Povezani zakoni

Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

pročišćeni tekst zakona

NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15

Uživajte...

Baza je ažurirana 18.09.2020. zaključno sa NN 102/20

 

Ovaj zakon možete preuzeti ovdje.

 

Copyright © Ante Borić