Zakon o prestanku važenja Zakona o radu organa koji postupaju po predstavkama i prijedlozima

NN 72/94

na snazi od 18.10.1994.

Uživajte...

Članak 1.

Zakon o radu organa koji postupaju po predstavkama i prijedlozima ("Narodne novine", br. 17/78.) prestaje važiti. 

                                                                                             Članak 2.                                                                    

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama" 

 

Copyright © Ante Borić