Povezani zakoni

Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije

NN 97/00

na snazi od 30.09.2000.

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje način rješava­nja potraživa­nja prema poduzećima i drugim pravnim osobama čija su sjedišta na područjima Republike Hrvatske, a koja su nakon okupacije oslobođena vojno-redarstvenim akcijama »B­ljesak« i »Oluja«, kao i područja istočne Hrvatske inte­grirana postupkom mirne reinte­gracije u pravni sustav Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) Protiv poduzeća i drugih pravnih osoba iz članka 1. ovoga zakona neće se provoditi prinudna naplata potraživa­nja, ovrha ili uk­njižba tereta na imovinu, niti će se na ­njihovim žiro-računima evidentirati nalozi za plaća­nje, za potraživa­nja nastala do okupacije područja na kojem se nalazi ­njihovo sjedište.

(2) Protiv poduzeća i drugih pravnih osoba iz članka 1. ovoga Zakona, a koja su nakon okupacije nastavila sa radom u privremenim sjedištima na slobodnom području Republike Hrvatske, također se neće provoditi prinudna naplata potraživa­nja, ovrha ili uk­njižba tereta na imovinu, niti će se na ­njihovim žiroračunima evidentirati nalozi za plaća­nje, za potraživa­nja nastala do okupacije područja na kojem se nalazilo ­njihovo sjedište.

Članak 3.

Potraživa­nja iz članka 1. ovoga Zakona priznaju se vjerovnicima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja su nastala do 17. kolovoza 1990.

Članak 4.

(1) Potraživa­nja koja su predmet ovoga Zakona, u razdob­lju od 17. kolovoza 1990. do 2. svib­nja 1995., odnosno do 5. kolovoza 1995. te do 15. siječ­nja 1998., odnosno do dana završetka postupka mirne reinte­gracije, ne revaloriziraju se niti se na ­njih obračunavaju kamate.

(2) Za razdob­lje od 2. svib­nja 1995., odnosno 5. kolovoza 1995., te od 15. siječ­nja 1998., odnosno od dana završetka postupka mirne reinte­gracije, priznat će se potraživa­nja uvećana za eskontnu stopu Hrvatske narodne banke.

Članak 5.

(1) Hrvatski fond za privatizaciju neće priznati potraživa­nja vjerovnicima iz članka 3. ovoga Zakona koja nisu prijav­ljena Hrvatskom fondu za privatizaciju do 1. svib­nja 1999.

(2) Hrvatski fond za privatizaciju neće priznati potraživa­nja vjerovnika koja su otpisana i koja nisu unijeta u teme­ljni kapital prilikom pretvorbe društvenog poduzeća.

Članak 6.

Potraživa­nja koja se priznaju sukladno odredbama ovoga zakona vjerovnici mogu, umjesto naplate, pretvoriti u svoj ulog u pravnoj osobi ili otpisati.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić