Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Pročitajte članak o Izvorima prava EU ovdje.

Objavljeno: 23.03.2021.

SAŽETAK
Uredba (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o pravu koje se primjenjuje na izvanugovorne obveze ( „Rim II” )

 

Ova Uredba omogućuje veću pravnu sigurnost u pogledu zakona primjenjivog na izvanugovorne obveze, posebice u slučajevima protupravnog postupanja (prijestup prema civilnom zakonu, tj. građanska odgovornost).

 

Također osigurava odgovarajuću ravnotežu između interesa osobe kojoj se odgovornost utvrđuje i osobe koja je pretrpjela štetu.

 

Pravo navedeno u Uredbi primjenjuje se neovisno o tome radi li se o pravu zemlje EU-a.

 

Ova uredba primjenjuje se na sve zemlje EU-a osim Danske.

 

KLJUČNE TOČKE

 

Ovom uredbom ne zamjenjuju se nacionalna materijalna prava (tj. prava kojima se utvrđuju prava i obveze) o izvanugovornim obvezama, već se njome samo utvrđuje koje se nacionalno materijalno pravo primjenjuje.

 

Pravo primjenjivo na izvanugovorne obveze koje proistječu iz protupravnog postupanja jest:

 

1. pravo one zemlje u kojoj šteta nastane; ili

 

2. pravo one zemlje u kojoj su obje stranke imale prebivalište ili poslovno sjedište u trenutku nastanka štete; ili

 

3. ako je slučaj jače povezan s pravom druge zemlje, pravo te zemlje.

 

Uredbom se također omogućuje da stranke pod određenim uvjetima zajedničkim dogovorom izaberu koje se pravo primjenjuje na izvanugovornu obvezu.

 

Opseg propisa koji se primjenjuju

 

Pravo koje se primjenjuje na izvanugovorne obveze posebno regulira:

- temelj i opseg odgovornosti, uključujući određivanje osoba koje se mogu smatrati odgovornima;

- razloge za izuzeće od odgovornosti, ograničenje ili podjelu odgovornosti;

- postojanje, prirodu i procjenu štete ili zatražene odštete;

- mjere koje sud može odrediti radi sprečavanja ili prestanka štetne radnje ili naknade štete;

- način prestanka obveze te pravila zastare i preskripcije prava;

- pitanje može li pravo na odštetu ili popravljanje štete biti prenosivo, uključujući i prijenos nasljeđivanjem;

- osobe ovlaštene na naknadu štete zbog pretrpljene štete;

- odgovornost za postupke druge osobe.

 

Postoje posebna pravila za posebne izvanugovorne obveze, tj. odgovornost za proizvode i intelektualno vlasništvo. Određene izvanugovorne obveze izuzete su iz područja primjene Uredbe. One uključuju:

- porezna, carinska ili upravna pitanja;

- odgovornost države;

- posebne izvanugovorne obveze nastale na temelju, primjerice, bračnog imovinskog stanja i obiteljskih odnosa, nuklearne štete, kršenja privatnosti i osobnih prava, uključujući klevetu.

 

VEZANI DOKUMENTI

 

Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I) (SL L 177, 4.7.2008., str. 6.–16.).

 

Link na cijeli tekst dokumenta (CELEX): 32007R0864

Povezani propisi EU:     

EU01 Opća financijska i institucionalna pitanja

EU19 Područje slobode, sigurnosti i pravde

Nadležna tijela:

Europska komisija (EU)

Europski parlament (EU)

Vijeće Europske unije (EU)

Europski gospodarski i socijalni odbor (EU)

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (HR)

Ministarstvo financija (HR)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (HR)

Povezani zakoni RH:      

Zakon o obveznim odnosima

Zakon o međunarodnom privatnom pravu

Država, uprava i javne ovlasti

Građansko pravo

Intelektualno vlasništvo

Stupanje na snagu: 11.07.2008.

EUROVOC: ograničavanje tržišnoga natjecanja, trgovačko pravo, pravo EU-a, obvezno pravo, načelo međusobnog priznavanja

 

Natrag na Glavni izbornik Prava EU na Zakon.hr

 

 

Copyright © Ante Borić