Pristupanje sadržaju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 120. stavka 2. i članka 122. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 153/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. travnja 2014. godine donijela

 

UREDBU O SPRJEČAVANJU VELIKIH NESREĆA KOJE UKLJUČUJU OPASNE TVARI

Pročišćeni tekst

NN 44/1431/1745/17

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. (NN 31/17)

Ovom Uredbom uređuje se popis vrsta opasnih tvari; način utvrđivanja količina, granične količine i kriteriji prema kojima se te tvari klasificiraju kao opasne; način podnošenja i obvezni sadržaj obavijesti o prisutnosti opasnih tvari u postrojenju; obvezni sadržaj Politike sprječavanja velikih nesreća; obvezni sadržaj Izvješća o sigurnosti, uvjeti za izdavanje suglasnosti na Politiku sprječavanja velikih nesreća, uvjeti za izdavanje suglasnosti na Izvješće o sigurnosti; obvezni sadržaj i način davanja suglasnosti na Izvješće o sigurnosti i Politiku sprječavanja velikih nesreća; uvjeti za produženje izdane suglasnosti na Politiku sprječavanja velikih nesreća i Izvješće o sigurnosti i rokove s tim u vezi; tajnost podataka; način i uvjeti za nadzor nad provedbom aktivnosti i mjera sukladno izdanoj suglasnosti na Izvješće o sigurnosti i Politiku sprječavanja velikih nesreća; posebne obveze operatera: u poduzimanju mjera za sprječavanje velikih nesreća, u slučaju značajne promjene u području postrojenja operatera, u slučaju velike nesreće, postupak i obveze u slučaju velike nesreće s prekograničnim učincima, drugi uvjeti i mjere za sprječavanje velikih nesreća u skladu s međunarodno priznatim standardima i propisima; sadržaj i način vođenja očevidnika o operaterima i njihovim područjima postrojenja koja mogu uzrokovati nesreće s domino-efektom te druga pitanja s tim u vezi...

Za pristup ovom sadržaju odnosno za preuzimanje dokumenta, molimo unesite kôd:

 • preuzimanje 1 dokumenta
 • pristup svim sadržajima (pročišćeni zakoni i podzakonski propisi, sudska praksa, EU propisi, vijesti)
 • mogućnost odabira teksta za copy/paste/ispis
 • bez reklama
 • unutar 7 dana od kupnje

Pošaljite SMS poruku sadržaja
ZAKON1 na broj 647 647
(cijena 0,82 €)

Na Vaš mobitel stići će povratna poruka u kojoj je jednokratni kôd za pristup sadržaju, koji molimo unesite u predviđeno polje.


Info: 098 9772 935
Operater: IT jedan d.o.o.

 • preuzimanje 100 dokumenata
 • pristup svim sadržajima (pročišćeni zakoni i podzakonski propisi, sudska praksa, EU propisi, vijesti)
 • mogućnost odabira teksta za copy/paste/ispis
 • bez reklama
 • unutar 365 dana od kupnje
 • namijenjeno za 1 korisnika (1 računalo + 1 mobilni uređaj)

Cijena: 40,00 € (PDV uključen)


Pažljivo unesite podatke:


Na Vaš mail ćemo poslati ponudu u kojoj je uputa za plaćanje.