Povezani zakoni

Zakon o obaveznom cijepljenju protiv ospica (Morbili)

NN 42/1968

 

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

Članak 1.

Propisuje se obavezno cijepljenje djece protiv ospica (morbilli) kao zarazne bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od općeg interesa za Republiku.

Članak 2.

Obaveznom cijepljenju protiv ospica podliježu djeca od navršenih osam mjeseci do navršene desete godine života.

Od cijepljenja se izuzimaju djeca za koju se ustanovi da su preboljela ospice.

Ne smiju se cijepiti djeca za koju liječnik utvrdi da postoje kontraindikcije.

Članak 3.

Obavezno cijepljenje djece iz stava 1. prednjeg članka provodi se prema programu obaveznog cijepljenja koji utvrđuje Republički sekretarijat za narodno zdravlje i socijalnu zaštitu na prijedlog Republičkog zavoda za zaštitu zdravlja.

Članak 4.

Troškove za obavezno cijepljenje djece protiv ospica snose odgovarajući fondovi zdravstvenog Oiguranja odnosno općine.

Članak 5.

Novčanom kaznom do 150 dinara kaznit će se za prekršaj roditelj odnosno staratelj djeteta koje podliježe obavezi cijepljenja po ovom zakonu ako neosnovano odbije da se dijete cijepi, odnosno ako ga ne dovede na cijepljenje.

Istom kaznom kaznit će se upravitelj (direktor) dječje ustanove, ako neosnovano odbije cijepljenje djece smještene u ustanovi koja podliježu obavezi cijepljenja po ovom zakonu.

Članak 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić