Povezani zakoni

Zakon o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom 

pročišćeni tekst

NN 49/1960, 13/1997

Uživajte...

Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

Članak 1.

Dio otoka Mljeta proglašuje se nacionalnim parkom pod nazivom »Nacionalni park Mljet«.

Članak 2. (NN 13/1997)

Područje Nacionalnog parka Mljet obuhvaća zapadni dio otoka Mljeta, Veliko i Malo jezero i uvalu Soline, te morski pojas širine 500 m od najizbočenijih rtova otoka Mljeta i pripadajućih otočića, ukupne površine od 5375 hektara.

Kopnena granica Nacionalnog parka Mljet počinje s južne strane otoka od uvale Procijep, te od te točke ide prosjekom u smjeru sjeveroistoka do kote 206, od te kote spušta se prosjekom u smjeru sjevera na cestu kod Crne klade (183 m), nastavlja se prosjekom u smjeru sjevera preko kote 229 do kote 185, skreće sjeveroistočno hrptom do kote 239, spušta se prosjekom u smjeru sjevera sredinom Ivanjeg polja do kote 172, nastavlja se hrptom u smjeru sjeveroistoka do kote 170, te dalje prosjekom u smjeru sjevera do uvale Velika Tatinica. Od uvale Velika Tatinica granica se nastavlja morskim putem prema zapadu zaobilazeći otok Mljet u odlomcima pravaca koji su položeni od točke do točke u moru na udaljenosti od 500 metara od najistaknutijih rtova otoka Mljeta, odnosno pripadajućih otočića, obuhvaćajući sve otočje i more uz dio otoka koji je proglašen Nacionalnim parkom.

Granice Nacionalnog parka Mljet ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1:25.000, koja se čuva u Ministarstvu kulture i sastavni je dio ovoga Zakona.

Članak 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 13/1997

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Rješenje o određivanju granica Nacionalnog parka Mljet ("Narodne novine", br. 41/62.).

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

 

Copyright © Ante Borić