Povezani zakoni

Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama

NN 36/15 

Uživajte...

Baza je ažurirana 21.05.2024. 

zaključno sa NN 58/24

Članak 1.

Ovim se Zakonom, zbog promijenjene gospodarske situacije, za 2015. godinu uskraćuje isplata pojedinih materijalnih prava koja su za zaposlene u javnim službama ugovorena kolektivnim ugovorima ili drugim sporazumima čiji je potpisnik Vlada Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) Zaposlenima u javnim službama uskraćuje se pravo na isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora za 2015. godinu.

(2) Zaposlenima u javnim službama uskraćuje se pravo na isplatu godišnje nagrade za božićne blagdane, odnosno božićnice za 2015. godinu.

Članak 3.

Na prava iz članka 2. ovoga Zakona ne primjenjuje se odredba članka 9. stavka 3. Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 93/14.).

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/40
Zagreb, 27. ožujka 2015.

HRVATSKI SABOR

 

Copyright © Ante Borić