Povezani zakoni

Zakon o proglašenju Parka prirode "Lastovsko otočje"

NN 111/06 

na snazi od 19.10.2006.

Uživajte...

Baza je ažurirana 06.12.2023. 

zaključno sa NN 143/23

Članak 1.

Područje Lastovskog otočja s okolnim morem u ukupnoj povrđini od 195,83 km˛ proglađava se Parkom prirode »Lastovsko otočje«.

Članak 2.

Granica Parka prirode počinje u točki udaljenoj 500 m prema sjeveru od najistaknutijeg dijela sjeverne obale otočića Veli Maslinjak, odakle u dužini od 6250 m ide prema istoku do točke udaljene 500 m sjeverno od rta Bijeli rat. Odatle skreće prema sjeveroistoku do otočića Veli i Mali Tajan koje polukružno zaobilazi na udaljenosti od 500 m od njihovih obala. Odavde granica skreće prema jugo­istoku te se pravocrtno pruža u dužini od 12915 m do točke koja se nalazi 500 m sjeverno od otočića Glavat (skupina Vrhovnjaci), kojeg polukružno obilazi na udaljenosti od 500 m. Granica dalje skreće prema zapadu do točke udaljene 500 m od najistaknutijeg istočnog dijela otočića Velji Golubinjak (skupina Lastovnjaci), odatle dalje ide na udaljenosti od 500 m obuhvaćajući sve otočiće, hridi i pličine skupine Vrhovnjaci. Dalje granica skreće prema jugozapadu i ide na udaljenosti od 500 m od najistaknutije južne obale otočića Kručica i Petrovac, dalje prema jugozapadu prati obalu otoka Lastova na udaljenosti od 500 m od rta Struga. Odatle granica ide pravocrtno prema zapadu do točke koja je udaljena 500 m od Gornjeg rta Veljeg mora odakle skreće prema jugozapadu do točke koja je 500 m udaljena od jugozapadne obale otočića Bratin. Granica od ove točke nastavlja pravocrtno u dužini od 6720 m do točke koja je 500 m udaljena od najistaknutijeg južnog rta otoka Kopište te od ove točke skreće prema sjeverozapadu do točke koja se nalazi 500 m južno od hridi Bijelac koju polukružno obuhvaća na istoj udaljenosti. Dalje granica teče prema istoku prolazeći 500 m sjeverno od obale otočića Pod Kopište i nastavlja dalje prema sjeveroistoku prema hridi Podmrčaru obilazeći je sa sjeverne strane na udaljenosti od 500 m i pravocrtno se spaja s početnom točkom.
Sastavnim dijelom Parka prirode proglašava se i otok Sušac s morskim pojasom od 500 metara oko otoka.
Granica Parka prirode ucrtana je na topografskoj karti u mjerilu 1:100 000 koja je prilog ovoga Zakona i njegov je sastavni dio.
Po jedan primjerak topografske karte čuva se u Hrvatskom saboru, Ministarstvu kulture i u Državnom zavodu za zaštitu prirode.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uredbom osnovati javnu ustanovu za upravljanje Parkom prirode »Lastovsko otočje«.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić