Povezani zakoni

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/1997 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997.g. o novoj hrani isastojcima nove hrane

NN 18/13, 47/14

prestao važiti 21.02.2018.

Uživajte...

Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

 

Prestao važiti 21.02.2018., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Od 22.01.2018. na snazi je novi: Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani

 

 

Copyright © Ante Borić