Povezani zakoni

Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine

NN 73/91

Uživajte...

Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24


 

Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine

 

Članak 1.

Pravni propisi (zakoni, uredbe, naredbe, pravilnici i dr.) koji su bili na snazi na dan 6. travnja 1941. godine primjenjivat će se u Republici Hrvatskoj kao pravna pravila. Pravna pravila iz stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se ukoliko su, sukladno posebnim propisima, do dana stupanja na snagu ovoga zakona, primjenjivana u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Pravna pravila sadržana u propisima iz članka 1. ovoga zakona primjenjivat će se na odnose koji nisu uređeni važećim propisima Republike Hrvatske ukoliko su u skladu s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske.

Članak 3.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/91-02/01

Zagreb, 29. prosinca 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

mr. dr. Žarko Domljan, v r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. ing., v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, dipl. iur, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić