Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 27/2023 (8.3.2023.), Pravilnik o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima

Ministarstvo poljoprivrede

453

Na temelju članka 132. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/2018, 42/2020, 127/2020, 52/2021 i 152/2022) ministrica nadležna za poljoprivredu donosi

PRAVILNIK

O ODREĐIVANJU PODRUČJA S PRIRODNIM I OSTALIM OGRANIČENJIMA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom određuju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima u skladu s člankom 71. Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 i Uredbe (EU) br. 1307/2013 (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 2021/2115).

(2) Status pripadnosti područjima s prirodnim i ostalim ograničenjima utvrđen je na razini jedinica lokalne samouprave (dalje u tekstu: JLS) temeljem »Studije određivanje područja sa prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima s kalkulacijama uz utvrđivanje vrijednosti kontekst indikatora broj 41, »Organska tvar u tlu« i broj 42, »Erozija tla vodom« za programsko razdoblje 2021. – 2027.« za potrebe provedbe intervencija Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. godina.

(3) Iznimno, za područje JLS naziva Split (OG_MB – 04090) iz statusa pripadnosti područjima s prirodnim i ostalim ograničenjima izdvaja se urbano područje grada, u skladu s obuhvatom naselja iz Registra prostornih jedinica (Split – NAS_MB= 059200).

(4) Područja s prirodnim i ostalim ograničenjima razvrstavaju se na sljedeće kategorije:

a) gorsko planinska područja – GPP

b) područja sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO

c) područja s posebnim ograničenjima – PPO.

Članak 2.

(1) Gorsko planinska područja obuhvaćaju one JLS koje na najmanje 50 % svog teritorija ispunjavaju sljedeće kriterije:

a) Nadmorska visina iznad 700 m

b) Nadmorska visina 500 – 700 m uz nagib veći od 15 %

c) Nadmorska visina 400 – 500 m uz nagib veći od 15 % ukoliko je vertikalna raščlanjenost reljefa veća od 500 m.

Ovaj je kriterij primjenjiv samo u slučaju kada JLS graniči s JLS koja je definirana u skladu s prvim ili drugim kriterijem.

(2) Područja sa značajnim prirodnim ograničenjima obuhvaćaju one JLS koje na najmanje 60 % poljoprivredne površine ispunjavaju sljedeće kriterije i granične vrijednosti definirane u Prilogu III Uredbe (EU) br. 1305/2013:

a) Ograničena propusnost tla

b) Nepovoljna tekstura i kamenitost

c) Plitka ekološka dubina

d) Nepovoljna kemijska svojstva i

e) Nagib.

(3) Područja s posebnim ograničenjima obuhvaćaju one JLS koje na najmanje 50 % svog teritorija imaju karakteristike krša.

Članak 3.

Popis područja iz članka 2. ovoga Pravilnika nalazi se u Dodatku 1., 2. i 3. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima (»Narodne novine«, br. 34/2015, 65/2015, 91/2015, 19/2017 i 38/2019).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/114 Urbroj: 525-07/288-23-11 Zagreb, 3. ožujka 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

DODATAK 1.

Popis JLS koje su razvrstane u GPP (Gorsko planinska područja)

 

MB OPĆINE/GRADA

NAZIV OPĆINE/GRADA

ŽUPANIJA

OGRANIČENJE

00043

BAKAR

Primorsko-goranska

GPP

00094

BAŠKA VODA

Splitsko-dalmatinska

GPP

00779

BRELA

Splitsko-dalmatinska

GPP

00370

BRINJE

Ličko-senjska

GPP

00388

BROD MORAVICE

Primorsko-goranska

GPP

00515

CIVLJANE

Šibensko-kninska

GPP

00558

ČABAR

Primorsko-goranska

GPP

00612

ČAVLE

Primorsko-goranska

GPP

00698

DELNICE

Primorsko-goranska

GPP

00841

DONJI LAPAC

Ličko-senjska

GPP

01171

FUŽINE

Primorsko-goranska

GPP

01309

GOSPIĆ

Ličko-senjska

GPP

01317

GRAČAC

Zadarska

GPP

01341

GRADAC

Splitsko-dalmatinska

GPP

01481

HRVACE

Splitsko-dalmatinska

GPP

01708

JELENJE

Primorsko-goranska

GPP

01783

KARLOBAG

Ličko-senjska

GPP

01830

KIJEVO

Šibensko-kninska

GPP

01864

KLANA

Primorsko-goranska

GPP

01961

KNIN

Šibensko-kninska

GPP

02232

LANIŠĆE

Istarska

GPP

02372

LOKVE

Primorsko-goranska

GPP

05878

LOKVIČIĆI

Splitsko-dalmatinska

GPP

02402

LOVINAC

Ličko-senjska

GPP

02429

LOVRAN

Primorsko-goranska

GPP

02496

MAKARSKA

Splitsko-dalmatinska

GPP

02615

MATULJI

Primorsko-goranska

GPP

02739

MOŠĆENIČKA DRAGA

Primorsko-goranska

GPP

02755

MRKOPALJ

Primorsko-goranska

GPP

00876

MUĆ

Splitsko-dalmatinska

GPP

02909

NOVI VINODOLSKI

Primorsko-goranska

GPP

02976

OGULIN

Karlovačka

GPP

03026

OPATIJA

Primorsko-goranska

GPP

03131

OTOČAC

Ličko-senjska

GPP

03140

OTOK

Splitsko-dalmatinska

GPP

03239

PERUŠIĆ

Ličko-senjska

GPP

03336

PLAŠKI

Karlovačka

GPP

04553

PLITVIČKA JEZERA

Ličko-senjska

GPP

03395

PODGORA

Splitsko-dalmatinska

GPP

03697

RAVNA GORA

Primorsko-goranska

GPP

03786

SABORSKO

Karlovačka

GPP

03875

SENJ

Ličko-senjska

GPP

03930

SKRAD

Primorsko-goranska

GPP

04162

STARIGRAD

Zadarska

GPP

05932

TUČEPI

Splitsko-dalmatinska

GPP

04677

UDBINA

Ličko-senjska

GPP

04880

VINODOLSKA OPĆINA

Primorsko-goranska

GPP

05096

VRBOVSKO

Primorsko-goranska

GPP

05118

VRGORAC

Splitsko-dalmatinska

GPP

05126

VRHOVINE

Ličko-senjska

GPP

05134

VRLIKA

Splitsko-dalmatinska

GPP

05223

ZAGVOZD

Splitsko-dalmatinska

GPP

 

 

 

DODATAK 2.

Popis JLS koje su razvrstane u ZPO (Područja sa značajnim prirodnim ograničenjima)

 

MB OPĆINE/GRADA

NAZIV OPĆINE/GRADA

ŽUPANIJA

OGRANIČENJE

00019

ANDRIJAŠEVCI

Vukovarsko-srijemska

ZPO

00027

ANTUNOVAC

Osječko-baranjska

ZPO

00035

BABINA GREDA

Vukovarsko-srijemska

ZPO

00086

BAŠKA

Primorsko-goranska

ZPO

00116

BEDEKOVČINA

Krapinsko-zagorska

ZPO

05509

BEDENICA

Zagrebačka

ZPO

00124

BEDNJA

Varaždinska

ZPO

00159

BELICA

Međimurska

ZPO

00230

BIZOVAC

Osječko-baranjska

ZPO

00272

BOL

Splitsko-dalmatinska

ZPO

00329

BOŠNJACI

Vukovarsko-srijemska

ZPO

00337

BRCKOVLJANI

Zagrebačka

ZPO

00361

BREZNICA

Varaždinska

ZPO

00396

BRODSKI STUPNIK

Brodsko-posavska

ZPO

00442

CERNA

Vukovarsko-srijemska

ZPO

00469

CERNIK

Brodsko-posavska

ZPO

00477

CEROVLJE

Istarska

ZPO

00485

CESTICA

Varaždinska

ZPO

00493

CETINGRAD

Karlovačka

ZPO

00523

CRES

Primorsko-goranska

ZPO

00531

CRIKVENICA

Primorsko-goranska

ZPO

00540

CRNAC

Virovitičko-podravska

ZPO

00566

ČAČINCI

Virovitičko-podravska

ZPO

00574

ČAĐAVICA

Virovitičko-podravska

ZPO

00582

ČAGLIN

Požeško-slavonska

ZPO

00663

DARDA

Osječko-baranjska

ZPO

06033

DEKANOVEC

Međimurska

ZPO

00701

DESINIĆ

Krapinsko-zagorska

ZPO

00744

DOBRINJ

Primorsko-goranska

ZPO

05762

DONJA MOTIČINA

Osječko-baranjska

ZPO

00809

DONJA VOĆA

Varaždinska

ZPO

00817

DONJI ANDRIJEVCI

Brodsko-posavska

ZPO

00892

DONJI VIDOVEC

Međimurska

ZPO

00906

DRAGANIĆ

Karlovačka

ZPO

00957

DRNIŠ

Šibensko-kninska

ZPO

05495

DUBRAVICA

Zagrebačka

ZPO

05983

DUBROVAČKO PRIMORJE

Dubrovačko-neretvanska

ZPO

00981

DUBROVNIK

Dubrovačko-neretvanska

ZPO

01007

DUGI RAT

Splitsko-dalmatinska

ZPO

01015

DUGO SELO

Zagrebačka

ZPO

01066

ĐURĐENOVAC

Osječko-baranjska

ZPO

01082

ĐURMANEC

Krapinsko-zagorska

ZPO

01112

ERNESTINOVO

Osječko-baranjska

ZPO

01139

ERVENIK

Šibensko-kninska

ZPO

01147

FARKAŠEVAC

Zagrebačka

ZPO

06190

FAŽANA – FASANA

Istarska

ZPO

01180

GARČIN

Brodsko-posavska

ZPO

01210

GLINA

Sisačko-moslavačka

ZPO

01236

GORIČAN

Međimurska

ZPO

01252

GORNJA STUBICA

Krapinsko-zagorska

ZPO

05690

GORNJA VRBA

Brodsko-posavska

ZPO

01376

GRADIŠTE

Vukovarsko-srijemska

ZPO

01406

GUNDINCI

Brodsko-posavska

ZPO

05100

GVOZD

Sisačko-moslavačka

ZPO

01465

HRAŠĆINA

Krapinsko-zagorska

ZPO

01520

HUM NA SUTLI

Krapinsko-zagorska

ZPO

01538

HVAR

Splitsko-dalmatinska

ZPO

06092

JAGODNJAK

Osječko-baranjska

ZPO

01635

JAKOVLJE

Zagrebačka

ZPO

01678

JASENICE

Zadarska

ZPO

01694

JASTREBARSKO

Zagrebačka

ZPO

01716

JELSA

Splitsko-dalmatinska

ZPO

05525

JESENJE

Krapinsko-zagorska

ZPO

01732

KALI

Zadarska

ZPO

05592

KALINOVAC

Koprivničko-križevačka

ZPO

01872

KLANJEC

Krapinsko-zagorska

ZPO

01902

KLINČA SELA

Zagrebačka

ZPO

01929

KLIS

Splitsko-dalmatinska

ZPO

01945

KLOŠTAR PODRAVSKI

Koprivničko-križevačka

ZPO

06220

KOLAN

Zadarska

ZPO

01970

KOMIŽA

Splitsko-dalmatinska

ZPO

02038

KOPRIVNIČKI IVANEC

Koprivničko-križevačka

ZPO

02054

KOŠKA

Osječko-baranjska

ZPO

02062

KOTORIBA

Međimurska

ZPO

02097

KRALJEVICA

Primorsko-goranska

ZPO

02119

KRAPINA

Krapinsko-zagorska

ZPO

02127

KRAPINSKE TOPLICE

Krapinsko-zagorska

ZPO

05339

KRAŠIĆ

Zagrebačka

ZPO

02151

KRK

Primorsko-goranska

ZPO

02178

KRŠAN

Istarska

ZPO

02194

KULA NORINSKA

Dubrovačko-neretvanska

ZPO

05533

KUMROVEC

Krapinsko-zagorska

ZPO

02224

LABIN

Istarska

ZPO

05860

LEĆEVICA

Splitsko-dalmatinska

ZPO

02283

LEKENIK

Sisačko-moslavačka

ZPO

02291

LEPOGLAVA

Varaždinska

ZPO

02305

LEVANJSKA VAROŠ

Osječko-baranjska

ZPO

02313

LIPIK

Požeško-slavonska

ZPO

02321

LIPOVLJANI

Sisačko-moslavačka

ZPO

02364

LOBOR

Krapinsko-zagorska

ZPO

02437

LOVREĆ

Splitsko-dalmatinska

ZPO

05487

LUKA

Zagrebačka

ZPO

02461

LUPOGLAV

Istarska

ZPO

02488

MAČE

Krapinsko-zagorska

ZPO

05789

MAGADENOVAC

Osječko-baranjska

ZPO

05550

MAJUR

Sisačko-moslavačka

ZPO

02526

MALI LOŠINJ

Primorsko-goranska

ZPO

02569

MARIJA BISTRICA

Krapinsko-zagorska

ZPO

05398

MARIJA GORICA

Zagrebačka

ZPO

02577

MARIJANCI

Osječko-baranjska

ZPO

02585

MARINA

Splitsko-dalmatinska

ZPO

02658

MIHOVLJAN

Krapinsko-zagorska

ZPO

02666

MIKLEUŠ

Virovitičko-podravska

ZPO

02674

MILNA

Splitsko-dalmatinska

ZPO

02682

MLJET

Dubrovačko-neretvanska

ZPO

02747

MOTOVUN – MONTONA

Istarska

ZPO

06173

MURTER – KORNATI

Šibensko-kninska

ZPO

02780

NAŠICE

Osječko-baranjska

ZPO

02801

NEREŽIŠĆA

Splitsko-dalmatinska

ZPO

02836

NOVA BUKOVICA

Virovitičko-podravska

ZPO

02844

NOVA GRADIŠKA

Brodsko-posavska

ZPO

02879

NOVA RAČA

Bjelovarsko-bilogorska

ZPO

02887

NOVALJA

Ličko-senjska

ZPO

05541

NOVI GOLUBOVEC

Krapinsko-zagorska

ZPO

05371

NOVIGRAD

Zadarska

ZPO

02933

NOVSKA

Sisačko-moslavačka

ZPO

05886

OKRUG

Splitsko-dalmatinska

ZPO

03018

OMIŠALJ

Primorsko-goranska

ZPO

03077

ORAHOVICA

Virovitičko-podravska

ZPO

03158

OZALJ

Karlovačka

ZPO

03166

PAG

Zadarska

ZPO

03263

PETRIJANEC

Varaždinska

ZPO

03298

PETROVSKO

Krapinsko-zagorska

ZPO

03387

PODCRKAVLJE

Brodsko-posavska

ZPO

03476

POPOVAČA

Sisačko-moslavačka

ZPO

03506

POSTIRA

Splitsko-dalmatinska

ZPO

05738

POVLJANA

Zadarska

ZPO

03522

PREGRADA

Krapinsko-zagorska

ZPO

05894

PRGOMET

Splitsko-dalmatinska

ZPO

03573

PRIMOŠTEN

Šibensko-kninska

ZPO

05746

PRIVLAKA

Zadarska

ZPO

03581

PUČIŠĆA

Splitsko-dalmatinska

ZPO

03603

PUNAT

Primorsko-goranska

ZPO

03620

PUŠĆA

Zagrebačka

ZPO

03638

RAB

Primorsko-goranska

ZPO

03646

RADOBOJ

Krapinsko-zagorska

ZPO

03751

ROVIŠĆE

Bjelovarsko-bilogorska

ZPO

05916

RUNOVIĆI

Splitsko-dalmatinska

ZPO

03778

RUŽIĆ

Šibensko-kninska

ZPO

03824

SEGET

Splitsko-dalmatinska

ZPO

03832

SELCA

Splitsko-dalmatinska

ZPO

03883

SIBINJ

Brodsko-posavska

ZPO

05703

SIKIREVCI

Brodsko-posavska

ZPO

03913

SISAK

Sisačko-moslavačka

ZPO

03956

SLATINA

Virovitičko-podravska

ZPO

03964

SLAVONSKI BROD

Brodsko-posavska

ZPO

03999

SLIVNO

Dubrovačko-neretvanska

ZPO

04022

SMOKVICA

Dubrovačko-neretvanska

ZPO

04103

SRAČINEC

Varaždinska

ZPO

04154

STARI MIKANOVCI

Vukovarsko-srijemska

ZPO

04189

STARO PETROVO SELO

Brodsko-posavska

ZPO

04219

STRIZIVOJNA

Osječko-baranjska

ZPO

05517

STUPNIK

Zagrebačka

ZPO

04260

SUNJA

Sisačko-moslavačka

ZPO

05924

SUTIVAN

Splitsko-dalmatinska

ZPO

04308

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Krapinsko-zagorska

ZPO

04430

ŠESTANOVAC

Splitsko-dalmatinska

ZPO

05754

TKON

Zadarska

ZPO

04600

TRILJ

Splitsko-dalmatinska

ZPO

06017

TRPANJ

Dubrovačko-neretvanska

ZPO

04669

TUHELJ

Krapinsko-zagorska

ZPO

04693

UNEŠIĆ

Šibensko-kninska

ZPO

04774

VELIKA LUDINA

Sisačko-moslavačka

ZPO

04812

VELIKO TRGOVIŠĆE

Krapinsko-zagorska

ZPO

04855

VILJEVO

Osječko-baranjska

ZPO

04928

VIS

Splitsko-dalmatinska

ZPO

05843

VOĐINCI

Vukovarsko-srijemska

ZPO

05037

VOJNIĆ

Karlovačka

ZPO

05070

VRBNIK

Primorsko-goranska

ZPO

05088

VRBOVEC

Zagrebačka

ZPO

05142

VRPOLJE

Brodsko-posavska

ZPO

05193

ZABOK

Krapinsko-zagorska

ZPO

05207

ZADAR

Zadarska

ZPO

05215

ZAGORSKA SELA

Krapinsko-zagorska

ZPO

05240

ZDENCI

Virovitičko-podravska

ZPO

05258

ZEMUNIK DONJI

Zadarska

ZPO

05274

ZLATAR BISTRICA

Krapinsko-zagorska

ZPO

06025

ŽUPA DUBROVAČKA

Dubrovačko-neretvanska

ZPO

05347

ŽUPANJA

Vukovarsko-srijemska

ZPO

 

 

 

 

DODATAK 3.

Popis JLS koje su razvrstane u PPO (Područja s posebnim ograničenjima)

 

MB OPĆINE/GRADA

NAZIV OPĆINE/GRADA

ŽUPANIJA

OGRANIČENJE

00051

BALE

Istarska

PPO

00060

BARBAN

Istarska

PPO

00078

BARILOVIĆ

Karlovačka

PPO

00175

BENKOVAC

Zadarska

PPO

00205

BIBINJE

Zadarska

PPO

06211

BILICE

Šibensko-kninska

PPO

00221

BIOGRAD NA MORU

Zadarska

PPO

03107

BISKUPIJA

Šibensko-kninska

PPO

00256

BLATO

Dubrovačko-neretvanska

PPO

00302

BOSILJEVO

Karlovačka

PPO

00400

BRTONIGLA – VERTENEGLIO

Istarska

PPO

00426

BUJE – BUIE

Istarska

PPO

00434

BUZET

Istarska

PPO

00507

CISTA PROVO

Splitsko-dalmatinska

PPO

00728

DICMO

Splitsko-dalmatinska

PPO

00990

DUGA RESA

Karlovačka

PPO

05851

DUGOPOLJE

Splitsko-dalmatinska

PPO

06297

FUNTANA – FONTANE

Istarska

PPO

05711

GALOVAC

Zadarska

PPO

01201

GENERALSKI STOL

Karlovačka

PPO

01325

GRAČIŠĆE

Istarska

PPO

01384

GROŽNJAN – GRISIGNANA

Istarska

PPO

01554

IMOTSKI

Splitsko-dalmatinska

PPO

05991

JANJINA

Dubrovačko-neretvanska

PPO

01724

JOSIPDOL

Karlovačka

PPO

06238

KAMANJE

Karlovačka

PPO

01759

KANFANAR

Istarska

PPO

05967

KAROJBA

Istarska

PPO

01805

KASTAV

Primorsko-goranska

PPO

01813

KAŠTELA

Splitsko-dalmatinska

PPO

05975

KAŠTELIR-LABINCI – CASTELLIERE-S. DOMENICA

Istarska

PPO

01848

KISTANJE

Šibensko-kninska

PPO

01988

KONAVLE

Dubrovačko-neretvanska

PPO

02046

KORČULA

Dubrovačko-neretvanska

PPO

05380

KOSTRENA

Primorsko-goranska

PPO

02160

KRNJAK

Karlovačka

PPO

05720

KUKLJICA

Zadarska

PPO

02267

LASTOVO

Dubrovačko-neretvanska

PPO

02348

LIŠANE OSTROVIČKE

Zadarska

PPO

02356

LIŽNJAN – LISIGNANO

Istarska

PPO

06246

LOPAR

Primorsko-goranska

PPO

06009

LUMBARDA

Dubrovačko-neretvanska

PPO

02534

MALINSKA – DUBAŠNICA

Primorsko-goranska

PPO

02542

MARČANA

Istarska

PPO

02631

MEDULIN

Istarska

PPO

02810

NETRETIĆ

Karlovačka

PPO

02828

NIN

Zadarska

PPO

02917

NOVIGRAD – CITTANOVA

Istarska

PPO

02968

OBROVAC

Zadarska

PPO

03000

OMIŠ

Splitsko-dalmatinska

PPO

03042

OPRTALJ – PORTOLE

Istarska

PPO

03085

OREBIĆ

Dubrovačko-neretvanska

PPO

03174

PAKOŠTANE

Zadarska

PPO

03204

PAŠMAN

Zadarska

PPO

03212

PAZIN

Istarska

PPO

03301

PIĆAN

Istarska

PPO

05819

PIROVAC

Šibensko-kninska

PPO

03352

PLOČE

Dubrovačko-neretvanska

PPO

03379

PODBABLJE

Splitsko-dalmatinska

PPO

03417

PODSTRANA

Splitsko-dalmatinska

PPO

03433

POJEZERJE

Dubrovačko-neretvanska

PPO

03441

POLAČA

Zadarska

PPO

03450

POLIČNIK

Zadarska

PPO

03484

POREČ – PARENZO

Istarska

PPO

03492

POSEDARJE

Zadarska

PPO

03549

PREKO

Zadarska

PPO

05908

PRIMORSKI DOLAC

Splitsko-dalmatinska

PPO

00884

PROLOŽAC

Splitsko-dalmatinska

PPO

02984

PROMINA

Šibensko-kninska

PPO

03590

PULA – POLA

Istarska

PPO

03654

RAKOVICA

Karlovačka

PPO

03689

RAŠA

Istarska

PPO

03719

RAŽANAC

Zadarska

PPO

05568

RIBNIK

Karlovačka

PPO

05827

ROGOZNICA

Šibensko-kninska

PPO

03743

ROVINJ – ROVIGNO

Istarska

PPO

03794

SALI

Zadarska

PPO

03808

SAMOBOR

Zagrebačka

PPO

03891

SINJ

Splitsko-dalmatinska

PPO

03948

SKRADIN

Šibensko-kninska

PPO

04006

SLUNJ

Karlovačka

PPO

04065

SOLIN

Splitsko-dalmatinska

PPO

04090

SPLIT

Izdvojeno urbano naselje Split – NAS_MB=059200

Splitsko-dalmatinska

PPO

04111

STANKOVCI

Zadarska

PPO

04138

STARI GRAD

Splitsko-dalmatinska

PPO

04197

STON

Dubrovačko-neretvanska

PPO

04235

SUĆURAJ

Splitsko-dalmatinska

PPO

04251

SUKOŠAN

Zadarska

PPO

04278

SUPETAR

Splitsko-dalmatinska

PPO

04324

SVETA NEDELJA

Istarska

PPO

04286

SVETI FILIP I JAKOV

Zadarska

PPO

04332

SVETI PETAR U ŠUMI

Istarska

PPO

04316

SVETI LOVREČ

Istarska

PPO

04359

SVETVINČENAT

Istarska

PPO

04448

ŠIBENIK

Šibensko-kninska

PPO

04456

ŠKABRNJA

Zadarska

PPO

04472

ŠOLTA

Splitsko-dalmatinska

PPO

06319

TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA

Istarska

PPO

04537

TINJAN

Istarska

PPO

04545

TISNO

Šibensko-kninska

PPO

05576

TOUNJ

Karlovačka

PPO

06262

TRIBUNJ

Šibensko-kninska

PPO

04634

TROGIR

Splitsko-dalmatinska

PPO

04685

UMAG – UMAGO

Istarska

PPO

04898

VIR

Zadarska

PPO

04952

VIŠKOVO

Primorsko-goranska

PPO

05002

VODICE

Šibensko-kninska

PPO

06254

VRSI

Zadarska

PPO

04740

VELA LUKA

Dubrovačko-neretvanska

PPO

04979

VIŠNJAN – VISIGNANO

Istarska

PPO

04987

VIŽINADA – VISINADA

Istarska

PPO

05029

VODNJAN – DIGNANO

Istarska

PPO

05169

VRSAR – ORSERA

Istarska

PPO

05959

ZADVARJE

Splitsko-dalmatinska

PPO

05231

ZAŽABLJE

Dubrovačko-neretvanska

PPO

05282

ZMIJAVCI

Splitsko-dalmatinska

PPO

05304

ŽAKANJE

Karlovačka

PPO

05312

ŽMINJ

Istarska

PPO

05401

ŽUMBERAK

Zagrebačka

PPO

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić