Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

 
Kraj 'posebnih okolnosti' uzrokovanih pandemijom Covid-19 donosi nastavak provedbe ovrhe i stečaja

 

29.09.2020. Zakon.hr

 

U Narodnim novinama NN 47/20 od 17.04.2020. objavljene su izmjene Zakona o provedbi ovrha na novčanim sredstvima, kojima je dodan čl. 25.a kojim je određeno da će FINA zastati sa provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe (ima iznimaka) za vrijeme trajanja 'posebnih okolnosti' - događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu. Pandemija COVID-19 je definitivno takva jedna posbna okolnost.

Novim člankom 25.b je određeno da za vrijeme ovih posebnih okolnosti ne teku zatezne kamate.

Dodatno, u Narodnim novinama NN 53/20 od 30.04.2020. objavljen je Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti kojim je proširen je krug subjekata u odnosu na koje će se zastati sa ovrhom. Također određeno je da stečajni razlozi nastali za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u smislu ovoga Zakona nisu pretpostavka za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnoga postupka.  

Ova mjera je bila određena na tri mjeseca, a Vlada Republike Hrvatske je naknadno donijela Odluku o produženju roka trajanja posebnih okolnosti, objavljenu u NN 83/20, kojom odlukom je produžen rok trajanja posebnih okolnosti do 18. listopada 2020.

Drugim riječima, nastavlja se sa prekinutim ovrhama dana 19.10.2020.!   

Ovim putem apeliramo na ovrhovoditelje da još jednom probaju sa ovršenicima postići neke sporazume o otplati koji će biti održivi za ovršenike jer iako su 'posebne okolnosti' formalno istekle, situacija je mnogima još teža.

S druge strane, ovršenici bi trebali najozbiljnije pristupiti ispunjenju svojeg duga i kao znak dobre volje samostalno uplatiti ovrhovoditeljima bar neki iznos i prije 19.10.2020., obzirom da su navedene mjere ipak dale određeni prostor ovršenicima, a na štetu ovrhovoditelja koji su izgubili vrijeme i mogućnosti (iako njima obveze redovno dospijevaju) što im neće biti nadoknađeno jer nisu tekle zatezne kamate za vrijeme mjera.

Također, ako se strane sporazumiju neće biti troškova ovrhe (odvjetnik, javni bilježnik, FINA, kamate) koji su dodatno opterećenje za ovršenika. Ovi troškovi ne odgovaraju ni ovrhovoditelju jer ih mora predujmiti te ga zapravo udaljavaju od naplate glavnice jer ovršenik sada prvo mora podmiriti nove troškove (redoslijed uračunavanja).

 

Natrag na naslovnicu

 

 

Copyright © Ante Borić