Pristupanje sadržaju

 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4220/2020 od 20. listopada 2020. i Izdvojeno mišljenje i Izdvojeno podupiruće mišljenje suca
Za pristup ovom sadržaju morate biti prijavljeni te imati aktivnu pretplatu