Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

NN 9/2023 (25.1.2023.), Ispravak Zakona o dodatnom porezu na dobit

HRVATSKI SABOR

201

U Zakonu o dodatnom porezu na dobit koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 151 od 22. prosinca 2022. utvrđena je pogreška te se daje

ISPRAVAK ZAKONA

O DODATNOM POREZU NA DOBIT

U članku 13. stavku 1. iza riječi: »iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona« umjesto riječi: »iz« treba stajati zarez.

Klasa: 022-02/22-01/191

Zagreb, 23. siječnja 2023.

Tajnik Hrvatskoga sabora Davor Orlović, dipl. iur., v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić