Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

PRESTALO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
Objavljeno u NN 77/07 od 25.07.2007.:

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 90. stavka 4. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005 i 142/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. srpnja 2007. godine donijela

 

UREDBU O NAČINIMA I UVJETIMA NAPREDOVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

PREDMET UREDBE  

Članak 1.  

Ovom Uredbom uređuju se načini i uvjeti napredovanja državnih službenika.  

NAČINI NAPREDOVANJA  

Članak 2.  

Državni službenik može napredovati rasporedom na više radno mjesto unutar iste kategorije (na radno mjesto više razine iste potkategorije ili na radno mjesto u višoj potkategoriji) ili prelaskom u višu kategoriju radnog mjesta.

Načini napredovanja državnih službenika su: redovito napredovanje i izvanredno napredovanje.  

REDOVITO NAPREDOVANJE  

Članak 3.  

Državni službenik može napredovati ako je ispunio uvjete iz članka 90. Zakona o državnim službenicima i uvjete za raspored na radno mjesto propisane Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi i pravilnikom o unutarnjem redu (redovito napredovanje).

IZVANREDNO NAPREDOVANJE  

Članak 4.  

Državni službenik može napredovati ako je ispunio uvjete iz članka 90. Zakona o državnim službenicima, uvjete stručnog znanja iz članaka 5., 6. i 8. ove Uredbe i ostale uvjete propisane Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi i pravilnikom o unutarnjem redu (izvanredno napredovanje).

UVJETI IZVANREDNOG NAPREDOVANJA NA RADNA MJESTA RUKOVODEĆIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA  

Članak 5.  

Državni službenik koji ima poslijediplomski znanstveni ili stručni studij odnosno doktorat znanosti u području povezanom s državnom ili javnom upravom ili s djelokrugom državnog tijela može napredovati na radno mjesto u potkategoriji višeg rukovoditelja i rukovoditelja s četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u državnoj službi, odnosno na radno mjesto u potkategoriji nižeg rukovoditelja s tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u državnoj službi.

Državni službenik može napredovati na radno mjesto u pot­kategoriji višeg rukovoditelja i rukovoditelja s četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u državnoj službi, odnosno na radno mjesto u potkategoriji nižeg rukovoditelja s tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u državnoj službi i bez ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka ako postiže naročito istaknute rezultate u području od značaja za rad državnog tijela.

UVJETI IZVANREDNOG NAPREDOVANJA NA RADNA MJESTA VIŠIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA  

Članak 6.  

Državni službenik koji ima doktorat znanosti u području povezanom s djelokrugom državnog tijela može napredovati na radno mjesto u potkategoriji glavnog savjetnika s četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u državnoj službi.

Državni službenik koji ima poslijediplomski znanstveni ili stručni studij odnosno doktorat znanosti u području povezanom s djelokrugom državnog tijela može napredovati na radno mjesto u potkategoriji višeg savjetnika – specijalista s četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u državnoj službi.

Državni službenik koji ima poslijediplomski znanstveni ili stručni studij odnosno doktorat znanosti u području povezanom s djelokrugom državnog tijela može napredovati na radno mjesto u potkategoriji višeg savjetnika s tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u državnoj službi.

Državni službenik može napredovati na radna mjesta u potkategoriji glavnog savjetnika, višeg savjetnika – specijalista i višeg savjetnika i bez ispunjavanja uvjeta višeg stupnja obrazovanja iz stavaka 1. do 3. ovoga članka ako postiže naročito istaknute rezultate u području od značaja za rad državnog tijela.

MIŠLJENJE O ISPUNJAVANJU NAROČITO ISTAKNUTIH REZULTATA  

Članak 7.

Mišljenje o ispunjavanju naročito istaknutih rezultata iz članka 5. stavka 2. i članka 6. stavka 4. ove Uredbe daje glavni rukovoditelj na prijedlog neposredno nadređenog službenika.

UVJETI IZVANREDNOG NAPREDOVANJA NIŽIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA  

Članak 8.  

Niži državni službenik koji tijekom državne službe stekne viši stupanj stručne spreme može napredovati na radno mjesto za koje je kao uvjet stručnog znanja propisana stručna sprema koju je služ­benik naknadno stekao, ako ima najmanje dvije godine radnog iskustva u državnoj službi.

Državni službenik iz stavka 1. ovog članka raspoređuje se na radno mjesto bez obveze probnog rada (vježbeničkog staža).

Kod napredovanja iz stavka 1. ovoga članka državnom službeniku se u radno iskustvo na odgovarajućim poslovima uračunava ukupno radno iskustvo ostvareno u državnoj službi.

STUPANJE NA SNAGU  

Članak 9.  

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 118-04/07-01/01

Urbroj: 5030109-07-3

Zagreb, 19. srpnja 2007.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić