Zakon o proglašenju planine Biokovo parkom prirode

NN 24/1981

Uživajte...

Članak 1.

Planina Biokovo od prijevoja Dubci do Drašnica i Gornjih Igrana u ukupnoj površini od 19.550 ha proglašuje se parkom prirode.

Članak 2.

Granica parka prirode teče cestom od prijevoja Dubci na Jadranskoj magistrali do Novaka, zatim podnožjem strmca do zaseoka Bartulovići, putem do sela Topići i sjeverno od kamenoloma do starog sela Bast, preko Smokvine na izvor Jablan, nadalje putem do zaseoka Žlib — Veliko brdo pa do sela Makar i ispod strmca do sela Kotišina, te do zaseoka Potpeć –— Tučepi, zatim podnožjem strmca do ruba šume Staza, pa sjevernim rubom šume do vrporačke ceste i nadalje vrgoračkom cestom do sela Gornje Igrane, pa cestom do sela Kozica, zatim na sjeverozapad cestom do sela Zagvozd, gdje skreće na put prema Dedićima i Lončarima do kapele Sv. Stjepana, pa na kotu 306, zatim na zaselak Čikeš, pa preko kote Sedlača (278) na kote Strogovo (398) i Kula (382), te ravnom linijom na početnu točku prijevoja Dubci.

Članak 3.

Pojedini predjeli odnosno lokaliteti parka prirode mogu se proglasiti i drugim posebno zaštićenim objektima prirode.

Članak 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 2742-1981

Zagreb, 29. svibnja 1981.

 

Copyright © Ante Borić