Zakon o prestanku važenja Zakona o nadležnosti organa uprave u poslovima unošenja, raspačavanja i širenja inozemnih sredstava masovnog komuniciranja

NN 114/01

na snazi od 28.12.2001.

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

Copyright © Ante Borić