Zakon o računovodstvu

pročišćeni tekst zakona

NN 109/07, 54/13, 121/14

prestao važiti 31.12.2015.  

Uživajte...

Baza je ažurirana 04.06.2020. zaključno sa NN 64/20

 

Ovdje preuzmite zakon koji je bio na snazi do 31.12.2015.
 
Ovdje preuzmite zakon koji je na snazi od 01.01.2016.

 

Copyright © Ante Borić