Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

pročišćeni tekst zakona

NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13, 14/14

Uživajte...

Baza je ažurirana 02.10.2023. 

zaključno sa NN 113/23

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 04.11.2014., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon njega, ovu materiju regulira novi Zakon o energetskoj učinkovitosti

 

 

Copyright © Ante Borić