Pristupanje sadržaju

Uredba (EU) 2024/1347 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. svibnja 2024. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva kao korisnika međunarodne zaštite, za jedinstveni status za izbjeglice ili za osobe koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu i za sadržaj odobrene zaštite, o izmjeni Direktive Vijeća 2003/109/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća

Za pristup ovom sadržaju odnosno za preuzimanje dokumenta, molimo unesite kôd:

 • preuzimanje 1 dokumenta
 • pristup svim sadržajima (pročišćeni zakoni i podzakonski propisi, sudska praksa, EU propisi, vijesti)
 • mogućnost odabira teksta za copy/paste/ispis
 • bez reklama
 • unutar 7 dana od kupnje

Pošaljite SMS poruku sadržaja
ZAKON1 na broj 647 647
(cijena 0,82 €)

Na Vaš mobitel stići će povratna poruka u kojoj je jednokratni kôd za pristup sadržaju, koji molimo unesite u predviđeno polje.


Info: 098 9772 935
Operater: IT jedan d.o.o.

 • preuzimanje 100 dokumenata
 • pristup svim sadržajima (pročišćeni zakoni i podzakonski propisi, sudska praksa, EU propisi, vijesti)
 • mogućnost odabira teksta za copy/paste/ispis
 • bez reklama
 • unutar 365 dana od kupnje
 • namijenjeno za 1 korisnika (1 računalo + 1 mobilni uređaj)

Cijena: 40,00 € (PDV uključen)


Pažljivo unesite podatke:


Na Vaš mail ćemo poslati ponudu u kojoj je uputa za plaćanje.