Povezani zakoni

Zakon o prestanku važenja Zakona o zabrani nomadske ispaše ovaca

NN 44/93

na snazi od 20.05.1993.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

Članak 1.

Zakon o zabrani nomadske ispaše ovaca ("Narodne novine", br. 40/84) prestaje vrijediti.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana, objave u "Narodnim novinama".

 

Copyright © Ante Borić