Povezani zakoni

Zakon o proglašenju Hajdučkih i Rožanskih kukova strogim prirodnim rezervatom

NN 04/1969

Uživajte...

Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

Članak 1.

Hajdučki i Rožanski kukovi na Velebitu proglašuju se strogim prirodnim rezervatom.

Članak 2.

Rezervat obuhvaća masive Hajdučkih i Rožanskih kukova uključivo prijevoj Lubenska vrata između Kukova, u ukupnoj površini od oko 1220 ha.

Tačne granice rezervata utvrdit će Izvršno vijeće Sabora ili organ koji ono odredi.

Članak 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić