Baza je ažurirana 28.04.2017. zaključno sa NN 41/17

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 04.11.2014.
 
Nakon njega, ovu materiju regulira novi Zakon o energetskoj učinkovitosti

 

 

Copyright © Ante Borić