci koji se odnose na mnoge aplikacije i podupiru učinkovito funkcioniranje aplikacijskih kontrola pomažući da se osigura ispravno djelovanje informacijskih sustava. Opće IT kontrole uobičajeno obuhvaćaju kontrole nad centrom podataka i funkcioniranjem mreže; nabavom, razvojem i održavanjem sistemskog softvera; sigurnošću pristupanja i nabavom, razvojem i održavanjem aplikacijskog sustava.

 

Opseg uvida (Scope of a review) – postupci uvida koji se smatraju potrebnim u danim okolnostima za ostvarenje cilja uvida.

 

Organizacijska granica (Organizational boundary) – granica koja određuje koje operacije treba uključiti u subjektovo izvješće o SP.

 

Osnovno predmetno pitanje (Underlying subject matter) – pojava koja se mjeri ili ocjenjuje primjenom kriterija.

 

*†Osoblje (Personnel) – partneri i stručno osoblje.

 

*Ostale informacije (Other information) – financijske i nefinancijske informacije (osim financijskih izvještaja ili revizorskog izvješća o njima) koje su uključene u subjektovo godišnje izvješće.

 

Ostale informacije (u kontekstu MSIU 3000 (izmijenjen) (Other information (in the context of ISAE 3000 (Revised)) – informacije (različite od informacije o predmetnom pitanju i izvješća o uvjerenju o njima) koje su na osnovi zakon, regulative ili običaja uključene u dokument koji sadrži informacije o predmetnom pitanju i izvješće s izražavanjem uvjerenja o njima.

 

*†Partner (Partner) – svaki pojedinac s ovlaštenjem za obvezivanje društva u pogledu obavljanja angažmana za pružanje profesionalnih usluga.

 

*Pisana izjava (Written representation) – pisana izjava koju menadžment daje revizoru radi potvrđivanja određenih pitanja ili podrške drugim revizijskim dokazima. Pisane izjave u tom kontekstu ne uključuju financijske izvještaje, u njima sadržane tvrdnje ili potkrjepljujuće poslovne knjige i evidencije.

 

Pismo o preuzimanju angažmana (Engagement letter) – pisani uvjeti angažmana u obliku pisma.

 

*Početna stanja (Opening balances) – stanja računa koja postoje na početku razdoblja. Temelje se na zaključnim saldima prethodnog razdoblja i odražavaju učinke transakcija i događaja prethodnih razdoblja i računovodstvenih politika primijenjenih u prethodnom razdoblju. Početna stanja također uključuju pitanja koja zahtijevaju objavljivanje, a postojala su na početku razdoblja, kao što su nepredviđena imovina i/ili nepredviđene obveze i preuzete obveze.

 

*Početni revizijski angažman (Initial audit engagement) – angažman u kojemu ili:

 

(a) financijski izvještaji za prethodno razdoblje nisu bili revidirani; ili

 

(b) je financijske izvještaje za prethodno razdoblje revidirao revizor prethodnik.

 

*Poduslužna organizacija (Subservice organization) – uslužna organizacija koju koristi druga uslužna organizacija radi obavljanja nekih usluga pruženih subjektima korisnicima a te usluge čine dio informacijskih sustava subjekata korisnika koje su relevantne za financijsko izvještavanje.

 

Poduslužna organizacija (u kontekstu MSIU-a 3402) (Service organization (in the context of ISAE 3402)) – uslužna organizacija čije usluge koristi druga uslužna organizacije kako bi subjektima korisnicima usluga pružila usluge za koje je vjerojatno da su relevantne za dio internih kontrola subjekata korisnika koji se odnosi na financijsko izvještavanje.

 

Pogreška (Error) – nenamjerno pogrešno prikazivanje u financijskim izvještajima, uključujući propuštanje prikazivanja iznosa ili objavljivanja.

 

*Pogrešno prikazivanje (Misstatement) – razlika između iskazanog iznosa, klasifikacije, prezentacije ili objavljivanja stavke financijskog izvještaja i iznosa, klasifikacije, prezentacije ili objavljivanja koje je zahtijevano za tu stavku da bi bila u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja. Pogrešno prikazivanje može nastati uslijed pogreške ili prijevare.

 

Tamo gdje revizor izražava mišljenje o tome jesu li financijski izvještaji fer prezentirani, u svim značajnim odrednicama, ili pružaju li istinit i fer prikaz, pogrešna prikazivanja također uključuju ona usklađivanja iznosa, klasifikacija, prezentacija ili objavljivanja koja su po revizorovoj prosudbi nužna da bi financijski izvještaji bili fer prezentirani, u svim značajnim odrednicama ili da bi pružali istinit i fer prikaz.

 

U kontekstu MSIU-a 3000 (izmijenjen), pogrešno prikazivanje je definirano kao razlika između informacije o predmetnom pitanju i primjerenog mjerenja ili ocjenjivanja osnovnog predmetnog pitanja u skladu s kriterijima. Pogrešna prikazivanja mogu biti namjerna ili nenamjerna, kvalitativna ili kvantitativna te uključuju propuštanja.

 

U kontekstu MSPU-a 4410 (izmijenjen), pogrešno prikazivanje je definirano kao razlika između iznosa, klasifikacije, prezentacije ili objavljivanja neke stavke o kojoj se izvještava u financijskim informacijama i iznosa, klasifikacije, prezentacije ili objavljivanja koja se zahtijevaju za određenu stavku kako bi ona bila u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja. Pogrešna prikazivanja mogu nastati zbog pogreške ili prijevare.

 

Ako su financijske informacije pripremljene u skladu s okvirom za fer prezentaciju, pogrešna prikazivanja uključuju i ona usklađivanja iznosa, klasifikacija, prezentacije ili objavljivanja koja su, po prosudbi praktičara, potrebna za fer prikazivanje financijskih informacija u svim značajnim odrednicama ili za davanje istinitog i fer prikaza.

 

Pogrešno prikazivanje činjenice (u odnosu na druge informacije) (u kontekstu MSIU-a 3000 (izmijenjen)) (Misstatement of fact (with respect to other information)(in the context of ISAE 3000 (Revised)) – ostale informacije koje nisu povezane s pitanjima koja se pojavljuju u informacijama o predmetnom pitanju ili izvješću o uvjerenju, a koje su netočno navedene ili prikazane. Značajni pogrešni prikaz činjenica može potkopati vjerodostojnost dokumenta koji sadrži informacije o predmetnom pitanju.

 

Pogrešno prikazivanje ostalih informacija (Misstatement of the other information) – pogrešno prikazivanje ostalih informacija postoji kad su ostale informacije netočno navedene ili na drugačiji način dovode u zabludu (uključujući i to kad se ispuštaju ili prikrivaju informacije koje su nužne za ispravno razumijevanje pitanja koje je objavljeno u ostalim informacijama.

 

Ponor (Sink) – fizička jedinica ili proces koji uklanja stakleničke plinove iz atmosfere.

 

Ponovno izračunavanje (Recalculation) – sastoji se od kontroliranja matematičke točnosti dokumenata ili evidencija.

 

Ponovno izvođenje (Reperformance) – revizorovo neovisno izvođenje postupaka ili kontrola koje su izvorno obavljene kao dio internih kontrola subjekta.

 

*Populacija (Population) – cjelovit skup podataka iz kojih se odabire uzorak i o kojem revizor želi formirati zaključke.

 

*Poslovni rizik (Business risk) – rizik nastao uslijed značajnih uvjeta, događaja, okolnosti, aktivnosti ili neaktivnosti koji može negativno utjecati na sposobnost poslovnog subjekta da postigne svoje ciljeve i provede svoje strategije, ili je nastao zbog postavljanja neprimjerenih ciljeva i strategija.

 

*Postupci procjene rizika (Risk assessment procedures) – revizijski postupci obavljeni radi stjecanja razumijevanja subjekta i njegovog okruženja, uključujući subjektove interne kontrole, radi identificiranja i procjenjivanja rizika značajnih pogrešnih prikazivanja, bilo zbog prijevare ili pogreške, na razini financijskih izvještaja i na razini tvrdnje.

 

Postupci uvida (Review procedures) – postupci koji se smatraju nužnim za ostvarenje cilja angažmana za obavljanje uvida. Uglavnom su to postavljanja upita osoblju subjekta i analitički postupci koji se primjenjuju na financijske podatke.

 

*Povezana strana (Related party) – strana koja je ili:

 

(a) povezana strana prema definiciji primjenjivog okvira financijskog izvještavanja; ili

 

(b) gdje primjenjivi okvir financijskog izvještavanja ne uređuje ili minimalno uređuje zahtjeve u vezi s povezanom stranom:

 

(i) osoba ili drugi subjekt koji ima kontrolu ili značajni utjecaj, izravno ili neizravno preko jednog ili više posrednika, nad subjektom koji izvještava;

 

(ii) drugi subjekt nad kojim subjekt koji izvještava ima kontrolu ili značajni utjecaj, izravno ili neizravno preko jednog ili više posrednika; ili

 

(iii) drugi subjekt koji je pod zajedničkom kontrolom subjekta koji izvještava kroz:

 

a. zajedničko kontrolno vlasništvo;

 

b. vlasnike koji su članovi uže obitelji; ili

 

c. zajednički ključni menadžment.

 

Međutim, subjekti koji su pod zajedničkom kontrolom države (tj. nacionalne, regionalne ili lokalne uprave) ne smatraju se povezanim, osim ako su uključeni u značajne transakcije ili međusobno dijele resurse u značajnom opsegu.

 

Povezane usluge (Relates services) – obuhvaćaju dogovorene postupke i kompilacije.

 

*Povezanost (Association) – vidjeti Revizorova povezanost s financijskim informacijama (Auditor’s association with financial information).

 

*Povijesne financijske informacije (Historical financial informations) – informacije o ekonomskim događajima nastalim u prošlim razdobljima ili o ekonomskim stanjima ili okolnostima u nekoj prošloj vremenskoj točki, izražene u novčanim iznosima u vezi s određenim subjektom, a izvedene su prvenstveno iz subjektovog računovodstvenog sustava.

 

Praktičar (Practitioner) profesionalni računovođa u javnoj praksi.

 

Praktičar (u kontekstu MSIU-a 3000 (izmijenjen)) (Practitioner (in the context of ISAE 3000 (Revised)) – pojedinac ili više njih koji obavljaju angažman (uobičajeno partner angažiran u angažmanu ili drugi članovi angažiranog tima, ili, ako je primjenjivo, revizorsko društvo). Ako je izričita namjera ovog MSIU-a da zahtjev ili obvezu ispuni partner angažiran u angažmanu, koristi se pojam »partner angažiran u angažmanu« radije nego pojam »praktičar«.

 

Praktičar (u kontekstu MSIU-a 4410 (izmijenjen)) (Practitioner (in the context of ISRS 4410 (Revised)) profesionalni računovođa u javnoj praksi koji obavlja kompilacijski angažman. Pojam uključuje angažiranog partnera ili druge članove angažiranog tima ili, ako je primjenjivo, društvo. Ako ovaj MSIU izričito nalaže da zahtjev ili obveza moraju biti ispunjeni od strane angažiranog partnera, korišten je pojam angažirani partner, a ne »praktičar«. »Angažirani partner« i »društvo« moraju se razumjeti kao upućivanje na njihove ekvivalente u javnom sektoru gdje je relevantno.

 

Praktičar (u kontekstu MSU-a 2400 (izmijenjen) (Practitioner (in the context of 2400 (Revised)) – profesionalni računovođa u javnoj praksi. Pojam uključuje angažiranog partnera ili druge članove angažiranog tima ili, ukoliko je primjenjivo, društvo. Ako je u ovom MSU-u navedena izričita namjera da zahtjev ili obvezu ispuni angažirani partner, korišten je pojam »angažirani partner« umjesto pojma »praktičar«. »Angažirani partner« i »društvo« su pojmovi koje, gdje je relevantno, treba čitati kao pozive na njihove ekvivalente u javnom sektoru.

 

*Praktičarev stručnjak (Practitioner’s expert) – pojedinac ili organizacija s posebnom stručnošću u području izvan računovodstva ili revizije, čiji rad u tom području koristi praktičar kako bi mu to pomoglo u pribavljanju dostatnih i primjerenih revizijskih dokaza. Praktičarev stručnjak može biti ili interni praktičarev stručnjak (koji je partner ili član stručnog osoblja, uključujući privremeno stručno osoblje, praktičarevog društva ili umreženog društva) ili neki eksterni praktičarev stručnjak.

 

*Preduvjeti za reviziju (Preconditions for an audit) – menadžmentova primjena prihvatljivog okvira financijskog izvještavanja pri sastavljanju financijskih izvještaja i suglasnost menadžmenta i, gdje je primjereno, onih koji su zaduženi za upravljanje, s pretpostavkom[18](MRevS 200, točka 13.) uz koju se obavlja revizija.

 

Pregled (u vezi kontrole kvalitete) (Review (in relation to quality control) – ocjenjivanje kvalitete rada koji su obavili drugi i zaključaka do kojih su došli.

 

*†Pregled kontrole kvalitete angažmana (Engagement quality control review) – proces oblikovan kako bi se, na datum izdavanja izvješća ili prije, osiguralo objektivno ocjenjivanje značajnih prosudbi angažiranog tima i zaključaka do kojih je tim došao pri formuliranju izvješća. Pregled kontrole kvalitete angažmana je proces za revizije financijskih izvještaja uvrštenih poslovnih subjekata te za ostale angažmane, ako ih ima, za koje je društvo odredilo da je potreban pregled kontrole kvalitete angažmana.

 

*†Pregledavatelj kontrole kvalitete angažmana (Engagement quality control reviewer) – partner, druga osoba u društvu, prikladno kvalificirana osoba izvan društva ili tim sastavljen od takvih pojedinaca, od kojih ni jedan nije član angažiranog tima, s dovoljnim i primjerenim iskustvom i ovlastima da objektivno ocjenjuje značajne prosudbe angažiranog tima i zaključke do kojih je tim došao pri formuliranju izvješća.

 

*Prethodni revizor (Predecessor auditor) – revizor iz drugog revizorskog društva koji je revidirao financijske izvještaje subjekta za prethodno razdoblje i kojeg je zamijenio trenutni revizor.

 

*Pretpostavka, u vezi s odgovornostima menadžmenta i, gdje je primjereno, onih koji su zaduženi za upravljanje, uz koju se obavlja revizija (Premise, relating to the responsibilities of management and, where appropriate, those charged with governance, on which an audit is conducted) – da su menadžment i, gdje je primjereno, oni koji su zaduženi za upravljanje potvrdili i razumjeli da snose sljedeće odgovornosti koje su ključne za obavljanje revizije sukladno MRevS-ovima. To se odnosi na odgovornost:

 

(a) za sastavljanje financijskih izvještaja u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja, uključujući gdje je relevantno njihovu fer prezentaciju;

 

(b) za onakve interne kontrole kakve menadžment i, gdje je primjereno, oni koji su zaduženi za upravljanje utvrde potrebnim za omogućavanje sastavljanja financijskih izvještaja bez značajnih pogrešnih prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške; i

 

(c) osiguravanja revizoru:

 

(i) pristupa svim informacijama za koje menadžment i, gdje je primjereno, oni koji su zaduženi za upravljanje znaju da su relevantne za sastavljanje financijskih izvještaja kao što su evidencije, dokumentacija i drugo;

 

(ii) dodatnih informacija koje revizor može tražiti za potrebe revizije od menadžmenta i, gdje je primjereno, onih koji su zaduženi za upravljanje; i

 

(iii) neograničeni pristup osobama unutar subjekta za koje revizor utvrdi da su mu nužne za pribavljanje revizijskih dokaza.

 

U slučaju okvira fer prezentacije, gore navedeno pod (a) može se preformulirati u »za sastavljanje i fer prezentaciju financijskih izvještaja u skladu s okvirom financijskog izvještavanja« ili »za sastavljanje financijskih izvještaja koji pružaju istinit i fer prikaz u skladu s okvirom financijskog izvještavanja«.

 

Za »Pretpostavka, u vezi s odgovornostima menadžmenta i, gdje je primjereno, onih koji su zaduženi za upravljanje, uz koju se obavlja revizija« može se također koristiti pojam – »pretpostavka«.

 

*Prihvatljiva stopa odstupanja (Tolerable rate of deviation) – stopa odstupanja od propisanih postupaka interne kontrole koju utvrđuje revizor i u odnosu na tu stopu revizor nastoji steći primjerenu razinu uvjerenja da stvarna stopa odstupanja u populaciji ne premašuje stopu odstupanja koju je utvrdio revizor.

 

*Prihvatljivo pogrešno prikazivanje (Tolerable misstatement) – novčani iznos koji odredi revizor i u vezi s kojim nastoji steći odgovarajuću razinu uvjerenja da stvarno pogrešno prikazivanje u populaciji ne nadmašuje taj novčani iznos.

 

*Prijevara (Fraud) – namjerna radnja jednog ili više pojedinaca unutar menadžmenta, onih koji su zaduženi za upravljanje, zaposlenika ili trećih strana, koja uključuje prijevaru kako bi se stekla nepravedna ili nezakonita korist.

 

Prijevarno financijsko izvještavanje (Fraudulent financial reporting) – obuhvaća namjerno pogrešno prikazivanje, uključujući ispuštanje iznosa i objavljivanja u financijskim izvještajima kako bi se prevarilo korisnike financijskih izvještaja.

 

Prikladni kriteriji (Suitable criteria) – vidjeti Kriteriji.

 

*†Prikladno kvalificirana vanjska osoba (Suitably qualified external person) – pojedinac izvan društva sa sposobnošću i kompetencijama da djeluje kao angažirani partner, primjerice partner iz drugog društva ili zaposlenik (s odgovarajućim iskustvom) profesionalnog računovodstvenog tijela čiji članovi mogu obavljati revizije i uvide u povijesne financijske informacije, druge angažmane s izražavanjem uvjerenja ili angažmane za obavljanje povezanih usluga ili partner iz neke organizacije koja pruža relevantne usluge kontrole kvalitete.

 

*Primijenjeni kriteriji (u kontekstu MRevS-a 810 (izmijenjen))[19](MRevS 810 (izmijenjen) Angažmani radi izvješćivanja o sažetim financijskim izvještajima) (Applied criteria (in the context of ISA 810 (Revised)) – kriteriji koje je menadžment primijenio pri sastavljanju sažetih financijskih izvještaja.

 

Primjenjivi kriteriji (u kontekstu MSIU-a 3410[20](MSIU 3410, Angažmani s izražavanjem uvjerenja o izvješćima o stakleničkim plinovima)) (Applicable criteria (in the context of MSAE 3410) – Kriteriji koje subjekt koristi u svrhu kvantificiranja i izvješćivanja o svojim emisijama u izvješću o SP.

 

Primjenjivi kriteriji (u kontekstu MSIU-a 3420[21](MSIU 3420, Angažmani s izražavanjem uvjerenja za izvještavanje o kompilaciji pro forma financijskih informacija uključenih u prospekt)) (Applicable criteria (in the context of MSAE 3420) – Kriteriji koje koristi odgovorna strana kad kompilira pro forma financijske informacije. Kriteriji mogu biti uspostavljeni od strane ovlaštene ili priznate organizacije za donošenje standarda ili temeljem zakona ili regulative. Ako ne postoje uspostavljeni kriteriji, njih će izraditi odgovorna strana.

 

*Primjenjivi okvir financijskog izvještavanja (Applicable financial reporting framework) – okvir financijskog izvještavanja koji je usvojio menadžment, i gdje je primjenjivo, oni koji su zaduženi za upravljanje, za sastavljanje financijskih izvještaja, a koji je prihvatljiv u kontekstu poslovnog subjekta i ciljeva financijskih izvještaja, ili ga nalaže zakon ili regulativa. U kontekstu MSPU 4410 (izmijenjen)[22](MSPU 4410 (izmijenjen), Angažmani za kompilacije) pojam više upućuje na financijske informacije nego na financijske izvještaje.

 

Pojam »okvir fer prezentacije« (fair presentation framework) koristi se za označavanje okvira financijskog izvještavanja koji zahtijeva sukladnost sa zahtjevima okvira i:

 

(a) izravno ili neizravno navodi da za postizanje fer prezentacije financijskih izvještaja može biti nužno da menadžment osigura objavljivanja povrh onih koje izričito zahtijeva okvir; ili

 

(b) izričito navodi kako može biti nužno da, radi postizanja fer prezentacije financijskih izvještaja, menadžment odstupi od ispunjavanja zahtjeva iz okvira. Očekuje se da će takva odstupanja biti nužna samo u iznimno rijetkim okolnostima.

 

Pojam »okvir sukladnosti« (compliance framework) koristi se za označavanje okvira financijskog izvještavanja koji zahtijeva sukladnost sa zahtjevima tog okvira, ali ne sadrži navode iz točke (a) ili (b).

 

*Primjerenost (revizijskog dokaza) (Appropriateness (of audit evidence)) – mjera kvalitete revizijskog dokaza, tj. njegove relevantnosti i pouzdanosti u potkrjepljivanju zaključaka na kojima se temelji revizorsko mišljenje.

 

*Pristranost menadžmenta (Management bias) – pomanjkanje neutralnosti menadžmenta u pripremanju informacija.

 

Procjena (Assess) – analiza identificiranih rizika pogrešnih prikazivanja kako bi se zaključilo o njihovoj značajnosti. Konvencionalno se taj pojam koristi samo u vezi s rizicima. (vidjeti također Ocjenjivanje (Evaluate)).

 

*Profesionalna prosudba (Professional judgement) – primjena relevantne osposobljenosti, znanja i iskustva u kontekstu koji daju revizijski, računovodstveni i etički standardi, pri stvaranju utemeljenih odluka o pravcima djelovanja koji su primjereni u okolnostima revizijskog angažmana.

 

Profesionalna prosudba (u kontekstu MSIU 3000 (izmijenjen)) (Professional judgment (in the context of ISAE 3000 (Revised)) – primjena relevantne osposobljenosti, znanja i iskustva, u kontekstu koji daju standardi za izražavanje uvjerenja i etički standardi, pri stvaranju utemeljenih odluka o pravcima djelovanja koji su primjereni u okolnostima angažmana.

 

Profesionalna prosudba (u kontekstu MSU 2400 (izmijenjen)) (Professional judgment (in the context of ISRE 2400 (Revised)) – primjena relevantne osposobljenosti, znanja i iskustva u kontekstu koji daju računovodstveni i etički standardi i standardi s izražavanjem uvjerenja, pri stvaranju utemeljenih odluka o pravcima djelovanja koji su primjereni u okolnostima angažmana uvida.

 

Profesionalni računovođa (Professional accountant)[23](Kako je definirano u IESBA Kodeksu.) – pojedinac član tijela koje je član IFAC-a.

 

Profesionalni računovođa u javnoj praksi[24](Kako je definirano u IESBA Kodeksu.) (Professional accountant in public practice) – profesionalni računovođa, neovisno o funkcionalnoj klasifikaciji (primjerice, revizija, porez ili konzalting) u društvu koje pruža profesionalne usluge. Ovaj se izraz također koristi za nazivanje društva profesionalnih računovođa u javnoj praksi.

 

*Profesionalni skepticizam (Professional skepticism) – odnos koji uključuje preispitivačko mišljenje, uz opreznost spram uvjeta koji mogu ukazivati na moguća pogrešna prikazivanja zbog pogreške ili prijevare, i kritičko procjenjivanje dokaza.

 

Profesionalni skepticizam (u kontekstu MSIU 3000 (izmijenjen)) (Professional skepticism (in the context of ISAE 3000 (Revised)) – odnos koji uključuje preispitivačko mišljenje, uz opreznost spram uvjeta koji mogu ukazivati na moguće pogrešne prikaze, i uz kritičko procjenjivanje dokaza.

 

*Profesionalni standardi (Professional standards) – Međunarodni revizijski standardi (International Standards on Auditing) i relevantni etički zahtjevi.

 

†Profesionalni standardi (u kontekstu MSKK 1[25](Međunarodni standard kontrole kvalitete 1, Kontrola kvalitete za društva koja obavljaju revizije i uvide u financijske izvještaje i ostale angažmane s izražavanjem uvjerenja i povezane usluge)) (Professional standards (in the context of ISQC 1)) – IAASB-ovi standardi za angažmane (IAASB Engagement Standards), kako je definirano u IAASB-ovom Predgovoru međunarodnim standardima kontrole kvalitete, revidiranja, uvida, ostalih izražavanja uvjerenja i povezanih usluga (Preface to the International Standards on Quality Control, Auditing,Review, Other Assurance and Related Services) i u relevantnim zahtjevima etike.

 

Pro forma financijske informacije (Pro forma financial information) – financijske informacije prikazane zajedno s uskladbama kako bi se ilustrirao utjecaj događaja ili transakcije na neusklađene financijske informacije kao da je događaj nastao ili transakcija obavljena na raniji datum odabran za potrebe ilustracije. U ovom MSIU (MSIU 3420, op. prev.) pretpostavlja se da su pro forma financijske informacije prikazane u obliku tabličnih stupaca koji se sastoje od (a) neusklađenih financijskih informacija; (b) pro forma uskladbi; i (c) rezultirajućeg pro forma stupca.

 

Pro forma usklađivanja (Pro forma adjustments) – u odnosu na neusklađene financijske informacije, uskladbe uključuju:

 

(a) uskladbe neusklađenih financijskih informacija koje ilustriraju utjecaj značajnog događaja ili transakcije (»događaj« ili »transakcija«) kao da je događaj nastao ili je transakcija obavljena na raniji datum odabran za potrebe ilustracije; i

 

(b) uskladbe neusklađenih financijskih informacija koje su potrebne za kompilaciju pro forma financijskih informacija na osnovi koja je dosljedna s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja izvještajnog subjekta (»subjekt«) i njegovim računovodstvenim politikama prema tom okviru.

 

Pro forma uskladbe uključuju relevantne financijske informacije o poslovanju koje je stečeno ili će biti stečeno (»stečeno poslovanje«) ili o poslovanju koje je bilo ili će biti otuđeno (»otuđeno poslovanje«), u mjeri u kojoj se takve informacije koriste u kompiliranju pro forma financijskih informacija (»financijske informacije o stečenom ili otuđenom poslovanju«).

 

Prognoza (Forecast) – prospektivne financijske informacije pripremljene na osnovi pretpostavki o budućim događajima za koje menadžment očekuje da će nastati i aktivnosti koje menadžment namjerava poduzeti od datuma na koji su informacije pripremljene (najvjerojatnije pretpostavke).

 

Projekcija (Projection) – financijska informacija o predviđanjima za buduće razdoblje pripremljena na temelju:

 

(a) hipotetskih pretpostavki o budućim događajima i aktivnostima menadžmenta za koje se ne očekuje da će nužno i nastati, primjerice kada su neki subjekti u početnoj fazi poslovanja ili razmatraju važnu promjenu u vrsti djelatnosti; ili

 

(b) kombinacije najboljih procjena i hipotetskih pretpostavki.

 

Promatranje (Observation) – sastoji se u gledanju procesa ili postupaka koje obavljaju drugi, primjerice, kad revizor promatra postupak brojanja zaliha koji provode klijentovi zaposlenici ili promatra provođenje kontrolnih aktivnosti.

 

Prospekt (Prospectus) – dokument koji je izdan sukladno zakonskim ili regulativnim zahtjevima koji su povezani s subjektovim vrijednosnim papirima, a osnovi kojega bi treća strana trebala donijeti investicijsku odluku.

 

Prospektivne financijske informacije (Prospective financial information) – financijske informacije temeljene na pretpostavkama o događajima koji mogu nastati u budućnosti i mogućim radnjama subjekta. Mogu biti u obliku prognoza, projekcija ili njihove kombinacije (Vidjeti Prognoze (Forecast) i Projekcije (Projection)).

 

Protupravno prisvajanje imovine (Misappropriation of assets) – obuhvaća krađu imovine subjekta i često ju čine zaposlenici krađom malih i neznačajnih iznosa. Međutim, može uključivati i menadžment koji je često sposobniji prikriti ili zatajiti protupravno prisvajanje imovine na način koji je teško otkriti.

 

Provjeravanje (kao revizijski postupak) (Inspection (as an audit procedure)) – ispitivanje evidencija ili dokumenata, internih ili eksternih, u papirnatom ili elektroničkom obliku ili obliku drugih medija, ili fizičko ispitivanje imovine.

 

*†Provjeravanje (u vezi s kontrolom kvalitete) (Inspection (in relation to quality control)) – u vezi s okončanim angažmanima, postupci oblikovani za pružanje dokaza da je angažirani tim postupao u skladu s politikama i postupcima društva za kontrolu kvalitete.

 

*Prožimajući (Pervasive) – pojam se koristi u kontekstu pogrešnog prikazivanja za opisivanje učinaka pogrešnih prikazivanja na financijske izvještaje ili mogućih učinaka pogrešnih prikazivanja na financijske izvještaje, koja su, ako ih ima, neotkrivena zbog nemogućnosti pribavljanja dostatnih i primjerenih revizijskih dokaza. Prožimajući učinci na financijske izvještaje su oni koji po prosudbi revizora:

 

(a) nisu ograničeni na određene elemente, račune ili stavke financijskih izvještaja;

 

(b) u slučaju da su tako ograničeni, predstavljaju ili mogu predstavljati značajnu proporciju financijskih izvještaja; ili

 

(c) u vezi s objavljivanjima, od ključne su važnosti za razumijevanje financijskih izvještaja od strane korisnika.

 

[26](Pojam »financijski izvještaji« je definiran u točki 13(f) MRevS-a 200, Opći ciljevi neovisnog revizora i obavljan je revizije u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima.) *Računovodstvena procjena (Accounting estimate) – novčani iznos za koji je mjerenje, u skladu sa zahtjevima primjenjivog okvira financijskog izvještavanja, podložno nesigurnosti procjene.

 

[27](U slučaju poduslužne organizacije revizor usluge u servisnoj organizaciji koja koristi usluge poduslužne organizacije je također revizor korisnika.) *Računovodstvene evidencije (Accounting records) – zapisi početnih računovodstvenih knjiženja i potkrjepljujuće isprave, kao što su čekovi i izvodi o elektroničkom transferu novca; fakture; ugovori; glavna knjiga i pomoćne knjige; knjiženja u dnevniku i ostala usklađivanja financijskih izvještaja koja se ne odražavaju u formalnim knjiženjima u dnevnik; i dokumentacija kao što su radni listovi i obračunske tablice koje potkrjepljuju raspored troškova, izračune, usklađivanja i objavljivanja.

 

*†Razumno uvjerenje (u kontekstu revizijskih angažmana i u kontroli kvalitete) (Reasonable assurance (in the context of audit engagements, and in quality control)) – visoka, ali ne i apsolutna, razina uvjerenja.

 

*†Relevantni etički zahtjevi (u kontekstu MRevS-ova) (Relevant ethical requirements (in the context of the ISAs) – zahtjevi etike kojima su podvrgnuti angažirani tim i pregledavatelj kontrole kvalitete angažmana kad obavljaju revizijski angažman, koji uobičajeno obuhvaćaju odredbe Kodeksa etike profesionalnih računovođa (uključujući Međunarodne standarde neovisnosti) International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) koji je izdao Međunarodni odbor za standarde etike za profesionalne računovođe (International Ethics Standards Board for Accountants) (IESBA Kodeks) koje se odnose na reviziju financijskih izvještaja zajedno s restriktivnijim zahtjevima nacionalne etike.

 

Relevantni etički zahtjevi (u kontekstu MSU-a 2400 (izmijenjen)) (Relevant ethical requirements (in the context of ISRE 2400 (Revised)) – zahtjevi etike kojima je podvrgnut angažirani tim kada obavlja angažmane uvida. Ti zahtjevi uobičajeno obuhvaćaju odredbe Kodeksa etike profesionalnih računovođa (uključujući Međunarodne standarde neovisnosti) International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) koji je izdao Međunarodni odbor za standarde etike za profesionalne računovođe (International Ethics Standards Board for Accountants) (IESBA Kodeks) koje se odnose na uvid u financijske izvještaje zajedno s restriktivnijim zahtjevima nacionalne etike.

 

Relevantni etički zahtjevi (u kontekstu MSPU 4410 (izmijenjen)) (Relevant ethical requirements (in the context of ISRS 4410 (Revised)) – Etički zahtjevi kojima podliježe angažirani tim koji obavlja kompilacijske angažmane. Ovi zahtjevi obično obuhvaćaju odredbe Kodeksa etike profesionalnih računovođa (uključujući Međunarodne standarde neovisnosti) International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) koji je izdao Međunarodni odbor za standarde etike za profesionalne računovođe (International Ethics Standards Board for Accountants) (IESBA Kodeks) koje se odnose na angažmane za kompilaciju zajedno s restriktivnijim zahtjevima nacionalne etike.

 

*†Relevantni etički zahtjevi (u kontekstu MSKK 1) (Relevant ethical requirements (in the context of ISQC 1)) – etički zahtjevi kojima podliježe angažirani tim i pregledavatelj kontrole kvalitete angažmana kad obavljaju revizije ili uvide u financijske izvještaje ili druge angažmane s izražavanjem uvjerenja ili angažmane za povezane usluge, koji uobičajeno obuhvaćaju odredbe Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde neovisnosti) (International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) koje je izdao Odbor za međunarodne etičke standarde za računovođe (International Ethics Standards Board for Accountants) (IESBA Kodeks) zajedno s restriktivnijim nacionalnim zahtjevima.

 

*Revidirani financijski izvještaji (u kontekstu MRevS-a 810 (izmijenjen)) (Audited financial statements (in the context of ISA 810 (Revised)) – financijski izvještaji[28](Pojam »financijski izvještaji« je definiran u točki 13(f) MRevS-a 200, Opći ciljevi neovisnog revizora i obavljan je revizije u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima.) koje je revizor revidirao u skladu s MRevS-ovima i iz kojih su izvedeni sažeti financijski izvještaji.

 

*Revizija grupe (Group audit) – revizija financijskih izvještaja grupe.

 

*Revizijska dokumentacija (Audit documentation) – evidencija o obavljenim revizijskim postupcima, pribavljenim relevantnim revizijskim dokazima i zaključcima koje je revizor stvorio (ponekad se također rabi pojam – radna dokumentacija ili radni papiri).

 

Revizijske tehnike potpomognute primjenom računala (Computer-assisted audit techniques) – primjene revizijskih postupaka korištenjem računala kao revizijskog alata. (također poznate pod skraćenicom CAATs).

 

*Revizijski dokazi (Audit evidence) – informacije koje koristi revizor pri donošenju zaključaka na kojima zasniva revizorsko mišljenje. Revizijski dokazi obuhvaćaju informacije sadržane u računovodstvenim evidencijama na kojima se zasnivaju financijski izvještaji kao i druge informacije. Vidjeti Dostatnost revizijskih dokaza i Primjerenost revizijskih dokaza (Sufficiency of audit evidence and Appropriateness of audit evidence).

 

*Revizijski rizik (Audit risk) – rizik da revizor izrazi neprimjereno mišljenje kad su financijski izvještaji značajno pogrešno prikazani. Revizijski rizik je funkcija rizika značajnog pogrešnog prikazivanja i rizika detekcije.

 

*Revizijski spis (Audit file) – jedna ili više mapa ili drugih medija pohrane, u fizičkom ili elektroničkom obliku, koja obuhvaća revizijsku dokumentaciju za određeni angažman.

 

*Revizorsko mišljenje (Audit opinion) – vidjeti Modificirano mišljenje (Modified opinion) i Nemodificirano mišljenje (Unmodified opinion).

 

*Revizorsko mišljenje za grupu (Group audit opinion) – revizorsko mišljenje za financijske izvještaje grupe.

 

*Revizijsko uzorkovanje (Audit sampling) – primjena revizijskih postupaka na manje od 100 % stavki unutar populacije koja je relevantna za reviziju tako da sve stavke za uzorkovanje imaju mogućnost biti odabrane kako bi se revizoru osigurala razumna osnova za stvaranje zaključka o cijeloj populaciji.

 

*Revizor (Auditor) – pojam »revizor« koristi se za označavanje osobe ili osoba koje obavljaju reviziju, uobičajeno za angažiranog partnera ili druge članove angažiranog tima ili, kad je primjenjivo, za društvo. Pojam »angažirani partner«, a ne pojam »revizor« koristi se kad neki MRevS sadrži izričitu namjeru da zahtjev ili odgovornost ispuni angažirani partner. »Angažirani partner« i »društvo«, kad je relevantno, trebaju se shvaćati u značenju koja imaju njihove istoznačnice u javnom sektoru gdje je to relevantno.

 

*Revizor komponente (Component auditor) – revizor koji, na zahtjev angažiranog tima grupe, za reviziju grupe obavlja posao na financijskim informacijama koje se odnose na komponentu.

 

*Revizor korisnika (User auditor) – revizor koji revidira i izvješćuje o financijskim izvještajima subjekta korisnika.

 

Revizor korisnika (u kontekstu MSIU 3402) (User auditor (in the context of ISAE 3402)) – revizor koji revidira i izvješćuje o financijskim izvještajima subjekta korisnika.[29](U slučaju poduslužne organizacije revizor usluge u servisnoj organizaciji koja koristi usluge poduslužne organizacije je također revizor korisnika.)

 

Revizor sustava uslužne organizacije (u kontekstu MSIU 3402) (Service auditor (in the context of ISAE 3402)) – praktičar koji na zahtjev uslužne organizacije izdaje izvješće s izražavanjem uvjerenja o kontrolama uslužne organizacije.

 

*Revizor uslužne organizacije (Service auditor) – revizor koji na zahtjev uslužne organizacije sastavlja izvješće s izražavanjem uvjerenja o kontrolama uslužne organizacije.

 

*Revizorov raspon (Auditor’s range) – vidjeti Revizorova točka procjene (Auditor’s point estimate).

 

*Revizorov stručnjak (Auditor’s expert) – pojedinac ili društvo s posebnom stručnošću u području izvan računovodstva ili revizije, čiji rad u tom području koristi revizor kako bi mu to pomoglo u pribavljanju dostatnih i primjerenih revizijskih dokaza. Revizorov stručnjak može biti interni revizorov stručnjak (koji je partner[30](»Partner« i »društvo«, kada je primjenjivo, trebaju se shvaćati u značenju koja imaju njihove istoznačnice u javnom sektoru.) ili član stručnog osoblja, uključujući privremenog stručnog osoblja, revizorskog društva ili društva mreže) ili neki eksterni revizorov stručnjak.

 

Revizorova povezanost s financijskim informacijama (Auditor’s association with financial information) – revizor je povezan s financijskim informacijama kad prilaže svoje izvješće tim informacijama ili dopušta da se njegovo ime koristi u profesionalnoj povezanosti s tim informacijama.

 

*Revizorova točka procjene ili revizorov raspon (Auditor’s point estimate or auditor’s range) – iznos,odnosno raspon iznosa koji je izveden iz revizijskih dokaza za primjenu pri ocjenjivanju menadžmentove točke procjene.

 

*†Revizorsko društvo (Audit firm) – vidjeti Društvo (Firm).

 

Rizik angažmana (Engagement risk) – rizik da praktičar izrazi neprimjereni zaključak kad su informacije o predmetnom pitanju značajno pogrešno prikazane.

 

Rizik angažmana s izražavanjem uvjerenja (Assurance engagement risk) – rizik da praktičar izrazi neprimjereni zaključak kad su informacije o predmetnom pitanju značajno pogrešno prikazane.

 

*Rizik neotkrivanja (Detection risk) – rizik da postupci koje je obavio revizor radi smanjivanja revizijskog rizika na prihvatljivo nisku razinu neće otkriti pogrešno prikazivanje koje postoji u nekoj tvrdnji i koje može biti značajno, pojedinačno ili zajedno s ostalim pogrešnim prikazivanjima.

 

*Rizik neuvjetovan uzorkovanjem (Non-sampling risk) – rizik da revizor formira pogrešan zaključak zbog bilo kojeg razloga koji nije povezan s uzorkovanjem.

 

*Rizik uzorkovanja (Sampling risk) – rizik da revizorovi zaključci temeljeni na uzorku mogu biti drugačiji od zaključka do kojega bi se došlo provođenjem istih revizijskih postupaka na čitavoj populaciji. Rizik uzorkovanja može dovesti do dvije vrste pogrešnih zaključaka:

 

(a) u slučaju testa kontrola, da su kontrole učinkovitije nego što u stvarnosti jesu, ili, u slučaju testa detalja, da značajna pogrešna prikazivanja ne postoje iako u stvarnosti ona postoje. Revizor prvenstveno vodi računa o ovoj vrsti pogrešnih zaključaka jer ona utječe na učinkovitost revizije i vjerojatnije je da vodi k neprimjerenom revizorskom mišljenju.

 

(b) u slučaju testa kontrola, da su kontrole manje učinkovite nego što u stvarnosti jesu, ili, u slučaju testa detalja, da postoje značajna pogrešna prikazivanja iako u stvarnosti ne postoje. Ova vrsta pogrešnih zaključaka utječe na djelotvornost revizije jer će uobičajeno voditi k obavljanju dodatnih poslova na temelju kojih će se ustanoviti da su početni zaključci bili pogrešni.

 

Rizik značajnih pogrešnih prikazivanja (u kontekstu MSIU 3000 (izmijenjen)) (Risk of material misstatement (in the context of MSIU 3000 (Revised)) – Rizik da je informacija o predmetnom pitanju značajno pogrešno prikazana prije angažmana.

 

*Rizik značajnog pogrešnog prikazivanja (Risk of material misstatement) – rizik da su financijski izvještaji značajno pogrešno prikazani prije revizije. Ovaj rizik ima dvije komponente, kako je niže opisano, za razinu tvrdnje:

 

(a) Inherentni rizik (Inherent risk) – podložnost neke tvrdnje o klasi transakcija, stanju računa ili objavljivanju pogrešnom prikazivanju koje može biti značajno pojedinačno ili zajedno s ostalim pogrešnim prikazivanjima prije razmatranja bilo kakvih povezanih kontrola.

 

(b) Kontrolni rizik (Control risk) – rizik da pogrešno prikazivanje koje može nastati u tvrdnji o klasi transakcija, stanju računa ili objavljivanju, a koje može biti značajno, pojedinačno ili zajedno s ostalim pogrešnim prikazivanjima, neće biti spriječeno ili pravodobno otkriveno i ispravljeno djelovanjem internih kontrola subjekta.

 

*Sažeti financijski izvještaji (u kontekstu MRevS-a 810 (izmijenjen)) (Summary financial statements (in the context of ISA 810 (Revised)) – povijesne financijske informacije izvedene iz financijskih izvještaja a koje sadrže manje pojedinosti nego financijski izvještaji ali koje još uvijek osiguravaju strukturirano predstavljanje subjektovih ekonomskih resursa i obveza u nekom vremenskom trenutku ili njihove promjene tijekom razdoblja konzistentno s onim predstavljanjem koje pružaju financijski izvještaji.[31](MRevS 200, točka 13(f).) Različita zakonodavstva mogu koristiti različite terminologije za opisivanje takvih povijesnih informacija.

 

Staklenički plinovi (SP) (Greenhouse gases (GHGs)) – ugljični dioksid (CO2) i svi drugi plinovi koji se prema primjenjivim kriterijima moraju uključiti u izvješće o stakleničkim plinovima kao što su: metan, dušikov oksid, sumporni heksafluorid, fluorougljikovodici, perfluorougljici i klorofluorougljici. Plinovi koji nisu ugljični dioksid često se izražavaju u smislu ekvivalenta ugljičnog dioksida (CO2-e).

 

*Statističko uzorkovanje (Statistical sampling) – pristup uzorkovanju koji ima sljedeće karakteristike:

 

(a) slučajan odabir stavki uzoraka; i

 

(b) korištenje teorije vjerojatnosti u ocjeni rezultata uzorka, uključujući mjerenje rizika uvjetovanog uzorkovanjem.

 

Pristup uzorkovanju koji nema karakteristike iz (a) ili (b) smatra se nestatističkim uzorkovanjem.

 

*Stratifikacija (Stratification) – proces dijeljenja populacije u podskupine, od kojih je svaka podskupina grupa stavki koje imaju slična obilježja (često novčanu vrijednost).

 

*†Stručno osoblje (Staff) – profesionalno osoblje, osim partnera, uključujući bilo koje stručnjake koje društvo zapošljava.

 

*Stručnost (Expertise) – vještina, znanje i iskustvo u određenom području.

 

*Stručnjak (Expert) – vidjeti Revizorov stručnjak (Auditor’s expert) i Menadžmentov stručnjak (Management’s expert).

 

Subjekt (u kontekstu MSIU 3410) – Entity (in the context of MSIU 3410) – pravna osoba, gospodarski subjekt ili dio pravnog ili gospodarskog subjekta koji se može identificirati (na primjer, tvornica ili drugi oblik objekta, kao što je odlagalište) ili kombinacija pravnih ili drugih subjekata ili dijelova tih subjekata (na primjer, zajednički pothvat) na koje se odnose emisije iz izvješća o stakleničkim plinovima.

 

*Subjekt korisnik (User entity) – subjekt koji koristi uslužnu organizaciju i kojemu se revidiraju financijski izvještaji.

 

Subjekt korisnik (u kontekstu MSIU-a 3402) (User entity (in the context of ISAE 3402)) – subjekt koji koristi uslužnu organizaciju.

 

Subjektov proces procjene rizika (Entity’s risk assessment process) – komponenta internih kontrola koja je subjektov proces za identificiranje poslovnih rizika relevantnih za ciljeve financijskog izvještavanja i odlučivanje o aktivnostima za razrješavanje tih rizika i njihovih rezultata.

 

Sustav trgovanja emisijama (Emissions trading scheme) – tržišno utemeljen pristup koji se koristi za kontrolu stakleničkih plinova pružanjem gospodarskih poticaja za postizanje smanjenja emisija takvih plinova.

 

*Sustav uslužne organizacije (Service organization’s system) – politike i postupci koje je oblikovala, implementirala i koje održava uslužna organizacija radi pružanja usluga subjektima korisnicima koje su obuhvaćene izvješćem revizora usluge.

 

Sustav uslužne organizacije (ili sustav) (u kontekstu MSIU 3402) (Service organization’s system (or the system)(in the context of MSIU 3402)) – politike i postupci koje je oblikovala i implementirala uslužna organizacija radi pružanja usluga subjektima korisnicima, a koje su obuhvaćene izvješćem s izražavanjem uvjerenja revizora usluge. Opis vlastitog sustava koji sastavljaju uslužne organizacije uključuje identifikaciju usluga koje obuhvaća, razdoblje ili u slučaju izvješća vrste 1, datum na koji se odnosi opis; kontrolne ciljeve i s ciljevima povezane kontrole.

 

Test (Test) – primjena postupaka na neke ili sve stavke populacije.

 

Test kontrola (u kontekstu MSIU 3402) (Test of controls (in the context of ISAE 3402)) – postupak oblikovan za ocjenjivanje operativne učinkovitosti kontrola u postizanju kontrolnih ciljeva navedenih u opisu sustava koji je sastavila uslužna organizacije.

 

Test praćenja (Walk-through test) – sadrži praćenje nekoliko transakcija kroz sustav financijskog izvještavanja.

 

*Testovi kontrola (Tests of control) – revizijski postupci oblikovani radi ocjenjivanja operativne učinkovitosti kontrola u sprječavanju, ili otkrivanju i ispravljanju, značajnih pogrešnih prikazivanja na razini tvrdnje.

 

*Transakcija između neovisnih osoba (Arm’s length transaction) – transakcija koja se obavlja pod uvjetima i okolnostima kao što su oni između voljnog kupca i voljnog prodavatelja koji su nepovezani i djeluju neovisno jedan o drugome i teže ostvarenju svojih najboljih interesa.

 

*Tvrdnje (Assertions) – izjave menadžmenta, eksplicitne ili drugačije, koje su sadržane u financijskim izvještajima, a koje revizor koristi pri razmatranju različitih vrsta potencijalnih pogrešnih prikazivanja koja mogu nastati. U kontekstu MSIU-a 3410 tvrdnje se definiraju kao izjave subjekta, eksplicitne ili drugačije, koje su sadržane u izvješću o stakleničkim plinovima, a koje koristi praktičar pri razmatranju različitih vrsta pogrešnih prikazivanja koja mogu nastati.

 

Uklanjanje (Removal) – staklenički plinovi koje je subjekt tijekom razdoblja uklonio iz atmosfere ili koji bi bili emitirani u atmosferu da nisu uhvaćeni i usmjereni u ponor.

 

Upit (Inquiry) – predstavlja traženje informacija, financijskih i nefinancijskih, od informirane osobe unutar ili izvan subjekta.

 

Upit (u kontekstu MSU 2400 (izmijenjen)) (Inquiry (in the context of ISRE 2400 (Revised)) – Upit obuhvaća traženje informacija od informiranih osoba unutar ili izvan subjekta.

 

*Upravljanje (Governance) – ovaj pojam opisuje uloge osobe ili osoba ili jedne ili više organizacija s odgovornošću za nadziranje strateškog pravca poslovanja subjekta i s obvezama koje su povezane s odgovornostima subjekta.

 

*Uslužna organizacija (Service organization) – organizacija koja je treća strana (ili segment takve organizacije) i pruža usluge subjektima korisnicima koje su dio informacijskog sustava tih subjekata relevantan za financijsko izvještavanje.

 

Uslužna organizacija (u kontekstu MSIU-a 3402) (Service organization (in the context of ISAE 3402)) – organizacija koja je treća strana (ili segment takve organizacije) i pruža usluge subjektima korisnicima koje su vjerojatno relevantne za interne kontrole subjekata korisnika s obzirom da se odnose na financijsko izvještavanje.

 

*Usporedne informacije (Comparative information) – iznosi i objavljivanja koja se odnose na jedno ili više prethodnih razdoblja koji su uključeni u financijske izvještaje u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja. U kontekstu MSIU 3410 usporedne informacije su definirane kao iznosi i objavljivanja u odnosu na jedno ili više prethodnih razdoblja koja su uključena u izvješće o stakleničkim plinovima.

 

*Usporedne stavke (Corresponding figures) – usporedne informacije gdje su iznosi i ostala objavljivanja za prethodno razdoblje uključeni kao integralni dio financijskih izvještaja tekućeg razdoblja s namjerom da bi se čitali samo u odnosu na iznose i ostala objavljivanja koja se odnose na tekuće razdoblje (nazivaju se »stavke tekućeg razdoblja«). Razina prezentirane detaljnosti usporednih iznosa i objavljivanja prvenstveno je uvjetovana njihovom relevantnošću u odnosu na stavke tekućeg razdoblja.

 

*Usporedni financijski izvještaji (Comparative financial statements) – usporedne informacije gdje se uključuju iznosi i ostala objavljivanja za prethodno razdoblje radi usporedbe s financijskim izvještajima tekućeg razdoblja. Ako su usporedne informacije revidirane, na njih se poziva u revizorskom mišljenju. Razina informacija uključenih u te usporedne financijske izvještaje usporediva je s onom iz financijskih izvještaja tekućeg razdoblja.

 

*†Uvjerenje (Assurance) – vidjeti Razumno uvjerenje.

 

*†Uvršteni subjekt (Listed entity) – poslovni subjekt čije dionice ili dužnički financijski instrumenti kotiraju ili su uvršteni na priznatu burzu ili se njima trguje prema pravilima priznate burze ili drugog jednakovrijednog tijela.

 

*Uzorkovanje (Sampling) – vidjeti Revizijsko uzorkovanje (Audit sampling).

 

*Vanjska konfirmacija (External confirmation) – revizijski dokaz dobiven kao izravni pisani odgovor revizoru od treće strane (strane od koje se zahtijeva konfirmiranje), u pisanom obliku ili u elektroničkom ili drugom mediju.

 

Vještine i tehnike izražavanja uvjerenja (Assurance skills and techniques) – vještine i tehnike koje se odnose na planiranje, prikupljanje dokaza, ocjenjivanje dokaza, komuniciranje i izvještavanje koje pokazuje praktičar na području izražavanja uvjerenja, a koje su različite od stručnosti za osnovno predmetno pitanje u bilo kojem određenom angažmanu s izražavanjem uvjerenja ili njegovog mjerenja ili ocjenjivanja.

 

Vrsta emisije (Type of emission) – grupiranje emisija na temelju, primjerice, izvora emisije, vrste plina, regije ili objekta.

 

*Zahtjev pozitivne konfirmacije (Positive confirmation request) – zahtjev da stranka kojoj se šalje zahtjev za konfirmiranje odgovori izravno revizoru navodeći slaže li se ili ne s informacijama sadržanim u traženoj konfirmaciji ili da odgovori dostavljanjem traženih informacija.

 

* Značajan nedostatak u internoj kontroli (Significant deficiency in internal control) – nedostatak ili kombinacija nedostataka u internim kontrolama koja je, po revizorovoj profesionalnoj prosudbi, od dostatne važnosti da zaslužuje pozornost onih koji su zaduženi za upravljanje.

 

*Značajan rizik (Significant risk) – identificiran i procijenjen rizik značajnog pogrešnog prikazivanja koji, po revizorovoj prosudbi, u reviziji zahtijeva posebno razmatranje.

 

*Značajna komponenta (Significant component) – komponenta koju je identificirao angažirani tim grupe: (i) koja je od pojedinačne financijske važnosti za grupu, ili (ii) koja vjerojatno, zbog specifične vrste ili okolnosti, uključuje značajne rizike značajnog pogrešnog prikazivanja financijskih izvještaja grupe.

 

Značajni objekt (Significant facility) – objekt koji je od pojedinačnog značaja zbog veličine svojih emisija u odnosu na ukupne emisije uključene u izvješće o stakleničkim plinovima ili njegove specifične prirode ili okolnosti koje dovode do posebnih rizika značajnih pogrešnih prikazivanja.

 

Značajnost (Significance) – relativna važnost pitanja promatranog u kontekstu. Važnost pitanja prosuđuje praktičar u kontekstu u kojem se ono razmatra. To može uključivati, primjerice, razumne izglede da pitanje mijenja ili utječe na odluke namjeravanih korisnika izvješća praktičara; ili, kao drugi primjer, kad se kontekst odnosi na prosuđivanje treba li izvijestiti o pitanju one koji su zaduženi za upravljanje, bili se njima pitanje činilo važnim u odnosu na njihove dužnosti. Značajnost se može razmatrati u kontekstu kvalitativnih i količinskih čimbenika, kao što su relativna veličina, vrsta i učinak na predmetno pitanje i izraženi interes namjeravanih korisnika ili primatelja.

 

*Značajnost komponente (Component materiality) – značajnost za komponentu koju je odredio angažirani tim grupe.

 

*Značajnost za provedbu (Performance materiality) – iznos ili iznosi koje revizor odredi niže od iznosa značajnosti za financijske izvještaje kao cjelinu kako bi smanjio na prihvatljivo nisku razinu vjerojatnost da zbrojena neispravljena i neotkrivena pogrešna prikazivanja prijeđu iznos značajnosti za financijski izvještaj kao cjelinu. Ako je primjenjivo, značajnost za provedbu odnosi se također na iznos ili iznose koje je odredio revizor niže od jedne ili više razina značajnosti za određenu klasu transakcija, stanja računa ili objavljivanja. U kontekstu MSIU 3410, značajnost za provedbu definira se kao iznos ili iznosi koje odredi praktičar niže od značajnosti za izvješće o SP kako bi se na primjereno nisku razinu smanjila vjerojatnost da zbroj neispravljenih i neotkrivenih pogrešnih prikazivanja premašuje značajnost za izvješće o SP. Ako je primjenjivo, značajnost za provedbu također se odnosi i na iznos ili iznose koje je praktičar odredio niže od razine ili razina značajnosti za određene vrste emisija ili objavljivanja.

 

Copyright © Ante Borić