Zakon o prestanku važenja Zakona o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine

NN 19/90

na snazi od 11.05.1990.

Uživajte...

Član 1.

Zakon o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine ("Narodne novine", br.14/84) prestaje važiti.

Član 2.

Postupci pokrenuti po odredbama Zakona o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine ("Narodne novine", br.14/84) u kojima nije doneseno pravomoćno rješenje obustaviti će se. Neizvršena rješenja i drugi izvršni nalozi doneseni po zakonu iz stava 1. ovoga člana neće se izvršiti. Prava građana kojima je oduzeta stečena imovina po odredbama zakona iz člana 1. ovoga zakona utvrdit će se posebnim zakonom.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

 

Copyright © Ante Borić