Zakon o proglašenju Bijelih i Samarskih stijena strogim rezervatom 

pročišćeni tekst

NN 05/1985, 10/1985

Uživajte...

Članak 1.

Bijele i Samarske stijene na Velikoj Kapeli proglašuju se strogim rezervatom.

Članak 2. (NN 10/1985)

Područje rezervata obuhvaća masive Bijelih i Samarskih stijena s pripadajućim šumskim kompleksima kojima upravljaju šumska gospodarstva Delnice, Ogulin i Senj u ukupnoj površini od 1.175,35 ha.

U granice rezervata ulaze u cijelosti slijedeći odjeli:

– na području Šumarije Mrkopalj: odjeli 80, 81 i 82 gospodarske jedinice Bjelolasice, te odjeli 38, 39, 40 i 41b gospodarske jedinice Široka Draga,

– na području Šumarije Jasenak: odjeli 30/ 1, 31, 32, 33 i 36/1 gospodarske jedinice Siljevača,

– na području Šumarije Novi Vinodol: odjeli 13 i 14 gospodarske Jedinice Trojbukve.

Članak 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić