Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 83/2020 (17.7.2020.), Odluka o produženju roka trajanja posebnih okolnosti

Vlada Republike Hrvatske

1549

Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, broj 47/20) i članka 8. stavka 2. Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (»Narodne novine«, broj 53/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. srpnja 2020. donijela

 

ODLUKU O PRODUŽENJU ROKA TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI

I.

Ovom Odlukom produžuje se rok trajanja posebnih okolnosti propisanih člankom 25.a Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, br. 68/18, 2/20, 46/20 i 47/20) do zaključno s 18. listopada 2020.

II.

Produžuje se rok trajanja posebnih okolnosti propisan člankom 8. stavkom 1. Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (»Narodne novine«, broj 53/20) do zaključno s 18. listopada 2020.

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/282

Urbroj: 50301-25/16-20-6

Zagreb, 16. srpnja 2020.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić